Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

вівторок 07.04

07.04                                       6-Б клас                                     Математика

Тема. Переставна і сполучна властивості множення

Переставна властивість множення.

Для будь-яких раціональних чисел а і b виконується рівність

                                     аb = bа.

Приклад. -3 • 2 = -6; 2 (-3) = -6, тому  -3 • 2 = 2 • (-3).

Сполучна властивість множення.

Для будь-яких раціональних чисел а,b і с виконується рівність

                                     (аb = а(bс).

Приклад. (-2 3) (-4) = -6 • (-4) = 24;  -2 • (3 • (-4)) = -2 (-12) = 24;

тому (-2 • 3) • (-4) = -2 • (3 • (-4)).

Для будь-якого раціонального числа а  виконуються рівності:

а 1 = 1 а = а;         -а • 1 = 1 • (- а )= -а;          а • 0 = 0 • а = 0.

Виконай множення зручним способом:

-0,5 27 (-2) = (-0,5 •(-2)) • 27 = 1 • 27 = 27.

Домашнє завдання.

  1. Вивчити властивості множення.

  2. Виконай множення зручним способом:

-0,2 34(-5);

-2 • (-0,5) 113;

0,25(-17) • (-40).

 

07.04                                       6-Б клас                                     Математика

Тема. Переставна і сполучна властивості множення

Переставна властивість множення.

Для будь-яких раціональних чисел а і b виконується рівність

                                     аb = bа.

Приклад. -3 • 2 = -6; 2 (-3) = -6, тому  -3 • 2 = 2 • (-3).

Сполучна властивість множення.

Для будь-яких раціональних чисел а,b і с виконується рівність

                                     (аb = а(bс).

Приклад. (-2 3) (-4) = -6 • (-4) = 24;  -2 • (3 • (-4)) = -2 (-12) = 24;

тому (-2 • 3) • (-4) = -2 • (3 • (-4)).

Для будь-якого раціонального числа а  виконуються рівності:

а 1 = 1 а = а;         -а • 1 = 1 • (- а )= -а;          а • 0 = 0 • а = 0.

Виконай множення зручним способом:

-0,5 27 (-2) = (-0,5 •(-2)) • 27 = 1 • 27 = 27.

Домашнє завдання.

  1. Вивчити властивості множення.

  2. Виконай множення зручним способом:

-0,2 34(-5);

-2 • (-0,5) 113;

0,25(-17) • (-40).

 

Конспект уроку

з географії

6 – Б клас

07. 04. 2020 р.

ТЕМА. Підземні води, умови їх утворення. Термальні та мінеральні води.

Вивчення нового матеріалу.

1. Що таке підземні води, як вони утворюються?

Підземні води — це води верхньої частини земної кори (до глибини 12—16 км).

Вони знаходяться в порах і порожнинах гірських порід у рідкому, твердому або пароподібному стані. Утворюються головним чином від просочування в глибину атмосферних опадів під час дощів або танення снігу і льоду. Частина підземних вод виникає в результаті конденсації водяної пари, яка потрапляє в земну кору з атмосфери або виділяється з магми. На рівнинах, складених осадовими гірськими породами, звичайно чергуються шари різної водопроникності. Одні з них легко пропускають воду (піски, гравій, галечники) і називаються водопроникними, інші затримують воду (глини, кристалічні сланці) і називаються водонепроникними. На водонепроникних породах вола затримується, заповнює проміжки між частинками водопроникної породи й утворює водоносний горизонт. Таких горизонтів на одній і тій самій місцевості може бути кілька, інколи 10—15.

2. Підземні води поділяються на:

верховодні  ґрунтові та між пластові, або артезіанські.

Верховодні — це підземні води, які залягають на незначній глибині і поширюються недалеко. їхня потужність здебільшого становить 0,4— 1,0 м, іноді досягає 2—5 м. Вони поширені в районах з багаторічною мерзлотою, також утворюються на територіях міст і промислових площах, річкових терасах тощо.

Ґрунтові — це води першого від поверхні землі водоносного горизонту, які залягають на водонепроникному шарі. Це безнапірні води: після розкопування грунту їхній рівень встановлюється на тій же глибині, на якій вони були виявлені. Легкодоступні і широко використовуються криниці в сільській місцевості, але через неглибоке залягання легко забруднюються.

Міжпластові води — підземні води, що залягають у водоносних горизонтах між водонепроникними шарами порід у межах великих геологічних структур (синкліналей, моно-кліналей). Такі структури, що утримують один або кілька водоносних горизонтів на великих площах, називаються артезіанськими. Напірні води піднімаються вище рівня залягання, а при сильному напорі виливаються на поверхню або навіть фонтанують.

3. Термальні та мінеральні води.

Підземні води поділяють на прісні (до 1 г/л, або 1 %с), солонуваті (1—10 %с), солоні (10— 35, або 10—50 ‰) і розсоли (понад 35—50 %6). За температурою поділяють на переохолоджені (нижче 0 °С), холодні (від Одо 20 °С) і термальні (вище 20 °С).

Підземна водна — це корисна копалина, особливо цінна тим, що має властивість відновлюватися в природних умовах і в процесі експлуатації. Кількість підземних вод оцінюється їхніми запасами — кількістю води, яка може бути одержана з водоносного горизонту, джерела за добу. Залежно від якості є вода питна і технічна.

 

 

Джерело (ключ) — природний вихід підземних водна поверхню суші або під водою, на дні рік, озер, морів. Джерело з'являється там, де водоносний горизонт пересікається земною поверхнею (у зниженнях рельєфу, на схилах ярів, балок тощо).   Гейзер (ісландське geysir, від geysa — хлинути) — джерело, яке періодично викидає фонтани гарячої води і пари. Гейзерськ их джерел багато в Ісландії, на Камчатці, в Новій Зеландії, США.

ЗАВДАННЯ І ЗАПИТАННЯ.

1. Опрацюйте конспект уроку.( Уважно прочитайте текст).

2. Що таке підземні води?

3. Як ви думаєте, чому  вони називаються підземними. Де вони знаходяться?.

4. Як поділяються підземні води, дайте коротку характеристику?

5. Що таке джерело?

6. Гейзер – це ….

 

Українська мова, 07.04.20р.

Тема. Контрольна робота з  теми «Прикметник».

Питання для перевірки знань:

  1. Складіть по одному реченню зі словом невисокий і сполукою не високий.

2. Що означає прикметник?

     Дібрати й записати словосполучення з прикметником.

 

 

  1. Які прикметники позначають ознаку предмета за його відношенням до часу, місця, матеріалу тощо.

Від іменника лебідь  утворити прикметник, увести його до словосполучень або речень так, щоб він був присвійним та відносним.

____________________________________________________________________

 

  1. Утворити просту форму найвищого ступеня порівняння прикметників: стрункий, близький, вузький, поганий, високий, низький.

 

  1. Провідміняти словосполучення     Яблуневий цвіт.

 

 

  1. Зробити морфологічний розбір  прикметників:  

Ріднесенький синочок, цілісінький день, височе..ий  пагорб.

 

Українська література, 07.04.20р.

Тема. Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки». Частина третя.

Теоретичний матеріал:

Перейти за посиланням http://shkolyar.in.ua/posibnyki/prigodi-romantika/vsevolod-nestajko/toreadori-z-vasyukvki-chastina-tretya та  опрацювати усі (від І до XXVIII) родділи  ІІI частини твору.

Відповідати на питання до твору:

1.  Головні герої твору.

2.  Скільки станцій метро мало бути збудовано?

3.  За жанром твір В.Нестайка «Тореадори з Васюківки

4.  Як зреагували хлопці на такий жарт Василя Троша?

5.  Для кого проїзд у метро мав бути дорожчим?

6.  Хто зруйнував збудоване хлопцями метро?

7.  Про що йде мова: «Це такі гробниці в Єгипті. В них фараонів ховали. Багато століть тому…»

8.  Для чого Ява вигадує різні штуки-викаблуки?

9.  «А от тарілку сиру, щедро политого сметаною, і партика хліба, принесена на моє прохання, пішли туго…»- кому належать дані слова та до кого?

10. Тема твору «Тореадори з Васюківки»

11. Сюжет твору - це ...

12. Що називається пригодницьким твором
 

 

Домашнє завдання:

Читати ІІІ частину пригодницького твору, аналізувати події, характеризувати героїв, відповідати на питання.