Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

вівторок 12.05

12.05.2020 р.

Українська література

Тема.  Г.Квітка-Основ’яненко. «Маруся».

 

Домашнє завдання

Читати ст. 134-138

Посилання на підручник:

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/9_klas_ukrajinska_literatura_avramenko_2017.pdf 

 

Хімія 9б клас 12.05.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Розв'язування експериментальних задач

Обладнання: штатив із пробірками.

Реактиви: розчини HCl, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2, FeSO4, Na2SO3, Na2SiO3, AgNO3, NaCl, Mg(NO3)2, лакмусу або метилоранжу, порошок CaCO3.

Правила безпеки:

• для дослідів використовуйте невеликі кількості реактивів;

• остерігайтеся потрапляння реактивів на шкіру, в очі; у разі потрапляння їдкої речовини змийте її великою кількістю води.

Хід роботи

Завдання 1

Визначте необхідні реактиви та здійсніть реакції, яким відповідають такі йонно-молекулярні рівняння:

а) H+ + OH-= H2O;

б) Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2↓;

Для всіх проведених реакцій опишіть свої спостереження та складіть рівняння в молекулярній, повній та скороченій йонно-молекулярних формах.

Завдання 2

У п’ятьох пронумерованих пробірках містяться розчини таких речовин: хлоридна кислота, натрій хлорид, натрій сульфат, натрій гідроксид та магній нітрат. Запропонуйте схему аналізу, за допомогою якого можна визначити вміст кожної пробірки, використовуючи не більше трьох реактивів. Здійсніть хімічні реакції та визначте, в якій пробірці міститься яка речовина. Складіть відповідні рівняння реакцій у молекулярній та скороченій йонно-молекулярній формах.

Висновок. 

 

Фізика

Навчальний проект на тему:

«Складання найпростішого оптичного приладу»

 

Д/з Опрацювати малюнок:

https://drive.google.com/file/d/1Rx_VEsIwF6nO_dB9O04iFKj-mPwDtKDG/view?usp=sharing

Виконати навчальний проект:

https://drive.google.com/file/d/123TriVv_r8JDUcQrjbmNnPiW_sf1O9IS/view?usp=sharing

 

Конспект уроку

з географії

9 – Б клас

12. 05. 2020 р.


 

Тема. Нафтопереробна промисловість України. Проблеми й перспективи розвитку паливно – енергетичної промисловості України.

Практична робота № 9.

Тема. Позначення на контурній карті України басейнів видобутку нафти, природного газу, вугілля, головних нафто – і газопроводів, центрів нафтопереробки, найбільших електростанцій.

 

Вивчення нового матеріалу.

  1. Нафтопереробна промисловість України — галузь промисловості України, що здійснює переробку сирої нафти на бензин, дизельне паливо та інші нафтопродукти.

Панорама м. Борислава. Нафтові вежі. Поштова листівка 1920-ті рр. Нова установка ізомеризації на Лисичанському НПЗ.  В Україні перші нафтопереробні заводи виникли на Прикарпатті, що належало Австро-Угорщині. Свого найвищого розквіту галузь зазнала в Українській РСР у 1970-х, коли встановлено максимум видобутку нафти та газу. Продукцію промисловості використовують підприємства нафтохімічної промисловості. Порівнюючи розвиток нафтопереробної промисловості 1990 з 2000, виробничі обороти скоротилися на 71%.

  1. Проблеми і перспективи розвитку паливно – енергетичної промисловості України.

         Для забезпечення зростання видобутку газу і нафти необхідно залучати інвестиції для розвідки нових родовищ та підготовки до промислового видобутку, проте їх теперішній обсяг є недостатнім. Потреба в інвестиціях становить 2,1-2,3 млрд. гривень щороку, це дозволить збільшити щорічний видобуток до 22 млрд. м3. Значні перспективи видобутку газу є на шельфі Чорного й Азовського морів, але, окрім проблем недосконалого законодавства, негараздів з видачею ліцензій та інших бюрократичних перепон, є і інші ускладнення: видобуток на шельфі є складнішим технологічно і потребує більших витрат. Тому для значного зростання видобутку (приблизно на 4 млрд м3) на шельфі потрібно вкласти до 2 млрд. доларів для розвідки, підготовки родовищ, закупівлі коштовного обладнання для глибоководного буріння тощо. Іншою проблемою є невизначеність морських кордонів України та Росії, що не дозволяє почати масштабне освоєння низки родовищ (площа Паласса, Одеське, Безіменне тощо). Розширення розвідки та видобутку стримується також проблемою ціни на газ: оскільки українські компанії повинні реалізувати видобутий газ переважно населенню та бюджетним організаціям за заниженою ціною, вони не можуть акумулювати достатньо коштів на інвестування коштовних проектів видобутку, особливо у глибоководній частині шельфу. Залучення іноземних інвестицій стримується низкою чинників, серед яких виділяють недосконалі механізми видачі ліцензій на розвідку і розробку родовищ (складність, непрозорість та ін.), непередбачуваність дій влади в довгостроковій перспективі щодо зміни «правил гри», нестабільність політичної ситуації в країні, а також значні ризики щодо повернення вкладених інвестицій і одержання прибутку.

Практична робота № 9.

Тема. Позначення на контурній карті України басейнів видобутку нафти, природного газу, вугілля, головних нафто – і газопроводів, центрів нафтопереробки, найбільших електростанцій.

 

Завдання. Позначте  на контурній карті України басейни  видобутку нафти, природного газу, вугілля, головні  нафто – і газопроводи, центри  нафтопереробки, найбільші електростанції.

Напишіть висновок до даної практичної роботи.

 

Запитання та завдання.

  1. Нафтопереробна промисловість України ( охарактеризуйте ).

  2. Назвіть проблеми і перспективи розвитку паливно – енергетичної промисловості України.

  3. Виконайте практичну роботу № 9.

Нанесіть на контурну карту України басейни  видобутку нафти, природного газу, вугілля, головні  нафто – і газопроводи, центри  нафтопереробки, найбільші електростанції.

Геометрія