Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Виховна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Затверджено

 

Наказом  від 04.02.19р. №12

Директор  НРЦ                  М.Б.Кацан

 

ПЛАН  ЗАХОДІВ

щодо  профілактики  булінгу  в  учнівському  середовищі

2018-2019н.р.

 

№ з/п

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін проведен-ня

Відповідальні

Примітка

1

Тиждень  протидії булінгу «Зупинимо булінг разом» ( за  окремим  планом)

2-13 кл.

11.02.19-15.02.19

ЗДВР

соц.пед-г

бібліотек-кар    

 вч. права

 

2

Години  спілкування:  «Булінг в школі. Як його розпізнати», «Кібербулінг або агресія в інтернеті: способи розпізнання і захист дитини».

4-13 кл.

Протягом  року

Класні  керівники

 

3

Бесіди,  просвітницькі  заняття «Я проти булінгу»;

«Як Нік  Вуйчич боровся з булінгом  у своєму житті»;

«Які у мене цінності»;

«З яких слів потрібно почати діалог під час булінгу в Центрі».

 

2-13 кл.

Протягом  року

Вихователі

 

4

Перевірка  приміщень,  території  закладу  з  метою  виявлення  місць,  які  потенційно  можуть  бути  небезпечними  та  сприятливими  для  вчинення  булінгу

 

Протягом  року

ЗДАГР

ЗДВР

ЗДНР

 

5

Організація  належних  заходів  безпеки на  території  закладу  та  в  приміщеннях (чергування  вчителів,  вихователів)

 

Протягом  року

Директор  Центру

ЗДАГР

ЗДНР

ЗДВР

 

6

Оприлюднення  на  веб-сайті,  дошці  оголошень інформації,   що  стосується  безпечності  та  комфортності  закладу  та  освітнього  середовища  в  ньому (правила  поведінки здобувачів освіти, план заходів з протидії булінгу, процедури подання  заяв про випадки булінгу, порядок реагування на доведені випадки булінгу).

 

Протягом  року

ЗДВР

ЗДНР

 

7

Заняття  з  педагогічними  працівниками  Центру  з  питань  розпізнавання  ситуацій  булінгу  та  вчасного  і  правильного  реагування  на  його  прояви  в  освітньому  середовищі

Вчителі,

вихователі

Лютий, 2019р.

Травень, 2019р.

Соц. педагог

 

8

Заняття «Попередження конфліктів в соцмережах»

8-А клас

Січень

Соц. педагог

 

9

Година спілкування на тему: «Творити добро – це прекрасно»

Учні групи ризику

Січень

Соц. педагог

 

10

Година спілкування на  тему: «Лихослівя»

8-Б клас

березень

Соц. педагог

 

11

Заняття на тему: «Дружба -справа нелегка,але дружити треба вміти»

2-Б клас

Квітень

Соц. педагог

 

12

Заняття на тему:  «Протидія булінгу  в дитячому середовищі»

6-Б клас

Квітень

Соц. педагог

 

13

Бесіда на тему: «Дружба починається з посмішки»

1-Б клас

Травень

Соц. педагог

 

14

Міні-тренінг "Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті»

3-Б, 3-В класи

Травень

Соц. педагог

 

15

Поради батькам, щоби зменшити ризики   булінгу та  кібербулінгу   для своєї дитини.

Батьки

Протягом року

Соц. педагог

 

16

Поради  учням   «Як допомогти дітям упоратися з булінгом».         

1-13 каси

Протягом року

Соц. педагог

 

17

Консультативний пункт. «Скринька   доброти»

 

Протягом року

Соц. педагог

 

             

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Методичною  радою  Центру
12 січня  2014 року, протокол № 3

 

Концепція виховної роботи
Теребовлянського  навчально-реабілітаційного  центру

Ця концепція визначає фундаментальні принципи організації виховної роботи, її основні цілі, форми і методи. Концепція є підґрунтям для створення і практичної реалізації виховних заходів, забезпечення виховної складової в усіх видах діяльності закладу.

Головною метою виховної роботи в ЦЕНТРІ  є всебічний гармонійний розвиток і формування позитивних якостей особистості  дитини  з  особливими  освітніми  потребами: свідомого патріотизму, високої духовності, моральної чистоти, художньої культури, фізичної досконалості.

Нормативна база

 • Конституція України;
 • Національна доктрина розвитку освіти;
 • Закон України “Про освіту”;
 • Конвенція  про  права  дитини;
 • Закон України «Про професійну освіту»;
 • Концепція  національно-патріотичного  виховання  дітей  та  учнівської  молоді;
 • Основні  орієнтири  виховання  учнів  1-12  класів  загальноосвітніх  закладів України;
 • Статут Теребовлянського  навчально-реабілітаційного  центру;
 • Положення про виховну роботу в Київському університеті імені Тараса Шевченка затверджене Вченою радою університету 6 квітня 1998 р. Протокол № 9.


Основні принципи виховної роботи

 • врахування багатогранності й цілісності людини, вікових та індивідуальних особливостей студентської молоді, їхніх фізичних, ґендерних, психологічних, національних, духовних, інтелектуальних і релігійних особливостей; диференціація та індивідуалізація виховного процесу, повага до суверенітету особистості молодої людини, розуміння її запитів та інтересів;
 • органічний зв'язок з вітчизняною історією народу, його мовою, культурними та родинно-побутовими і релігійними традиціями, з мистецтвом, традиціями і культурами всіх народів світу, забезпечення духовної єдності, наступності та спадкоємності поколінь, зв'язок виховання з життям та суспільною практикою;
 • поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самоврядуванням студентів, розвиток активності, самодіяльності і творчої ініціативи студентської молоді, встановлення довіри між вихователями та вихованцями;
 • гуманізація та демократизація виховного процесу, поєднання зусиль сім'ї, студентських та молодіжних об'єднань, громадських організацій;
 • активна протидія поширенню асоціальних явищ в Університеті.


Основні цілі виховної роботи

 • виховання сумлінного та відповідального ставлення до виконання своїх обов’язків усіма учасниками навчального процесу;
 • формування рис громадянина України, національної свідомості та людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності в будь-який час стати на захист Батьківщини, глибокого розуміння громадянського обов'язку, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки, державної мови;
 • створення умов для вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих ідей, самовиховання і самовдосконалення, вияву індивідуальних здібностей, обдарованості і талантів, самореалізації в сфері наукової, професійної, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої діяльності;
 • формування гуманних рис особистості: щирості, людяності, справедливості, доброзичливості, милосердя, позитивної налаштованості, сприймання громадянських та загальнолюдських цінностей;
 • забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров'я, формування здорового способу життя;
 • виховання політичної, економічної та правової культури, формування фахівця нової генерації, інтелектуала, господаря в своїй державі;
 • прищеплення шанобливого ставлення до культурної спадщини, традицій і звичаїв українців та інших народів, які населяють Україну, інтересу до надбань світової культури;
 • реалізація професійної морально-етичної відповідальності викладачів і студентів, виховання патріотичних почуттів до Альма-матер, дотримання і розвиток демократичних і академічних традицій університету; консолідація студентства, педагогічних та наукових працівників у єдину академічну спільноту; створення академічного інформаційного середовища з вільним доступом до нього;
 • подолання негативних явищ у молодіжному середовищі.

 

Основні форми виховної роботи

 • словесні:
  • інформація,
  • роз'яснення,
  • зустрічі з відомими людьми,
  • збори,
  • бесіди,
  • вечори,
  • диспути,
  • конференції,
  • використання аудіовізуальних засобів масової інформації, Інтернету;
 • практичні:
  • екскурсії,
  • турпоходи,
  • культпоходи,
  • конкурси,
  • олімпіади,
  • спартакіади,
  • фізичне виховання,
  • оволодіння військовими і військово-технічними знаннями;
 • наочні:
  • творчі виставки,
  • книжкові стенди,
  • Інтернет ресурси,
  • стінгазети, друковані засоби масової інформації,
  • культурно-просвітницькі центри;
 • активні:
  • участь у державних молодіжних програмах, громадсько-патріотичних і мистецько-культурологічних проектах,
  • включення студентів через органи самоврядування у процес управління в стінах Університету з метою набуття практичних навичок майбутніх учасників розбудови Української держави,
  • святкування загальнодержавних та університетських свят, проведення різноманітних тематичних вечорів, благодійних акцій.

Окремий ряд форм виховної роботи призначеийі для самих вихователів: викладачів, співробітників, кураторів, громадських активістів:

 • семінари з питань виховання для професорсько-викладацького складу, методистів, кураторів, фахівців з виховної роботи;
 • обмін досвідом педагогічної та лекторської майстерності та професійною інформацією;
 • співпраця з державними структурами, закладами, об'єднаннями, організаціями, які втілюють державну політику з питань виховання молоді;
 • створення власних дієвих проектів виховної роботи;
 • впровадження нових сучасних форм і методів виховної роботи.


Основні напрями виховної роботи

Реалізація основних принципів і цілей виховання в Університеті здійснюється в ряді пріоритетних напрямів.

Інтелектуальне (професійне) виховання

Підготовка та проведення навчально-виховного процесу повинно слугувати взірцем сумлінного фахового ставлення до виконання своїх професійних обов’язків.

Нерозривно пов’язане з навчанням та науковою роботою, створює умови для вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих здібностей, самовиховання і самовдосконалення, для вияву обдарованості і талантів, для самореалізації молоді у сферах наукової, професійної, освітньої діяльності.

Громадянське (національно-патріотичне) виховання

Невіддільне від національного ґрунту і коріння народу. Здійснюється у тісній взаємодії з вивченням гуманітарних та економіко-соціальних дисциплін, проходженням військової підготовки, у співпраці з радами ветеранів війни та праці університету, інститутів, факультетів. Формує високий ідеал служіння народові, готовність до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання української держави, формує громадянина-патріота з глибоким розумінням громадянського обов'язку, спонукає до інтелектуального та фізичного вдосконалення, вивчення бойових та трудових традицій, героїчних сторінок історії українського народу.

Правове виховання

Формує риси громадянина України: національну свідомість і людську гідність, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, глибоке розуміння і відповідальне ставлення до громадянського обов'язку, повагу до Конституції України, Законів України, державної символіки, державної мови.

Моральне виховання

Вироблення потреби поводити себе згідно із загальнолюдськими моральними нормами, наслідування кращого досвіду попередніх поколінь, традицій сім'ї, родини, народу з урахуванням найкращих положень релігійної та світових морально-ціннісних концепцій.

Художньо-естетичне виховання

Формування естетичних знань, художньо – естетичної освіченості, поглядів, смаків, почуттів, ідеалів, які ґрунтуються на національній естетиці та кращих надбаннях цивілізації, активна участь кожного студента в естетичному житті, вироблення вмінь творити прекрасне в повсякденному житті.

Трудове виховання

Нерозривно пов’язане з професійним та правовим вихованням. Становлення висококваліфікованого фахівця, готового до самовідданої праці на благо суспільства, трудового колективу, власної родини, обізнаного і компетентного. Культивування кращих рис української ментальності, господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, поваги до власної і людської праці, її результатів.

Екологічне виховання

Формування екологічної культури, оволодіння знаннями та практичним вмінням раціонального природокористування; виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство та співучасті у її збереженні.

Фізичне виховання

Розвиток досконалого фізичного стану, адаптованості до зовнішнього середовища, пристосування до умов праці та здорового відпочинку, збереження репродуктивного й фізичного здоров’я.
Механізми реалізації концепції

Фінансові

 • кошти державного бюджету;
 • кошти, залучені закладом;
 • спонсорські кошти;
 • кошти, зароблені під час учнівських акцій, ярмарок, виставок-продажів.

Методичні

 • організація семінарів, тренінгів “Планування роботи і методика проведення інформаційно-просвітницьких заходів профілактичного спрямування»;
 • регулярні  наради  заступників  директора  з навчально-виховної роботи;
 • методичні тренінги;
 • виховання особистим прикладом;
 • виявлення рівня загального інтелектуального розвитку, захоплень та інтересів вихованців, їхньої громадянської позиції, ставлення до проблем.

Інформаційні

 • створення календаря знаменних дат закладу;
 • занесення до книг пошани  Центру  кращих випускників;
 • розміщення матеріалів у ЗМІ до знаменних дат;
 • створення галереї організацій-спонсорів;
 • оформлення наочності;
 • співпраця із засобами масової інформації;
 • організаційні години;
 • налагодження зв'язків з іншими закладами України;
 • активна співпраця з державними службами з питань залучення  учнів молоді   до участі в районних, міських, всеукраїнських молодіжних заходах.

Організаційні

 • проведення соціально-психологічного моніторингу життя вихованців;
 • створення  соціологічної та психологічної  служб;
 • вивчення особових справ;
 • анкетування;
 • проведення з виховним активом  тематичних дискусій,  рольових ігор       вихов       виховання  лідерських якостей;
 • розробка знака випускника.

Кадрові

 • посадові особи:
  • заступник  директора  з навчальної роботи;
  • заступник  директора   з виховної роботи;
  • класні  керівники;
  • вихователі.
 •  організації:
  • служба  у  справах  дітей  Теребовлянської  РДА;
  • служба  у  справах  дітей  Тернопільської  РДА;
  • служба  у  справах  неповнолітніх  та  дітей  Тернопільської  міської ради;
  • Теребовлянський  відділ  поліції  ГУНП в  Тернопільській  області (Молодіжна  превенція).

Педагогічне  керівництво  процесом  виховання  в 2017-2018 навчальному році