Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

вівторок 17.03

Конспект уроку

Біологія

17.03

Тема. Огляд будови травної системи.

Лабораторне дослідження будови зуба.

 

  1. Що таке травлення?

ТРАВЛЕННЯ — це сукупність процесів, що забезпечують механічну і хімічну обробку їжі в організмі людини. ЇЇ результаті цього складні хімічні речовини перетворюються на прості, що легко засвоюються організмом.

  1. Які функції травлення?

Функції травної системи. До виконуваних травною системою функцій належать: секреторна (розщеплення речовин під дією ферментів та мікроорганізмів); рухова, або моторна (жування, ковтання, переміщення їжі у травному тракті); всмоктування поживних речовин (відбувається в різних відділах травного тракту, особливо в тонкій і товстій кишках); видільна (виведення з організму неперетравлених решток їжі).

  1. Що таке ферменти?

ФЕРМЕНТИ — біологічно активні речовини, здатні пришвидшувати хімічні перетворення органічних речовин в органах травної системи.

  1. Яка будова травної системи?

Ротова порожнина оточена спереду губами, збоку — щоками, зверху — піднебінням (твердим і м’яким), ззаду вона переходить у глотку. Ротова порожнина обмежена верхньою та нижньою щелепами, у комірках яких містяться зуби.

У ротову порожнину відкриваються протоки слинних залоз, які виділяють секрет — слину.

Глотка з’єднує ротову порожнину зі стравоходом.

Стравохід — це м’язова трубка завдовжки 23-25 см, якою внаслідок хвилеподібних скорочень її стінок просувається харчова грудка. Стравохід переходить у шлунок— розширений відділ травного тракту, де їжа затримується і перемішується .

Із шлунку харчова грудка потрапляє в тонку кишку — найдовшу частину травного тракту і головний орган травлення. Вона утворює чимало петель, які займають значну частину черевної порожнини. Довжина тонкої кишки дорослої людини становить близько 4,5 м.

У початковий відділ тонкої кишки — дванадцятипалу кишку впадають протоки печінки та підшлункової залози.

Тонка кишка переходить у товсту кишку. На початку товста кишка утворює мішкоподібну випуклість — сліпу кишку, від якої донизу відходить червоподібний відросток — апендикс. Цей невеликий орган 8-15 см завдовжки є недорозвиненим кінцем сліпої кишки.

Сформовані в товстій кишці калові маси потрапляють у кінцевий її відрізок — пряму кишку, яка закінчується анальним отвором. Він забезпечує виведення неперетравлених частинок їжі за межі організму.

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вивчення зовнішньої будови зубів

Мета дослідження: Вивчити зовнішню будову зубів різних типів (різці, ікла, кутні) та співставити їх форму та виконувані функції

Матеріали та обладнання: муляжі зубів, ілюстративний матеріал з підручників та посібників, інтернет-ресурсів.

 

Хід дослідження

1.    Запишіть у зошиті, призначеному для лабораторних досліджень, дату виконання, вкажіть матеріали, якими користуєтесь при цьому.

2.    На муляжі чи з допомогою ілюстративного матеріалу ретельно вивчіть зовнішню будову зубів.

3.    Опишіть побачене наступним чином:

У висновку до роботи вкажіть, яку функцію виконують різці, ікла та кутні зуби під час вживання їжі.

 

 

8а, зарубіжна література                                Дата 17.03.2020

Тема.  Публій Вергілій Марон «Енеїда ». Зв'язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави.

 

Основний зміст уроку

Публій Верґілій Марон (70 р. – 19 р. до н.е.)

Автор всесвітньо відомої героїчної епопеї «Енеїда» Публій Верґілій Марон народився 15 жовтня 70 р. до н. е. в селі Андах, неподалік від міста Мантуї (Північна Італія), в родині дрібного землевласника, що колись був, за одними даними, гончарем, а за іншими – поденником. У рідному домі в душу хлопчика глибоко запали любов до італійської природи та щира шана до мозолистих рук хліборобів. Ці почуття майбутній поет натхненно висловив у своїй пізнішій творчості. Його дитячі та юнацькі роки припали на буремну й тривожну пору в історії Римської держави. Затяжні громадянські війни та непримиренний антагонізм супротивних партій підірвали основи аристократичної республіки, підготували ґрунт для нової форми правління військової диктатури Гая Юлія Цезаря і Принципату Октавіана Августа.

Початкову освіту Верґілій здобув у сусідній Кремоні, дійшовши повноліття, виїхав до Медіолану (Мілан), а згодом до Риму, щоб продовжити навчання. Він готувався стати адвокатом, але кволе здоров’я, повільне мислення, сором’язливість перешкодили його адвокатській кар’єрі. Після смерті батька Верґілій успадкував садибу, деякий час господарював і займався літературною працею, котрою захоплювався з юних літ.

Верґілій писав ліричні вірші і цікавився філософією, інтерес до якої в ньому розбудив його вчитель епікуреєць Сірон. Однак любов до муз перемогла, і Верґілій став поетом.

 

Робота над твором

Назва: "Енеїда"

Автор: Публій Вергілій Марон

Літературний рід: епос

Жанр: поема

Тема: розповідь про життя та діяння родоначальника римського народу - троянця Енея, який був сином богині Венери та Анхіса.

Ідея: прославлення троянської та латинської мужності; уславлення роду Юліїв.

Композиція: 2 частини, кожна частина - 6 книг.

 

Головні герої: Еней, Дідона, пророчиця Сивілла, батько Еней Анхіс, цар Латин, його дочка Лавінія, Турн.

Сюжетна основа: міфи про Енея

За мотивами героїчної поеми "Енеїда" Есхіла І. Котляревський написав свою бурлескно-травестійну поему "Енеїда".

Домашнє завдання

  1. Ознайомитися з біографією Публія Вергілія Марона

  2. Читати 1 і 2 розділ «Енеїди», аналізувати їх ідейно – художній зміст.

Хімія  8а  клас 17.03.

Тема. Електронні та графічні формули атомів.

  1. Електронні формули

Розподіл електронів в атомі на енергетичних рівнях і підрівнях зображують у вигляді електронних формул.

Кожний електрон в атомі займає вільну орбіталь з найнижчою енергією, що відповідає найміцнішому зв’язку електрона з ядром, — принцип найменшої енергії. Зі збільшенням порядкового номера елемента електрони заповнюють орбіталі і рівні в порядку зростання їх енергій: рівні заповнюються від першого до сьомого, а підрівні — в послідовності — р — — f. Послідовність зростання енергії визначена дослідним шляхом. Вона називається шкалою енергії. Відповідно до неї складається ряд послідовного заповнення електронами орбіталей атомів елементів періодичної системи. Цей ряд, в якому вертикальними лініями відокремлено періоди, що позначені зверху римськими цифрами, має вигляд:

Орбіталь з мінімальною енергією — це "1s-орбіталь. У атома гідрогену її займає єдиний електрон атома. Тому електронна формула, а(ро електронна конфігурація, атома гідрогену має вигляд:

1s1

 Нагадаємо, що число спереду — номер рівня, літерою позначається підрівень (тип орбіталі), індекс праворуч вгорі — число електронів на підрівні.

В елементів II періоду заповнюється L-рівень (n = 2), причому спочатку — орбіталь s-підрівня, а потім — три орбіталі р-підрівня. Третій електрон в атомі 3

Lі займає: 2s-орбіталь.

Електронна формула Li: 1s22s1 . Електрон 2s1 зв’язаний з ядром атома значно слабкіше, ніж 1s-електрони,Li+тому атом літію може легко втрачати його, утворюючи іон Li+ .

В атомі 4Ве четвертий електрон також розміщений на 2s-орбіталі: 1s2 2s2 . Легше, ніж інші електрoни, у Be відриваються 2s-електрони з утворенням іона Be2+ .

Оскільки 2s-орбіталь заповнена, то п’ятий електрон у атома 5В займає 2р-орбіталь. Електронна формула атома бору: 1s2 2s2 р1.

Далі в атомів С, NО, заповнюються 2р-орбіталі

бС 1s22s22p27N 1s22s22p38O 1s22s22p4,

9F 1s22s2p510Ne 1s22s22p6.

Починаючи з елементів III періоду, в атомів заповнюється третій M-рівень, який складається з 3s-, Зр- і 3d- підрівнів. Наприклад:

11Na 1s22s22p63s117С1s22s22p63s23p5.

  1. Графічні  формули

Дуже часто структуру електронних оболонок зображують за допомогою енергетичних, або квантових, комірок — це так звані графічні електронні формули. Кожна така комірка позначається клітинкою: клітинка — орбіталь, стрілка — електрон, напрямок стрілки — напрямленість спіну1 , вільна клітинка

— вільна орбіталь, яку може займати електрон під час збудження. Згідно з принципом Паулі в комірці може перебувати один або два електрони (якщо два електрони, то вони — спарені).

1 Спін (в перекладі з англійської — "веретено”) спрощено можна уявити як обертання електрона навколо власної осі — за годинниковою і проти го динникової стрілки. Спареними називаються електрони з протилежними спінами

 

Трудове навчання

Тема: Технологія виготовлення виробів із деревини (способом токарної обробки).  Вибір виробу.

Опрацюйте посилання і пригадайте основні вузли СТД-120, та способи роботи, правила безпечної праці

https://vseosvita.ua/library/tokarnij-verstat-dla-obrobki-derevini-konspekt-uroku-246281.html