Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Схема самоврядування

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО  УЧНІВСЬКЕ  САМОВРЯДУВАННЯ  

Розділ І. Загальні положення.

 1. Учні 5-13 класів НРЦ об’єднуються у шкільну громаду.
 2. Найвищим органом громади центру є загальношкільна конференція.
 3. Конференція проводиться два рази на семестр.
 4. У період між конференціями роботу  учнівської громади   координує шкільний парламент,  який очолює голова парламенту.
 5. Найважливіші проблеми, що назріли в період між конференціями,вирішуються на засіданнях парламенту чи засіданнях комісій.
 6. Засідання  парламенту   проводиться  згідно  з планом раз на місяць
 7. Загальношкільна лінійка проходить один раз на тиждень.

Розділ ІІ. Мета і завдання шкільного парламенту.

Метою шкільного парламенту є активізація залучення учнів навчально-реабілітаційного центру до  усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та закладу; формування і розвиток соціально-активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості.

Завдання:

 1. Розвиток особистості, її творчого потенціалу.
 2. Пошук нових, нетрадиційних, цікавих форм роботи з учнями.
 3. Розвиток творчих здібностей, розширення кругозору.
 4. Утвердження здорового способу життя.
 5. Формування норм культури поведінки і спілкування, розвиток вміння висловлювати свою думку.
 6. Перебудова змісту виховання, ключовими поняттями якого є людяність, доброта, чесність,порядність.
 7. Зміцнення в учнівському колективі почуття згуртованості, активності, ініціативи.
 8. Забезпечення виховного впливу колективу  на його членів, рівня розвитку громадської думки.
 9. Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій.
 10.  Підготовка учнів навчально-реабілітаційного центру до господарсько-трудової діяльності.
 11.  Створення комфортних умов перебування вихованців у НРЦ.

Розділ ІІІ. Структура учнівського самоврядування.

 1. Шкільний парламент (ШП) – законодавчий та виконавчий орган самоврядування, звітний загальним зборам учнів.
 2. Керує  діяльністю  ШП -   голова парламенту  .
 3. Для кращої координації роботи учнівський парламент поділяється на  комісії:

а) комісія з питань дисципліни і порядку;

б) комісія з питань охорони здоров’я та спорту;

в) комісія з питань корисних і благодійних справ;

г) комісія з питань культури та дозвілля.

Напрямки діяльності та функції комісій парламенту.

         а) ​Комісія з питань дисципліни і порядку.

 • бере участь в засіданнях Ради профілактики та запобігання правопорушень;
 • контролює стан відвідування учнями  занять, спізнення на уроки, зовнішній вигляд учнів;
 • здійснює пропаганду основних норм культури поведінки;
 • контролює  за чергуванням  учнів  у класах,  побутових  кімнатах,  їдальні;
 • контролює за поведінкою і відвідуванням закладу учнями, схильними до правопорушень.

     б) Комісія  з питань охорони здоров’я та спорту:

 • проводить перевірку санітарного стану класних та спальних кімнат;
 • допомагає вихователям та класним керівникам в профілактичних заходах боротьби із шкідливими звичками;
 • організовує змагання, конкурси, спортивні естафети;
 • допомагає  залучати учнів  центру до участі в спортивних гуртках та секціях.

г) Комісія з питань корисних і благодійних справ:

 • організовує та бере участь у благодійних акціях,  які проходять у навчально-реабілітаційному центрі;
 • контролює проведення акцій та благодійних справ;
 • допомагає залучати учнів НРЦ до корисних та благодійних справ;
 • бере участь у проведенні акцій, які організовують представники різних організацій.

д) Комісія з питань культури та дозвілля:

 • допомагає  вихователям та класним керівникам в організації та проведення різноманітних культурно-масових заходів, що передбачені в плані виховної роботи;
 • здійснює  моніторинг серед учнівської молоді з питань проведення цікавого і змістовного дозвілля  на вихідні дні;
 • організовує культпоходи, екскурсії.

      При учнівському парламенті діє рада інструкторів,  які ведуть роботу з молодшими учнями центру, організовують  та проводять з ними на перервах фізкультхвилинки.

Розділ ІV. Вибори.

 1. Кандидати у члени учнівського парламенту обираються під час  класних зборів шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів на альтернативній основі, а затверджуються загальною конференцією закладу.
 2. Голову комітету навчально-реабілітаційного центру обирають учні 5-13 класів шляхом таємного голосування згідно з положенням  про вибори голови.
 3. Заступника, голів комісій обирають на організаційному засіданні  парламенту  простою  більшістю голосів  на альтернативній основі.

Розділ V. Представництво  класів в учкомі.

 1. До складу парламенту входять учні  5-13 класів Центру.

РозділVІ. Позбавлення членства в шкільному парламенті.

 1. Член парламенту може бути позбавлений своїх повноважень  у випадку:
 • несистематичного і недобросовісного  виконання покладених на нього обов’язків;
 •  порушення  правил для учнів і не реагування на зауваження;
 • переходу до іншого навчального закладу.
 1. Після припинення повноважень члена парламенту учні відповідного класу повинні обрати нового представника не пізніше одного місяця з часу виключення.

Розділ VІІ. Заохочення і покарання шкільного парламенту НРЦ.

 1. Шкільний парламент може використовувати такі форм покарання: усне зауваження  членів парламенту, розгляд питання  комісією, попередження на лінійці, повідомлення  батьків в усній чи письмовій формі.
 2. Заохочення мають такі форми: подяка на лінійці, нагородження грамотою, призами, солодощами, висвітлення на батьківських зборах.
 3. Шкільний парламент має право визначати найактивніші класи у різних видах діяльності за навчальний рік методом рейтингу. Нагородження проводить голова парламенту на святі Останнього дзвоника.

 

Розділ VІІІ. Облік роботи.

 1. Голова кожної комісії повинен мати для обліку роботи комісії спеціальні зошити-журнали, в яких фіксуються результати роботи.
 2. Голова парламенту результати проведеного засідання учнівського комітету оформляє у вигляді протоколу.