Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Вівторок

6– А, укр.мова                                           Дата 18.05. 2020

Тема. Прикметник як частина мови (повторення)

 

Основний зміст уроку

 

Прикметник називає ознаку предмета (новий, зелений, вербовий, сестрин) і відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?

За значенням прикметники поділяють на три розрядиякісні, відносні і присвійні.

Якісні —називають ознаку предмета, яка може проявлятися в більшій або меншій мірі (мають ступені порівняння, відповідають на питання який? яка? яке? які?): зелений — зеленіший; високий — вищий, дуже високий; теплий — тепліший, трохи теплий;

Відносні —вказують на відношення до іншого предмета, обставини, дії (утворюються від іменників, рідко — від дієслів та прислівників, відповідають на питання який? яка? яке? які?): дерев’яний — з дерева, книжковий — для книжок, вчорашній — який стався вчора, розділовий — який розділяє;

Присвійні—вказують на належність предмета якійсь особі або тварині (утворюються від назв осіб, рідко — від назв тварин, відповідають на питання чий? чия? чиє? чиї?): ба́тьків, зятева, сестрин, лисячий.

Прикметники можуть переходити з розряду в розряд, наприклад:
 вишневий сік (відносний) — вишнева сукня (якісний)
 легка сумка (якісний) — легка атлетика (відносний)
 заяче вухо (присвійний) — заяча душа (фразеологізм, якісний)

Прикметники, прилагоджуючись до форми іменника, змінюються:
 а) за родами: ясний, ясна, ясне;
 б) за числами: ясний — ясні, синій — сині;
 в) за відмінкамиясний — ясного, ясному, ясним...

 

Завдання 1. Користуючись довідкою, вставте пропущені прикметники у прислів’я. Поясніть, як ви розумієте ці перлини народної мудрості. 

1.  … береза довше стоїть. 2. … борщик, та … горщик. 3. Не бійся … ворога, а … приятеля. 4. … горобця на полові не здуриш. 5. Ти йому про діло, а він про козу … . 6. У  … хазяїна і чоботи з ніг вкрадуть. 7. Личко …, а розум …. 8. До … небоги нема … дороги. 9. Вночі всі коти …, а всі корови …. 10. Біля … дерева й … горить.

Довідка:  сире, далекої, малий, сірі, мудрого, сухого, старого, скрипуча,  ледачого, біленьке,  дурного, добрий, маленький,  любої, бурі, білу.

Завдання 2. Доберіть синоніми до запропонованих прикметників.

Зразок.

Привітний – ввічливий, вихований, гречний, коректний, делікатний, галантний

Розумний –  …

Балакучий – …

 

Домашнє завдання

Доберіть синоніми до запропонованих прикметників.

 

Жадібний – …

(пожадливий, ненаситний, зажерливий, загребущий, захланний).

Худий – …

(сухий, щуплий, сухоребрий, марний, охлялий, змарнілий).

 

 

(Виконане завдання надсилати на  ел. пошту   Ivannashengera@gmail.com  )

 

 

6 – А Всесвітня Історія 19.05

Тема. Початок великого переселення народів. Захоплення Риму варварами

І. Вивчення нового матеріалу

У ІV- VІІ ст. відбувалися масові переселення племен до Римської імперії та в її межах. Цей процес умовно названо Великим переселенням народів.

Передумови

У ІІ ст. розпочинається малий льодовиковий період: на півдні наступають пустелі, на півночі заболочується місцевість, змінюються рослинний і тваринний світ. Глобальні кліматичні зміни призвели до загострення боротьби за землю між кочовими племенами, які почали просуватися на захід і південь.

Початок переселення

Перші зіткнення Римської імперії з варварами відбулися ще в І – ІІ ст., але Велике переселення почалося зі вторгнення гунів.

У 375 р. племена гунів пройшли Приуралля, Поволжя і завдали удару по готам у північному Причорномор’ї.

Гуни потіснили на захід племена сарматів, вестготів (остготи підкорилися гунам), слов’ян.

На запрошення Риму вестготи переселилися до Римської імперії. Через побори чиновників вони повстали і завдали удару римським військам біля Адріанополя у 378 р.

Результати

Боротьбу між варварами й Римом переломлено на користь варварських племен.

У 395 р. Римська імперія розпалася на СхіднуВізантію – із столицею в Константинополі та Західну, столицю якої перенесли до Равенни.

Велике переселення народів тривало потягом усього І тисячоліття і призвело до зміни етнічної карти Європи.

Причин падіння Римської імперії – зовнішня, а не економічна, адже візантійська імперія проіснувала до ХV ст. не зважаючи на схожі кризові явища.

Результати: зруйновано стару політичну організацію Європи; Західна Римська імперія загинула, на її місці виникли варварські королівства.

ІІ. Домашнє завдання 

1. Опрацювати параграф 49

Посилання на підручник: https://pidruchnyk.com.ua/1458-istoriya-6-klas-bandrovskiy-2019.html

 

6 – а, укр.л-ра                                                                                  Дата 19.05.2020

Тема. Контрольна робота з теми «Творчість В. Винниченка, С. Чернілевського, І. Жиленко, І. Калинця, Е. Андієвської»

Основний зміст уроку

Завдання 1-6 з вибором однієї правильної відповіді (по 1 б.)

  1. Головний герой твору «Федько-халамидник» найбільше не любив:

А) їсти морозиво;

Б) брехати, видавати товаришів;

В) грати у футбол.

 

  1. Визначте жанр твору «Федько-халамидник» В. Винниченка:

А) оповідання;

Б) повість;

В) роман.

 

  1. Станіслав Чернілевський народився на:

А) Херсонщині;

Б) Полтавщині;

В) Вінниччині.

 

  1. Від’їзд внучки був пов'язаний із … (за поезією С. Чернілевського «Забула внучка в баби черевички»):

А) тим, що дівчинці набридло перебувати в селі;

Б) закінченням літа;

В) терміновим лікуванням.

  1. Яяни – це мешканці … (за твором Е. Андієвської «Казка про Яян»):

А) Японії;

Б) Якутії та Саян;

В) які знають тільки своє «я».

Завдання 7. «Вірю – не вірю» за поезією Ірини Жиленко «Жар-птиця». Поряд з номером кожного твердження вкажіть «так» чи «ні» (по 0,5 б.):

  1. Сусідка у ліричної героїні твору була чарівницею;

  2. Жар-птиця утримувалась в квітучому саду;

  3. Обличчя дорослих і дітей стали яснішими від сяйва жар-птиці;

  4. Ґава себе називала всемогутньою.

Завдання 8. Дайте відповідь на запитання (1 б.)

Яка тема поезії І. Калинця «Стежка»?

Завдання 9. Допишіть речення (1 б.)

Притча – це …

Завдання 10. Доведіть, що цінність краси людини не лише у зовнішності, а й у її вчинках, поведінці. Наведіть приклади із вивчених творів та сучасного життя. Даючи відповідь на запитання, побудуйте текст-роздум. (3 б.)

 

6а                                                 АНГЛІЙСЬКА МОВА

Тема: Ми переходимо у 7 клас.

1)Перекласти слова

1) cope with 2) moreover 3) daily chores 4) furthermore 5) essential

6) all things considered 7) vital subjects 8) for instance

9) in addition 10) provide 11) well-rounded 12) rather

2)Заповнити пропуски.

1. My favourite subject at school is …  .                                                                                          2. I am interested in it because it is very …  .                                                                                                   3. We usually …, …  at this lesson.                                                                                                                                                        4. The teacher is a very … person.                                                                                                      5. I don’t quite like … as it is boring and not interesting for me.                                                             6. I’m not good at … because …  .

 

Ex.1 p.80

https://vidminnik.com.ua/6-klass/inostrannyie-yazyiki-6-klass/angliyska-mova-6-klas-o-d-karp-yuk

Виконане Д.З. відправляйте на: Naik0n347@gmail.com або +380971864759(viber, whatsapp, telegram)