Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

вівторок 05.05

                                                                                        Фізика

Найпростіші оптичні прилади. Окуляри.

 

Д/з Опрацювати §15 (ст. 84 - 87), дати відповіді на запитання 1, 4, 9 після нього:

https://drive.google.com/file/d/1fKKSrvWt_RuhnHHyI_TrjvXHmOhPXeDy/view?usp=sharing

 

Хімія  9б клас 05.05.20

Якісні реакції на хлорид-, бромід, йодид-, сульфат-, ортофосфат-, карбонат-іони. Застосування якісних реакцій.

 

  

Експериментуємо вдома

• Виявлення карбонат-іонів у мінеральній воді

Якісною реакцією на карбонат-іони CO2-і гідрогенкарбонат-іони HCO-3 є їхня взаємодія із сильнішими кислотами. Виділення із зони реакції з характерним «скипанням» карбон(IV) оксиду вказує на наявність цих йонів.

У стакан на третину об'єму наливають мінеральну воду й додають по краплях столовий оцет до появи бульбашок газу CO2.

Завдання.

 • Як визначити, у якому з трьох пронумерованих хімічних стаканів без етикеток містяться розчини натрій гідроксиду, калій сульфату, калій нітрату? Складіть рівняння реакцій у молекулярній та повній і скороченій йонній формах.

 • У трьох пронумерованих хімічних стаканах без етикеток містяться розчини кислот: хлоридної, нітратної, ортофосфатної. Як визначити хімічним шляхом, у якому зі стаканів міститься та чи інша речовина? Складіть рівняння реакцій у молекулярній та повній і скороченій йонній формах.

 

Хімія  9б клас 05.05.20

Якісні реакції на хлорид-, бромід, йодид-, сульфат-, ортофосфат-, карбонат-іони. Застосування якісних реакцій.

 

  

Експериментуємо вдома

• Виявлення карбонат-іонів у мінеральній воді

Якісною реакцією на карбонат-іони CO2-і гідрогенкарбонат-іони HCO-3 є їхня взаємодія із сильнішими кислотами. Виділення із зони реакції з характерним «скипанням» карбон(IV) оксиду вказує на наявність цих йонів.

У стакан на третину об'єму наливають мінеральну воду й додають по краплях столовий оцет до появи бульбашок газу CO2.

Завдання.

 • Як визначити, у якому з трьох пронумерованих хімічних стаканів без етикеток містяться розчини натрій гідроксиду, калій сульфату, калій нітрату? Складіть рівняння реакцій у молекулярній та повній і скороченій йонній формах.

 • У трьох пронумерованих хімічних стаканах без етикеток містяться розчини кислот: хлоридної, нітратної, ортофосфатної. Як визначити хімічним шляхом, у якому зі стаканів міститься та чи інша речовина? Складіть рівняння реакцій у молекулярній та повній і скороченій йонній формах.

 

 

Хімія  9б клас 05.05.20

Якісні реакції на хлорид-, бромід, йодид-, сульфат-, ортофосфат-, карбонат-іони. Застосування якісних реакцій.

 

  

Експериментуємо вдома

• Виявлення карбонат-іонів у мінеральній воді

Якісною реакцією на карбонат-іони CO2-і гідрогенкарбонат-іони HCO-3 є їхня взаємодія із сильнішими кислотами. Виділення із зони реакції з характерним «скипанням» карбон(IV) оксиду вказує на наявність цих йонів.

У стакан на третину об'єму наливають мінеральну воду й додають по краплях столовий оцет до появи бульбашок газу CO2.

Завдання.

 • Як визначити, у якому з трьох пронумерованих хімічних стаканів без етикеток містяться розчини натрій гідроксиду, калій сульфату, калій нітрату? Складіть рівняння реакцій у молекулярній та повній і скороченій йонній формах.

 • У трьох пронумерованих хімічних стаканах без етикеток містяться розчини кислот: хлоридної, нітратної, ортофосфатної. Як визначити хімічним шляхом, у якому зі стаканів міститься та чи інша речовина? Складіть рівняння реакцій у молекулярній та повній і скороченій йонній формах.

 

 

05.05.2020 р.

Українська література

Тема.  Григорій Квітка-Основ’яненко. Батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті». Гуманізм та християнські ідеали, етнографічне тло творів.

«Маруся» - перша україномовна повість нової української літератури.

 

Життя і творчість Григорія Квітки-Основ’яненка

https://www.youtube.com/watch?v=Lerqp-krvPs 

 

Літературознавчий словник (записати в зошит)

Сентименталізм (від франц. «почуття», «чутливість»)це напрям у літературі другої половини XVIIIпочатку XIX ст., що виник на противагу просвітництву і класицизму, які проголошували розум основним чинником у житті людини. Сентименталізм характеризувався особливою увагою до духовного світу людини і відзначався ідеалізацією дійсності, перебільшенням глибини почуттів. У центрі зображення творів сентименталізму – чутлива людина, «життя серця» героїв із демократичних низів. 

 

Літературно-критичний матеріал до повісті

За жанром «Маруся» — соціально-побутова й сентиментально-реалістична повість. У ній зображено життя українського селянства, працю, побут, звичаї українського народу (тема твору).

За основу сюжету повісті взято історію ідеального кохання сільської дівчини Марусі та міського хлопця Василя. Батько відмовляється віддати єдину доньку за сироту Василя: окрім того, що хлопець бідний, його ще й записано в рекрути. Парубок іде на заробітки, аби відкупитися від солдатчини. Якось під час бурі Маруся застудилася й згодом померла. Повернувшись із заробітків та не заставши Марусі живою, Василь іде в монастир і з горя невдовзі помирає.

У повісті багато позасюжетних елементів: українські народні звичаї, обряди — весілля, сватання з усталеним текстом, емоційними піснями, дотепними примовками. Уражає сцена похорону, народні голосіння в устах батьків виписані з етнографічною точністю. Майстерно змальовані в традиціях сентименталізму чудові пейзажі української ночі, елегійна картина ранку, що стали взірцем для багатьох поколінь письменників.

Композиція повісті відповідає різким змінам сюжетної лінії. Повість не поділяється на глави. Умовно в ній можна визначити 3 частини: позасюжетний вступ (роздуми автора про сенс життя людини), сюжет, моралізаторські висновки (епілог з повчальними настановами).

Герої твору уособлюють високі морально-етичні якості простої людини. Усіх їх автор наділяє ідеальними рисами: чесність, порядність, повага до батьків, працьовитість, віра в Бога. Ось як автор описує Наума Дрота в експозиції повісті: «Наум Дрот був парень на все село, де жив. Батькові й матері слухняний, старшим себе покірний, меж товариством друзяка, ні півслова ніколи не збрехав, горілки не впивавсь і п’яниць не терпів, з ледачими не водивсь, а до церкви? Та хоч би і маленький празник, тільки піп у дзвін — він уже й там: свічечку обмінить, старцям грошенят роздасть і приньметься

за діло; коли прочує якусь бідність, наділить по своїй силі й совіт добрий дасть». Цього ідеального героя Господь наградив Настею — «жінкою доброю, роботящою, хазяйкою слухняною; і що, було, Наум ні забажа, що ні задума, Настя (...) ночі не поспить, усюди старається, б’ється, достає і вже зробить і достане, чого мужикові хотілось».

Не менш ідеальними рисами наділено і їхню дочку Марусю: «на все село

була і красива, і розумна, і багата, звичайна, та ще ж к тому тиха, і смирна,

й усякому покірна». Дівчина з великою шаною ставиться до батьків та

односельців, її працелюбність і покірність уражають. Коли мати радить

доньці піти погуляти з подругами, вона відповідає: «Лучче я (...) на те місце,

упоравшись, та ляжу спати, раніше встану, заміню твою старість: обідати наварю й батькові в поле понесу. А на вулиці що я забула?» Василь — «та що вже зазавзятий! Уже де появиться, то всі дівчата коло нього. І танцювати, і жартувати, не узяв його біс. Та й красивий же!» Заради своєї коханої Марусі він готовий на все: навчається читати й писати, іде на заробітки, а коли повертається, то не витримує втрати милої та з часом помирає. В образі

Василя найяскравіше втілено риси сентименталізму: психологічний стан закоханого хлопця, віщування серця під час прощання пари на кладовищі, переживання смерті Марусі, добровільний відхід від мирського життя.

Горе, що спіткає цих ідеальних героїв, здатне розчулити будьяке серце. Саме таке завдання ставили перед собою сентименталісти. За стильовими ознаками — це сентиментально-реалістична повість.

 

Домашнє завдання

Читати ст. 122-127

Посилання на підручник:

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/9_klas_ukrajinska_literatura_avramenko_2017.pdf 

 

 

Конспект уроку

з географії

9 – Б клас

05. 05. 2020 р.


 

Тема. Видобуток нафти, природного газу, вугілля та інших видів паливно – енергетичних матеріалів, основні напрями їх переробки.

 

Вивчення нового матеріалу.

 1. Видобування та первинна переробка нафти.

  Нафтова промисловість у світі представлена нафтовидобувною та нафтопереробною. Нафтовидобувна промисловість розвивається в світі від початку XX ст. Нафта нині вважається найефективнішим й найзручнішим видом палива. Близько 75 країн світу розробляють нафтові родовища, зокрема на шельфі – 45. Але більш як половина нафти споживається за межами місць її видобування. Через те нафта стала важливим товаром на світовому ринку, а також предметом політичного тиску. Головними засобами її транспортування є танкери та нафтопроводи. Країни чітко поділено на експортерів та імпортерів нафти. Основними постачальниками нафти на світовий ринок є країни, що розвиваються, а її споживачами – високорозвинуті держави.

   90 % покладів та 75 % видобутку нафти нині припадають на країни, що розвиваються. Проте до першої «трійки» за цим показником увійшли Росія, Саудівська Аравія та США, у яких видобувається майже 40 % світових запасів нафти. Але все ж осередком світової нафтової промисловості є країни-члени організації ОПЕК. На них припадає майже 80% запасів, понад 40% видобутку й 45% світового експорту сирої нафти. ОПЕК встановлює квоти видобутку нафти, впливаючи таким чином на рівень цін.

    Роль України у світовому видобутку нафти незначна – 0,06 % (46-те місце). Лідером за видобутком нафти серед європейських країн, які в цілому мало забезпечені власними запасами, є Норвегія (понад 2 % світового видобутку). Україна посідає 7-ме місце в Європі за цим показником.

   Найбільшими експортерами нафти є країни Перської затоки (дають на світовий ринок понад 30 % нафти), Росія, країни Північної (Алжир і Лівія) та Західної (Нігерія, Габон, Ангола) Африки, Латинської Америки (Венесуела, Мексика, Еквадор), Південно­Східної Азії (Індонезія, Бруней). Великими імпортерами й споживачами нафти є Японія, країни Європи, США. Експерти, що вивчають ринок нафти, вважають, що залежність основних її споживачів від імпорту зростатиме й надалі.

 1. Видобування природного газу.

   Важливого значення у середині XX ст. набув видобуток природного газу. Його роль в енергопостачанні постійно зростає. Вам вже відомо, що родовища природного газу часто розташовуються поряд з нафтовими, переважно в країнах, що розвиваються. Якщо раніше газ вважали шкідливою домішкою у нафті, і він безцільно згоряв у факелах на нафтопромислах, то нині його видобуток неухильно зростає. Доведено, що це – найбільш екологічно чистий вид палива. Частка найбільших країн у світових запасах природного газу. Природний газ видобувають понад 90 країн світу. Безперечними лідерами є США та Росія, які забезпечують майже 40 % світового видобутку. Найбільшими його експортерами є Росія, Канада, Нідерланди, Норвегія, Індонезія. Лише 15 % видобутого газу йде на експорт. Основним способом його транспортування в межах материків є газопроводи, якими перевозять майже 80 % газу. Найдовші міждержавні газопроводи перекачують блакитне паливо з Туркменістану до Китаю, з Канади до США, з Нідерландів через Німеччину та Швейцарію до Італії.  Україною проходять магістральні газопроводи «Союз» та «Прогрес», що постачають газ із Росії до європейських країн.

 1. Видобування вугілля

Найстарішим видом палива, що видобувається промисловим способом, є вугілля. Нині його родовища розробляють майже у 60 країнах світу. Вугілля, як правило, споживається на місці видобування. Лише 10 % його видобутку йде на експорт. Перевезення низькоякісного вугілля нерентабельне, тому об’єктом торгівлі є тільки високоякісне енергетичне та коксівне вугілля. Транспортують вугілля переважно морськими суднами та залізницями. Найбільше вугілля видобуває Китай (46,6 % від світового видобутку). А до першої «десятки» країн, які дають понад 90 % видобутку цього виду палива, належить багато розвинутих країн. Хоча більшість старих вугільних басейнів Європи виснажена, а деякі шахти закрито, ще й донині багато вугілля видобувають Німеччина та Польща. Видобуток вугілля у світі шахтним способом згортається, натомість кар’єрним – зростає й нині становить близько половини. Головними експортерами кам’яного вугілля на світовий ринок є Австралія, США та Південна Африка, на які припадає майже 70 % світового морського перевезення енергетичних марок вугілля. Пропонують своє вугілля на світовому ринку також Росія, Польща, Китай, Канада. Основними його імпортерами є Японія, країни Європи та Латинської Америки.

 

Запитання та завдання.

 1. Видобування та первинна переробка нафти ( охарактеризуйте ).

 2. Видобування природного газу ( охарактеризуйте ).

 3. Видобування вугілля ( охарактеризуйте ).

 4. Назвіть найбільші басейни з видобутку та переробки нафти, природного газу, кам’яного вугілля, у світі. Нанесіть на контурну карту країни, що експортують та імпортують нафту, природний газ та кам’яне вугілля.

 

 Геометрія