Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 29.04

Алгебра

Фізика

Лабораторна робота №8 Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи.

Д/з Переглянути відеоролик «Визначення фокусної відстані лінзи»:

https://www.youtube.com/watch?v=qCMXsCoDhSo

та виконати лаб. роб. №8:

(можна роздрукувати або написати від руки)

https://drive.google.com/file/d/1NybzuHX88_Vy-wHwxC7FfroXLBIehUrV/view?usp=sharing

 

Конспект уроку

з біології

9-Б клас

29.04.2020 рік

Тема. Органічні молекули: ліпіди.

     Малі молекули – це біомолекули з відносно невеликою молекулярною масою від 100 до 1000, які містять до 30 атомів Карбону. На частку малих молекул припадає близько 3% від загальної маси клітини.

   Особливості малих молекул. Вони розташовуються у вільному стані в цитоплазмі клітини, завдяки чому можуть швидко переміщуватися завдяки дифузіїсередньому на відстань в 10 мкм за 0,2 с). Досить часто виступають як мономери: мономерами полісахаридів є моносахариди, білківамінокислоти, нуклеїнових кислот – нуклеотиди. Мономерипрості молекули, які є ланками у ланцюгах біополімерних макромолекул. їм властива здатність до полімеризації, тому в їхньому складі є групи, що реагують з певними групами інших мономерів з утворенням ковалентних зв'язків. Поєднання малих молекул відбувається шляхом видалення молекули води під час реакцій конденсації, а розпад – у результаті обмеженої кількості хімічних перетворень до тих продуктів, з яких синтезувалися. У молекулах неодноразово повторюються певні прості комбінації атомівфункціональні групихімічні й фізичні властивості яких і визначають поведінку будь-яких молекул: ОН – гідроксильна група, NH2аміногрупа, СООН – карбоксильна група та ін.

    Біополімери наявні в усіх групах органічних речовин. З білками-полімерами ви добре знайомі з курсу біології людини. Це гемоглобінякий транспортує кисень у крові, ферментиякі здійснюють процес травлення (амілаза, пепсин), і гормони (інсулін, глюкагон).

Найбільш поширеними біополімерами на нашій планеті є вуглеводи целюлоза (виробляється рослинами) і хітин (виробляється грибами й комахами). РНК і ДНК є прикладами полімерів нуклеїнових кислот. А статеві гормони людини естроген і тестостерон — це полімерні ліпіди.

Схема будови макромолекул:

                              

 

Нуклеїнові кислоти складаються з                           

                           нуклеотидів


 

Білок — це біополімер, який складається з амінокислот

  

 

Полісахарид (амілопектин) складається з моносахаридів (молекул глюкози)

      Ліпіди — органічні сполуки, різні за структурою, хімічною будовою, функціями, але схожі за фізико-хімічними властивостями: нерозчинні у воді, добре розчинні в органічних розчинниках (ефірі, хлороформі, ацетоні).

Функції ліпідів

1. Енергетична. У разі повного окиснення 1 г тріацилгліцеролу виділяється 38,9 кДж енергії, що приблизно вдвічі більше, ніж під час окиснення 1 г білків або вуглеводів.

2. Структурна. Ліпіди є основними структурними компонентами біологічних мембран.

3. Регуляторна. Ліпіди регулюють текучість мембран, є важливими внутрішньоклітинними сигнальними молекулами, компонентами мієлінових оболонок нервових клітин, попередниками гормонів, вітамінами, беруть участь у регуляції генної активності.

4. Запасаюча. Завдяки високій енергетичній цінності жири є енергетичним депо й ендогенним джерелом води (у разі окиснення 100 г жиру виділяється 107 г води).

5. Захисна. Жири є основним компонентом підшкірної клітковини, вони запобігають тепловтратам і захищають від механічних впливів.

 

 

 

 

 

"Класифікація ліпідів"

 

 

 

1. Які біополімери існують в природі і де?

2. Назвіть гідрофобні властивості жиру.
 

9б                                            АНГЛІЙСЬКА МОВА

Тема: Традиції Великої Британії.

1) Прочитати текст

https://may.alleng.org/engl-top/093.htm

2) Дати відповіді на питання

Questions:

1. What nation is considered to be the most conservative in Europe?
 2. What are the best examples of their conservatism?
 3. What are the most popular English traditions?
 4. What is the original name of Halloween?
 5. What is a popular Scottish event?
 6. What is the Eisteddfod?
 7. What peculiarities of the English monetary system do you know?

https://www.youtube.com/watch?v=1HjmA8e1JZg

https://www.youtube.com/watch?v=tXby6pTYybo

 

Виконане Д.З. відправляйте на: Naik0n347@gmail.com або +380971864759(viber, whatsapp, telegram)