Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

вівторок 17.03

Хімія  11 клас 17.03.

Тема. Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза, сполуки Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ)

Будова атома

26Fe  1S22S22P63S23P63d64S2   електронна конфігурація атома

   Fe – 2е-Fe2+

26Fe 2+ 1S22S22P63S23P63d6   електронна конфігурація  йона

  Fe – 3е-Fe3+

26Fe 3+ 1S22S22P63S23P63d 5    електронна конфігурація  йона

d - елемент, 

ступені окиснення +2 і +3

валентність ІІ, ІІІ.

Поширеність у природі

Робота з текстом підручника

 За поширенням у природі Феруму належить

Fe2O3  –   червоний  залізняк ( гематит)

Fe3O4 -  магнітний залізняк (магнетит)

Fe2O3 · H2O – бурий залізняк (лимоніт)

FeS2 – залізний колчедан, пірит

FeCO3 – залізний шпат (сидерит)

В організмі людини міститься 4 – 5г Феруму. 65% із них – в гемоглобіні крові.

Фізичні властивості заліза

  1. Сірувато – сріблястий.

  2. Пластичний, кується.

  3. Важкий (ρ = 7,87 г/см3)

  4. Тугоплавкий (tплавл. = 1539°С )

  5. Притягується магнітом.

Хімічні властивості заліза

Неметали вода

 

 

 

 

Кислоти солі

 

O2 CuCl2

Fe3O4 FeCl2 + Cu

Cl2 HCl

FeCl3 FeCl2 + H2

S +  Fe+ H2SO4

FeS FeSO4 + H2

H2O (t°) H2SO4конц

Fe3O4 + H2 HNO3конц

H2O + O2 на холоді пасивують

Fe(OH)3 залізо

 

Оксиди Феруму

 

FeO Fe2O3 Fe3O4

чорного коричневого темно – сірого

кольору кольору кольору

основний оксид амфотерний оксид подвійний оксид

Добування оксидів розкладом відповідних гідроксидів:

Fe(OH)2 = FeO + H2O

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3 H2O

 Хімічні властивості оксидів:

  1. Взаємодія з кислотами

FeO + 2HCl = FeCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O

  1. Взаємодія з лугами

FeO + NaOH

Fe2O3 + 2NaOH = 2NaFeO2 + H2O

Гідроксиди Феруму

 

Fe(OH)2      Fe(OH)3

Ферум (ІІ) гідроксид     Ферум (ІІІ) гідроксид

(білий, швидко стає зеленкуватим)      (бурий)

 

  

Солі  Феруму

 

Fe2+ Fe3+

FeCl2, FeSO4 FeCl3, Fe2(SO4)3

Зеленкуватого кольору різного кольору, найчастіше - коричнюваті

 

Виконання завдань для закріплення знань  

  1. У якому періоді розташований Ферум?

2. У якій групі розташований Ферум?

3. У якій підгрупі розташований Ферум?

4. Скільки електронних шарів у атомі Феруму?

5. З якими речовинами можуть реагувати метали?

6. Які ступені окиснення буде проявляти Ферум?

 

 

11 клас                 Правознавство

Тема. Загальна характеристика цивільного права. Особливості цивільної правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб.

І. Вивчення нового матеріалу

    1. Цивільне право і відносини, що ним регулюються.

Цивільне право є галуззю права, предметом якого є майнові і особисті немайнові відносини в суспільстві. Майнові відносини є суспільними відносинами виробничого, економічного характеру. Ці відносини зв'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, а також переходом майна від однієї особи до іншої.

Цивільне право регулює також особисті немайнові відносини, пов'язані з майновими відносинами, і відносини у сфері інтелектуальної власності (авторське, патентне право, право на відкриття.) Окрім цих відносин, цивільне право регулює також особисті немайнові відносини, не пов'язані з майновими: право на честь, гідність і ділову репутацію громадян і організацій.

В основі методу цивільно-правового регулювання лежить юридична рівність учасників цивільно-правових відносин.

Таким чином, цивільне право - це галузь права, яка регулює особисті майнові та немайнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Майнові відносини пов’язані з належністю, набуттям, володінням, користуванням і розпорядженням майном, а також переходом майна від однієї особи до іншої. Тобто із реалізацією права власності.