Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

вівторок 05.05

Українська мова, 05.05.20р.

Тема. Тренувальні вправи на закріплення вивченого матеріалу з теми.

 

Матеріал для повторення вивченого:

 

- Діти, подумайте і запишіть на листочках, які дії можна відтворити за допомогою слова? (образити, ).

 

- Давайте пригадаємо:

1)    Чому ця форма дієслова називається неозначеною?
 2)    На які запитання відповідають дієслова доконаного і недоконаного виду?
 3)    Що означають перехідні і неперехідні дієслова?
 4)    Що означають дієслова дійсного, умовного і наказового способів?
 5)    Як визначити дієвідміну дієслів?

 

Вправи для виконання:

 

1. З’єднати   стрілочками назви  частин  мови  і слова-приклади

Хитрий

Хитрість

Хитрувати

Перехитрити

Хитро

Перехитрений

 

Дієслово

Дієприслівник

Дієприкметник

Іменник

Прикметник

Прислівник

 

 

2. Запишіть   у   першу     колонку дієслова   дійсного    способу,    у    другу    – умовного,  у  третю – наказового.
 

Осипається,   сказала б,    звіряє, працюйте, нехай скаже, організуй, бриніла б, ріжте, агітуйте, падає, трудиться, дістань, остерегла б, аналізуй, катає, якби заплакала.


 3. Вправа “Видова пара”
 До     поданого слова підібрати слово іншого виду, утворивши видову пару.
 

Наприклад, Промовляти----------------------промовити;
 

Описати, Розмовляти, Оберігати, Списувати, Штовхнути .

 

- Діти, пригадайте, які ви знаєте форми дієслова? Ця вправа пов’язана із формами.

 

4. Виписати безособові дієслова. Якщо правильно випишете слова, то з других букв отримаєте ключове слово.
        

Одягає,  малює,  смеркає, працює, оглядає,     хочеться,      рухається, обманює, світає, допомагає,  вітає, замело, гріє.
 

5. Вправа “Морфологічний розбір. Виправ помилки та допиши…”
 (У поданому морфологічному розборі слова «забуває» виправити допущені помилки). 

Мово рідна, слово рідне,
 Хто вас забуває,
 Той у грудях не серденько,
 Тілько камінь має.
                        С.Воробкевич


  Забуваєдієсл., забути (забувати), док.вид (недок.вид), перех. (неперех.), дійсн. сп., теп.час, 2 ос. (3 ос.), одн., ІІ дієв. (І дієв.), присудок.
 

Домашнє завдання:

  1. Із 5-а безособовими словами скласти речення та записати їх у зошит.

 

Одягає,  малює,  смеркає, працює, оглядає,     хочеться,      рухається, обманює, світає, допомагає,  вітає, замело, гріє.

 

  1. Зробити морфологічний розбір слова «має».

Мово рідна, слово рідне,
 Хто вас забуває,
 Той у грудях не серденько,
 Тілько камінь має.
                        С.Воробкевич

 Має - ?

 

   АНГЛІЙСЬКА МОВА

Тема: Ми у лондоні.

https://www.youtube.com/watch?v=45ETZ1xvHS0

1. Into which parts is London divided?
 2. When was London founded?
 3. Do you know any places of interest in London?
 4. All London's history is told by its streets, isn't it?
 5. What is the heart of the City?

http://www.learnenglishbest.com/london-is-the-capital-great-britain.html 

Ознайомитись з відео, прочитати текст та дати відповіді на питання.

Виконане Д.З. відправляйте на: Naik0n347@gmail.com або +380971864759(viber, whatsapp, telegram)

                                                                          Фізика

Узагальнення і систематизація знань з теми:

«Механічний рух»

Д/з Опрацювати презентацію.

Презентація доступна за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/18kSRKcSvqPII5lWrpSXtMF7z75gjwxj7/view?usp=sharing

 

Конспект уроку

з біології

7-Б клас

05.05.2020 рік

Тема. Два типи симетрії, як відображення способу життя. Способи пересування тварин.

Типи симетрії тварин

      У тварин виділяють два основних типи симетрії тіла. Це радіальна (променева) симетрія і білатеральна (двобічна) симетрія. Крім того, існують тварини, у яких будова тіла несиметрична (черевоногі молюски).

    У тварин із радіальною симетрією через тіло можна провести кілька площин, які будуть ділити її на дві однакові половинки. До таких тварин належать кишковопорожнинні.

    У тварин із двобічною симетрією через тіло можна провести тільки одну площину, яка ділитиме її на дві однакові половинки. До таких тваринналежать хребетні, членистоногі, кільчаки.

    Променева симетрія зручна для тварин, які ведуть прикріплений (поліпи) або малорухомий (медузи) спосіб життя. Вона дозволяє їм однаково ефективно ловити здобич або захищатися від хижаків, з якого б боку вони не наблизились.

     Тварини з двобічною симетрією тіло зазвичай активно рухаються. Для них дуже важливо поділяти тіло на передню і задню (як наслідок цього і на праву-ліву) частини. На передній (голові) розміщені органи чуттів, які попереджають тварину про те, що чекає її попереду.

Способи пересування тварин

Існує чотири основні способи пересування тварин: повзання, ходіння, плавання, політ.

    Повзання використовують майже всі групи тварин. Для червів це взагалі основний спосіб пересування. У членистоногих повзання часто зустрічається у гусені комах. Серед молюсків повзають переважно черевоногі. У хребетних повзком пересуваються змії, безногі ящірки і деякі земноводні.

    Ходіння — теж дуже поширений спосіб пересування. Ходять усі групи тварин, які мають кінцівки або подібні до кінцівок структури. Багатощетинкові черви ходять за допомогою параподій. У членистоногих є членисті кінцівки. А серед хордових для ходіння використовуються не тільки кінцівки наземних груп, але й плавці деяких риб.

    Плавання використовують майже всі тварини, які живуть у воді. Крім тих, звичайно, хто веде прикріплений спосіб життя або повзає по дну. Плавати тварини можуть різним способами. Членистоногі гребуть видозміненими кінцівками, як веслами. Черви плавають, використовуючи хвилеподібні рухи. А головоногі молюски і медузи опанували реактивний спосіб руху. Більшість водних хребетних для плавання використовують, як і черви, хвилеподібні рухи. Тільки в них хвилеподібно рухається не все тіло, а його задня третина або окремі плавці.

   Активний політ змогли опанувати тільки комахи і хребетні (птахи, кажани). Але пристосування до польоту в них різні. Крила комах виникли як випини бокової частини їхнього тіла. А крила птахів і ссавців — це видозмінені передні кінцівки.

 

Дати відповіді на питання.

• Які значення для тварин має симетрія тіла?

• Як існують способи пересування тварин?

• Які особливості руху мають наземні тварини?

• Чим відрізняється рух медузи і акули?

• Як особливості руху тварини пов’язана із її способом життя? Поясніть на конкретному прикладі.

Логоритміка  7б  клас  05.05

“Балада про рідну мову”

  1. Розминка https://www.youtube.com/watch?v=M_RXIE2mzJg

  2. Вправи для розвитку мовленнєвого дихання https://www.youtube.com/watch?v=xZfRSPHUT7A

  3. Розспівка https://www.youtube.com/watch?v=7UtVyDES33E

  4. Вправи для розвитку дрібної моторики пальців рук https://www.youtube.com/watch?v=LftzYjFDtkg

  5. Музично-ритмічна вправа https://www.youtube.com/watch?v=ZkjiO1CwpHA

  6. Слухання пісні про рідну мову. Слухаємо  пісню, читаємо субтитри  із  словами пісні,  чітко вимовляючи  звуки  у  словах  із інтонацією  та ритмом  у  такт музики. Відтворюємо  дану  пісню під музичний  супровід  із  імпровізацією ритмічних  рухів. https://www.youtube.com/watch?v=ZFcbJEVmk4g

Конспект уроку

з географії

7 – Б клас

05. 05. 2020 р.

АНТАРКТИДА.

Тема. Географічне положення. Сучасні наукові дослідження материка.

Практична робота № 5. 

Тема. Позначення на контурній карті географічних об’єктів

материка.

Вивчення нового матеріалу.

 

  1. Антарктида — найпівденніший материк. Він має унікальне географічне положення: уся територія, крім Антарктичного півострова, лежить у межах Полярного кола. Від найближчого материка — Південної Америки — Антарктида відокремлена широкою (понад 1000 км) протокою Дрейка. Береги материка омивають води Тихого, Атлантичного та Індійського океанів. Біля берегів Антарктиди вони утворюють ряд морів (Уеделла, Беллінсгаузена, Амундсена, Росса), що неглибоко вдаються в суходіл. Берегова лінія майже на всій протяжності являє собою льодовикові обриви. Своєрідне географічне положення в холодних високих широтах визначає основні риси природи материка. Головною особливістю є наявність суцільного льодовикового покриву.

  2. Дослідження та освоєння

Людство тривалий час не знало про існування Антарктиди. У XVII ст. ученими та мандрівниками висловлювались припущення про існування Південної землі, але знайти її не вдавалось. Відомий мореплавець Джеймс  Кук під час навколосвітньої подорожі 1772—1775 рр. тричі перетинав Південне полярне коло. 1774 року він досяг 71° 10' пд. ш., але натрапивши на суцільну кригу, повернув назад. Результати цієї експедиції на деякий час відвернули увагу дослідників від шостого континенту.

На початку XIX ст. англійці відкрили невеликі острови на південь від 50° пд. ш. 1819 р. була організована перша російська антарктична експедиція з метою пошуків Південного материка. її очолили Ф. Беллінсгаузен і М.Лазарев на суднах "Восток" і "Мирний".

Серед дослідників Антарктиди, які вперше підкорили Південний полюс, були норвежець Р. Амундсен (14 грудня 1911 р.) та англієць Р. Скотт (18 січня 1912 р.).

За першу половину XX ст. в Антарктиді побувало понад 100 експедицій з різних країн. Всебічне вивчення материка почалося з другої половини XX ст. 1955—1958 рр. під час підготовки і проведення Міжнародного геофізичного року були організовані великі експедиції цілого ряду країн з використанням сучасної техніки. 1959 р. рядом країн був підписаний Договір про Антарктиду. За ним забороняється використовувати континент у воєнних цілях, передбачається свобода наукових досліджень і обмін науковою інформацією.

 

3. Сучасні дослідження Антарктиди

 

         Антарктида є материком міжнародного співробітництва. Тут протягом усього року працюють понад 40 наукових станцій, які належать понад трьом десяткам держав. 1994 р. Україна стала членом Міжнародного комітету антарктичних досліджень. 7 лютого 1996 р. у власність України була передана науково-дослідна станція «Фарадей», яка раніше належала Великій Британії. Перша українська станція дістала назву «Академік Вернадський». Учені вивчають льодовиковий покрив, геологічну будову материка, клімат, органічний світ, ведуть спостереження за змінами озонового шару планети, астрономічні спостереження тощо.

 

Практична робота № 5.

Тема. Позначення на контурній карті географічних об’єктів

материка.

Хід роботи.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

Всі підписи на контурній карті виконуються друкованими літерами, чітко, акуратно, так, як на фізичній карті атласу та позначаються такими скороченнями: влк. ( вулкан); вдсп.( водоспад); вдсх.(водосховище); м.( море); г. ( гора); п – ів ( півострів); оз. ( озеро); о.( острів );  о – ви ( острови).

Позначити на контурній карті:

1) межі Антарктики, Південний полюс;

2) моря: Уеддела, Росса, Лазарєва, Ларсена, Дейвіса, Д’юрвіля, Амундсена, Беллінсгаузена, Співдружності; півострови: Антарктичний; протоку: Дрейка; мис: Сіфре; течію: Західних вітрів;

3) зробити висновок: як географічне положення Антарктиди впливає на природу материка?