Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

вівторок 12.05

Українська мова 12.04.20, 4-б

Тема. Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівникам. Складання усного висловлювання за поданим початком.

Вправа 232 (завдання 1,2, 3), с. 169, правило с. 169

Вправа 233 (завдання 1, 2,3), с.169

Вправа 234 (завдання 1, 2, 3),с. 170

Домашнє завдання. Вправа 235 (завдання 1,2), с.170; вивчити правило с. 169

 

Математика 12.05.20, 4-б

Тема. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розвязування рівнянь та задач.

№ 1059, с. 165 (усно).

1060, с. 165, знайдіть значення даних виразів.

Задача 1061, с. 165 (скласти скорочений запис, написати пояснення до кожних дій і записати повну відповідь).

Задача 1062, с. 165 (скласти скорочений запис, написати пояснення до кожних дій і записати повну відповідь).

1064, с. 165, розвяжіть рівняння.

Домашнє завдання. № 1065,знайдіть значення виразу, задача 1066, с. 166

 

11 клас Правознавство

Тема. Види робочого часу та часу відпочинку. Трудова дисципліна

 

Робочий час- це передбачений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи або умов трудового договору зобов'язаний бути на своєму робочому місці і виконувати свої трудові обов'язки.

Типи робочого часу:

Нормальна тривалість. Нормою робочого часу є передбачена законом для даного працівника тривалість його робочого часу за певний календарний період: день, тиждень, місяць.

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Підприємства й організації при укладанні колективного договору можуть визначити меншу норму тривалості робочого часу, ніж 40 годин на тиждень.

Скорочена тривалість. Тривалість роботи скорочується на одну годину без зменшення заробітної плати, якщо робота виконується в нічний час, а також напередодні святкових і неробочих днів як при 5-денному, так і при 6-денному робочому тижні, а напередодні вихідних днів — при 6-денному робочому тижні.

Не повна тривалість. За угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може передбачатися як при прийнятті на роботу, так і у подальшому неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, у тому числі таку, що перебуває під її опікою, чи жінки, яка доглядає за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати для неї неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цьому разі провадиться пропорційно відпрацьованому часові або залежно від виробітку.

Право на відпочинок гарантує громадянам вільний від безпосередньої продуктивної праці час, який вони використовують для відновлення своїх сил, всебічного розвитку духовних та фізичних здібностей, для активної участі в управлінні справами суспільства.

У статті 45 Конституції України закріплено право на відпочинок і передбачено, що це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням максимальної тривалості робочого часу, скороченого робочого дня для окремих професій та виробництв, скороченої тривалості роботи в нічний час.

Конкретні умови здійснення конституційного права на відпочинок деталізуються в трудовому законодавстві. Час відпочинку- це частина календарного періоду, протягом якого працівника за законом має бути звільнено від виконання трудових обов'язків і який він може використати на свій розсуд для задоволення своїх інтересів та відновлення працездатності.

Перерви протягом робочого дня поділяються на два види: перерва для відпочинку та харчування, яка не входить у робочий час, її тривалість установлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку; спеціальні перерви, які входять у робочий час і оплачуються.

До них належать: перерви в роботі для обігрівання і відпочинку, що надаються працівникам, які працюють у холодну пору року на відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях, вантажникам та деяким іншим категоріям працівників у випадках, передбачених законодавством; перерви для годування дитини; перерви для гімнастики та відпочинку.

Щоденний відпочинок (міжзмінна перерва) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, а його тривалість залежить від тривалості щоденної роботи і перерви для відпочинку та харчування. В усіх випадках така перерва разом із часом відпочинку та харчування має бути не меншою за подвійну тривалість роботи на попередній зміні.

Щотижневий відпочинок - це безперервний відпочинок, що містить міжденну (між- змінну) перерви та вихідний (один чи два вихідних) день.

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку має бути не менше 42 години.

Конкретна тривалість щотижневого відпочинку залежить від типу робочого тижня та режиму роботи працівників.

 

ІІ. Домашнє завдання

Опрацювати 29 параграф

 https://pidruchnyk.com.ua/405-pravoznavstvo-gavrish-sutkoviy-flpenko-10-klas.html

 

Природознавство 12.05.20, 4-б

Тема.  Чому ліси називають «легені планети»?

 Всі знають, що лісце сила силенна дерев та кущів. Однак, насправді, вивчення лісів займається окрема наука – лісництво. Лісце не просто дерева, а й своєрідна земля, чагарники, тварини та мікроорганізми. І  всі вони взаємоповязані, живуть дружньопліч-о-пліч.

 

Найголовнішою функцією лісу є вироблення кисню. Лісце легені нашої планети, якими ми дихаємо. Ліс вибирає вуглекислий газ, що ми його видихаємо, і переробляє його в чистий кисень, яким ми дихаємо.

 Також ліс підтримує розвиває та підтримує ґрунт. Тільки уявіть собі яке неймовірне мереживо з коріння ховається під землею! Звичайно така потужна сітка тримає землю докупи, не дозволяє розпливатися землі під час дощів або землетрусів  та інших зсувів ґрунту.

 Ліс втримує гідрологічний режим, тобто водний баланс у природі. Ліси стримують вологу, вони її віддають, вони її створюють. А без води, як відомо, наше життя неможливе.

Види лісів: дощові ліси, тайга, твердо деревинні ліси та тропічні сухі ліси.

Завдання.  Записати у зошити визначення: «Що таке ліс?»; дати відповідь на запитання (письмово) у зошитах «Чому ліси називають «легені планети»?».