Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Вівторок

Хімія  11 клас 14.04.

Металічні руди. Загальні методи добування металів

У вигляді самородних металів трапляється незначна кількість малоактивних металів: золото, платина, срібло. Більшість металічних елементів трапляється в природі у вигляді сполук — оксидів, сульфідів, сульфатів, хлоридів, карбонатів, нітратів, ортофосфатів — руд.

Руда — природна мінеральна сировина, яка містить метали та їхні сполуки в кількостях і вигляді, придатних для їхнього промислового використання (металічна руда). Розрізняють:

• поліметалічні руди, які містять свинець, цинк, зазвичай мідь і як постійні домішки — срібло, золото, іноді кадмій, індій, галій і деякі інші рідкісні метали;

• радіоактивні руди містять метали радіоактивних елементів (уран, радій, торій);

• комплексні руди — складна за вмістом сировина, з якої економічно вигідно добувати декілька металів або інших корисних компонентів. Наприклад, мідно-нікелева руда, з якої, крім нікелю і міді, добувають кобальт, метали платинової групи, золото, срібло, селен, телур, сірку.

Загальні способи добування металів

1. Металургія – галузь промисловості, основою якої є добування металів.

Металургія

 

чорна металургія кольорова металургія

виробництво заліза та виробництво інших металів

його сплавів та їх сплавів

                    Способи добування металів

 

пірометалургія гідрометалургія електрометалургія

метали відновлюють метали добувають метали добувають

із руд за високої із розчинів солей електролізом розплавів

температури. солей, оксидів, гідроксидів.

Відновники: (добувають лужні, 

С (кокс), лужноземельні метали,

СО (чадний газ) алюміній.

Н2 (водень)

Si (сіліцій)  (силікотермія)

Активні метали (металотермія)

 

Одержання металів пірометалургійними  способами:

2ZnO + C = 2Zn + CO2

Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2

WO3 + 3H2 = W + 3H2O

2MgO + Si = 2Mg + SiO2

Cr2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Cr

Одержання металів гідрометалургійним  способом:

CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu

Одержання металів електрометалургійним  способом:

     електоліз

2NaClрозплав   2Na + Cl2

     електроліз

CaCl2 розплва Са  + Cl2

Виробництво чавуну

1.Чавун – сплав Fe, C( ω від 1,7% до 4,8%), Mn, Si, P, S.

2. Сировина: залізна руда (Fe2O3)  

кокс( С)     шихта

флюси – вапняк (СаСО3)

повітря, збагачене киснем.

3. Хімічні реакції, що лежать в основі виробництва чавуну:

Утворення відновника

С + О2 = СО2 + Q

СО2 + С = 2СО – Q

Відновлення заліза із руди

Fe2O3Fe3O4FeOFe

3 Fe2O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO = 3FeO + CO2

FeO + CO = Fe + CO2

Перетворення домішок

Частина домішок відновлюється коксом, частина – утворює з флюсами шлак.

 

Виробництво сталі 

1.Сталь – сплав Fe, C( ω до 1,7% ), Mn, Si, P, S (вміст Mn і Si менше, ніж у чавуні, вміст P та S дуже малий)

2.Сировина: чавун, залізна руда, залізний брухт, вапняк, кисень.

3.Установки і апарати:

Кисневі конвертори

За одну плавку виробляється 400т  сталі

Тривалість плавки – 30 – 40 хв.

Температура підтримується за рахунок екзотермічних реакцій, додаткове спалювання палива не потрібне.

Мартенівська піч

За одну плавку виробляється 900т сталі.

Тривалість плавки –  6 – 8 год.

Температура підтримується за рахунок екзотермічних реакцій горіння палива.

Електропечі

За допомогою електричного струму створюються дуже високі температури (понад 2000°С)

Отримують леговані сталі.

  1. Хімічні реакції, що лежать в основі виробництва  сталі:

2Fe + O2 = 2FeO

2FeO + C = 2Fe + CO2

2FeO + Si = 2Fe + SiO2

FeO + Mn = Fe + MnO

5FeO +2P = 5Fe + P2O5

https://www.youtube.com/watch?v=dfhYbKuuGnw

завдання.

 1. Позначте галузь, що займається добуванням заліза та його сплавів:

    А. Кольорова металургія;

    Б. Чорна металургія;

    В. Металотермія;

    Г. Алюмінотермія.

 

  1. Установіть відповідність між назвою мінералу, що утворює руду, та формулою основного його компоненту:

 

  1. Галіт А. Al2O3nH2O

  2. Вапняк Б. NaCl

  3. Боксит В. Fe2O3

  4. Червоний залізняк Г. CaCO3

  5. Бурий залізняк Д. Fe2O3nH2O

 

 

3. Допишіть схеми реакцій:

1) CuO + CO →

2) MnO2 + H2

3) Fe2O3 + Al →

4) NaCl     електроліз     

Українська мова, 14.04.20р.

Тема. Тренувальні вправи на закріплення паралельних закінчень іменників чоловічого роду місцевого відмінка множини.

Вправи на закріплення вивченого матеріалу:

  1. Прочитайте текст, знайдіть у ньому іменники.

Випишіть іменники, поставивши їх у М.в. множини.

Яка хвилина!.. Уявіть собі, тітко, що наші батьки і брати пішли в похід. Але не на приказ царя і за царя, а за Україну, за її визволення. Борються, як боролися предки, побіджують. І от уже Бог дав, що остаточно побіда за нами. Уявіть собі, тітусю, ми побідили, Україна вільна! І нема вже ні чужих регіментарів у нас, ні московських воєводів, ні цар нам не пан, ні король, ні хан — гетьман заправляє нашою країною — наш український гетьман! І ось він на сивому коні в’їжджає з полів бою в золотоверхий Київ. Дзвони грають, сурми сурмлять на валах тої твердині, що цар нашими руками будував, із гармат палять, народ хвилюється, як море. Всі очі радісно горять, груди воля розпирає: Осанна! Осанна! Дівчата квіти під ноги сиплють, малинові хоругви лопотять, як птиці, що крила широко розпустили, бо вже вилетіли із кліток. Осанна! Осанна! Осанна! (Марко Вовчок).

  1. Запишіть слова у формі місцевого відмінків множини.

Наприклад, (На кому? На чому?) на директорах

Київ, ягнятко, (при) вчитель, (у) ліжко, (на) лід, (на) кінь, село, роздоріжжя, немовлятко, (у) гурток, (на) держак, (на) поверх, (прибатько.

Домашнє завдання:

Запишіть слова у формі місцевого відмінків множини.

Дуб, син, місто, (у) сік, (у) центр, (на) шлях, майстер, студент, (при) іменник, (при) Володимир, гвинт, пухир, (на) олівець, слухач, буквар, дитятко, (на) робітник, Львів, (у) рів, (у) мішок, (на) літак, (нашлях, (услові, велетень, борошно, скляр, ягнятко, острів, плече.