Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

вівторок 05.05

8 – А геометрія     05.05

Тема. Розв’язування вправ.

1. Знайдіть периметр чотирикутника, якщо його найменша сторона дорівнює 9 см, а кожна наступна сторона на 2 см більша за попередню.

2. Знайдіть кути чотирикутника ABCD, якщо A = BC = D, а сума кутів А і В дорівнює 120°.

3. У чотирикутнику три кути рівні, а четвертий кут менший від їхньої суми на 210°. Знайдіть кути чотирикутника.

Домашнє  завдання.

Повторити теоретичний матеріал з §1 по §8.

Посилання на підручник: https://pidruchnyk.com.ua/804-geometriya-8-klas-ister-2016.html

 

 

Конспект уроку

з біології

8-А клас

05.05.2020 рік

Тема. Кров, її склад та функції. Лімфа.

      Вже в стародавньому світі кров вважалася найважливішим початком життя. Кров асоціювалася з божественною енергією, а також зі здоров'ям, молодістю і родючістю. Глибокий символізм крові зберігся досі - наприклад, в католицької і православної традиції при причасті використовується вино, яке символізує кров Христа. Незважаючи на те, що таємниці крові цікавили людей протягом багатьох століть, гематологія - наука, що вивчає кров і кровотворну систему, їх будова і функції, захворювання і методи лікування, порівняно молода наука. Датою народження гематології як науки можна вважати 1673 - відкриття голландським анатомом Левенгуком еритроцитів. Сьогодні науковці детально вивчили склад крові та її функції, ми ж намагатимемося почерпнути цих знань на нашому уроці.

У людини кількість крові становить 1/13 її ваги; у дорослої людини це приблизно 5-6 л, а в підлітка – 3-4 л. Давайте дізнаємось її склад.

      Кров складається з неорганічних та органічних сполук, які й визначають фізико- хімічні властивості. Основними властивостями крові є: в'язкість крові дорівнює 5,0 (у води – 1); густина крові 1,06-1,064 г/см3; водневий показник крові за нормальних умов становить pH 7,35-7,45, тобто її реакція слабколужна; відхилення реакції крові за межі на 0,2-0,3 одиниці є небезпечним для життя, тому pH крові підтримується на відносно сталому рівні за допомогою буферних систем (білковою, фосфатною, гідрогенкарбонатною і гемоглобін-оксигемоглобіновою системами); відхилення реакції в кислий бік називається ацидозом, а в лужний – алкалозом; швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) коливається від 1 до 10 мм/год і може зростати при інфекційних захворюваннях і запальних процесах, досягаючи 50 мм/год і більше.

     До складу крові входять формені елементи: еритроцити, лейкоцити, тромбоцити. Вперше тільця, що плавають у крові, виявив італійський лікар, Мальпігі. Ці тіла він прийняв за жирові кульки, а не форменими елементами крові.

З клітин – еритробластів, мають ядро, яке під час дозрівання еритроцита замінюється гемоглобіном. Всередині еритроцит заповнений білком – гемоглобіном. В 1 еритроциті – 256 молекул гемоглобіну, загальна кількість в крові – 600 – 700 г. Гемоглобін складається з білка глобіну і залізовмісної сполуки гему. Саме атом заліза (в крові людини до 30 г) здатний приєднувати і віддавати кисень.

Сполука гемоглобіну з киснем називається оксигемоглобін. Кров, насичена киснем, яскраво – червоного кольору, артеріальна.(Слайд).

Сполука гемоглобіну з вуглекислим газом карбгемоглобін. Кров, насичена вуглекислим газом, темна, венозна.

Сполука гемоглобіну із чадним газом карбоксигемоглобін, у цій сполуці гемоглобін втрачає здатність приєднувати і переносити кисень, що призводе до тяжкого отруєння організму і навіть смерті.

Під впливом деяких негативних чинників кількість еритроцитів може зменшуватися, внаслідок чого зменшується і кількість гемоглобіну в крові. Кров переносить менше кисню, настає киснева недостатність, що впливає на організм людини. Такий вплив називають недокрів`я або анемія.

Причини: недостатнє харчування, радіаційне забруднення, нестача вітамінів, алкоголь руйнує еритроцити.

Лікування: вживати більше вітамінів, правильний режим праці і відпочинку, тобто прагнути до здорового способу життя.

В деяких випадках призначають препарати заліза.

Лейкоцити. В дорослої людини 60 млрд. лейкоцитів. Найшвидше рухаються нейтрофіли – близько 30 мкм за 1 хв., а при захворюваннях швидкість руху збільшується.

Тромбоцити. Під електронним мікроскопом тромбоцити мають вигляд зірочок з нитковидними відростками. Кількість тромбоцитів в крові може змінюватись: в день – більше, а вночі – менше, після важкої фізичної праці кількість їх збільшується в 3-5 рази.

     Кров у процесі еволюції формувалася як рідина всередині тіла для здійснення транспортування речовин. Тому всі її функції в тій чи іншій мірі будуть пов'язані саме з переміщенням по замкненій системі судин певних йонів, речовин та клітин. Отже, основними функціями крові є:

1) дихальна (перенесення кисню й вуглекислого газу);

2) поживна, або трофічна (перенесення поживних речовин);

3) видільна (транспортування від клітин до органів виділення продуктів обміну, надлишку речовин);

4) регуляторна (перенесення гормонів від залоз до клітин, чим забезпечується гуморальна регуляція);

5) терморегуляторна (перенесення тепла від м'язів, печінки по всьому організму для підтримання постійної температури тіла);

6) гомеостатична (за допомогою переміщення йонів, буферних систем здійснюється підтримування сталості показників внутрішнього середовища, таких як pH, осмотичний тиск);

7) захисна (перенесення антитіл, лейкоцитів для захисту організму від бактерій, вірусів та генетично чужорідних речовин).

     Лімфа— прозора рідина, за своєю структурою схожа на плазму крові, проте не містить еритроцитів, і тромбоцитів, але містить багато видів лімфоцитів, близько п'яти тисяч, та макрофагів (білі кров'яні тільця, що беруть участь в хімічному поглинанні чужорідних мікроорганізмів). Лімфа разом із кров'ю та міжклітинною рідиною складає внутрішнє середовище організму.

 

 

 

1.Червоні кров`яні клітини

2. Еритроцити виконують функцію

3.Основний білок еритроциті

4. Еритроцити утворюються

5. Сполука гемоглобіну з киснем

6. Сполука гемоглобіну з вуглекислим газом

7. Сполука гемоглобіну з чадним газом

8. Кров, насичена киснем

9. Кров, насичена вуглекислим газом ….

10. Прозора рідина, за своєю структурою схожа на плазму крові, проте не містить еритроцитів, і тромбоцитів, але містить багато видів лімфоцитів

Хімія  8  клас  05.05

Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.

Виконання тренувальних вправ

1. Складіть формули:

а) трьох сполук Оксигену з Манганом, у яких Манган проявляє ступені окиснення +2, +4, +7.

Розв’язання.

Якщо Манган буде мати  ступінь  окиснення +2: Mn+2O-2 , найменше  спільне  кратне число  буде 2, отже індекси не ставимо;

Якщо Манган буде мати  ступінь  окиснення +4: Mn+4O-2 , найменше  спільне  кратне число  буде 4,отже 4:4=1 – біля Mn нічого не ставимо, 4:2=2 – біля О ставимо 2.

Якщо Манган буде мати  ступінь  окиснення +7: Mn+7O-2 , найменше  спільне  кратне число  буде 14,отже 14:7=2 – біля Mn ставимо 2, 14:2=7 – біля О ставимо 7.

б) двох сполук Фосфору з Хлором, де Фосфор проявляє ступені окиснення +3, +5, а Хлор -1.

в) п’ятьох  сполук Нітрогену з Оксигеном, де Нітроген проявляє ступені окиснення +1, +2, +3,+4, +5.

 

Трудове навчання

Тема: Технологічний процес виготовлення проектованого виробу. Опоряджувальні та оздоблювальні роботи.

  1. Огляд домашніх меблів, предметів побуту

  2. Виявіть можливі пошкодження чи поломки

  3. Обдумайте, спільно з батьками, способи ремонту

  4. З дозволу батьків, або спільно з дорослими, виправте неполадки

Звіт про виконану роботу надішліть на поштову скриньку

petro_rod@ukr.net

8 - А, зарубіжна л-ра                                               Дата 05.05.2020

Тема. Аліг’єрі Данте (12651321). Сонет 11 «В своїх очах вона несе кохання… Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання.

 

Основний зміст уроку

 

Життя і творчість Данте Аліг’єрі

https://www.ukrlib.com.ua/bio-zl/printit.php?tid=4285

Теорія літератури

 Сонет — ліричний вірш, який складається з 14 рядків п'ятистопного або шестистопного ямба: 2 катрени (чотиривірші) та 2 терцети( тривірші).

Додайте відомості про побудову  сонету.

Побудова сонету: ( співвідношення строф)

1.Зав’язка  - 2.Розвиток дії – 3.Кульмінація – 4.Розв’язка

Виразне читання та аналіз сонета 11 у перекладі М. Бажана

В своїх очах вона несе Кохання, —

На кого гляне, ощасливить вмить;

Як десь іде, за нею всяк спішить,

Тріпоче серце від її вітання.

Він блідне, никне, множачи зітхання,

Спокутуючи гріх свій самохіть.

Гординя й гнів од неї геть біжить.

О донни, як їй скласти прославляння?

Хто чув її, — смиренність дум свята

Проймає в того серце добротливо.

Хто стрів її, той втішений сповна.

Коли ж іще й всміхається вона,

Марніє розум і мовчать уста.

Таке-бо це нове й прекрасне диво.

Коментар. Сонет присвячений коханій жінці письменника — Беатріче. У сонетах Данте не називає імені жінки, оскільки в часи, коли жив письменник, ще тривали переслідування відьом. У ті часи жінка вважалася осереддям зла, тому автор, не називаючи імені коханої, намагається вберегти її від жорстокої розправи.

Жанр твору — інтимна лірика.

Провідний мотив твору — опис коханої дівчини, почуття неназваного споглядача, котрим скоріше за все і є сам автор, до дівчини, що, на його думку, є уособленням всього найніжнішого й найприємнішого. Автор описує тендітність дівчини, її душу, позбавлену гордині та гріху.

Мовні засоби. Автор використовує:

• метафори — нести в очах кохання; множити зітхання; гординя та гнів біжать; розум марніє; уста мовчать;

• епітети — святі думи; добротливе серце; прекрасне диво.

Римування. У першій та другій строфах 1-й рядок римується з 4-им, а 2-й римується із 3-ім, у третій строфі 1-й рядок римується з останнім, а 2-й не римується, у четвертій строфі 1-й рядок римується з 2-им, а 3-ій не римується — він є завершальним, що містить висновок автора.

Ключовий образ твору — ліричний герой, ім’‎я якого автор не називає; все написане автор видає за почуття невідомого до дівчини, яку має нагоду спостерігати і в яку безмежно закоханий.

 

Домашнє завдання.

  1. Вивчити біографію Аліг’єрі Данте (12651321).

 

  1. Читата й аналізувати ідейно – художній зміст 11 сонета  «В своїх очах вона несе кохання…

 

 

(Виконане завдання надсилати на  ел. пошту   Ivannashengera@gmail.com  )