Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Вівторок

доп, українська мова                                          Дата 19.05. 2020

Тема. Правила вживання апострофа.

 

Основний зміст уроку

Апостроф перед я, ю, є, ї ставлять:

1. Після губних приголосних (б, п, в, м, ф)б’ю, п’ять, п’є, в’язи, у здоров’ї, м’ясо, рум’яний, тім’я, мереф’янський, В’ячеслав, Стеф’юк.

Важливо: апостроф не ставлять, коли перед губним звуком є приголосний (крім р), який належить до кореня: дзвякнути, мавпячий, свято, тьмяний, цвях, але: верб’я, торф’яний, черв’як.
 Коли такий приголосний належить до префікса, то апостроф вживають, як і в словах без префіксазв’язок, зв’ялити, підв’язати, розм’якшити.

2. Після р: бур’ян, міжгір’я, пір’я, матір’ю, кур’єр, на подвір’ї.

Важливо: апостроф не ставлять, коли ря, рю, рє означають сполучення м’якого р із наступними а, у, ебуряк, буряний, крякати, рябий, ряд, крюк, Рєпін.

3. Після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголоснийбез’язикий, від’їзд, з’єднаний, з’їхати, з’явитися, об’єм, під’їхати, роз’юшити, роз’яснити; дит’ясла, пан’європейський, пів’яблука, але з власними назвами через дефіс: пів-Європи тощо.

Важливо: після префіксів із кінцевим приголосним перед наступними і, е, а, о, у апостроф не пишемо: безіменний, загітувати, зекономити, зокрема, зуміти.

Перегляд відеофрагменту «Апостроф. Правила вживання, роль апострофа в українській мові» за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=7wulYNo5Rss

Закріплення матеріалу

 

Завдання 1. Утворіть від іменникових основ прикметники, напишіть їх; поясніть наявність чи відсутність апострофа.

Зразок. Мед -  медвяний;

             соловей - солов’їний;

Дерево, солома, зоря, трава, морква, олово, камінь, торф, тьма.

(Дерев’яний, солом’яний, зоряний, трав’яний, морквяний, олов’яний, кам’яний, торф’яний, тьмяний.)

 

Завдання 2. Запишіть слова у дві колонки: 1) у яких вживається апостроф; 2) у яких не вживається апостроф.

Опам..ятатися, бур..як, дев..ять, р..явкати, нев..язкий, електрозвар..ювання, ад..ютант, атель..є, голуб..ятко, духм..яний, об..їзд, вар..яг, Лук..янівка, інформб..юро, об..єкт, кань..йон, верб..я, р..явкнути, арф..яр, авант..юра, дріб..язок, щупл..явий, оп..яніти, евол..юція.

Підкресливши перші букви, прочитаєте прислів’я.

Ключ. Одна голова – добре, а дві – краще.

 

 

 

Домашнє завдання

Запишіть слова у дві колонки: 1) у яких вживається апостроф;   2) у яких не вживається апостроф.

Об..їзд, без..язикий, медв..яний, уз гір..я, стодвадцятип..ятиліття,

транс..європейський, змір..яти, манік..юр, сузір..я, спр..ямувати, ад..ютант, лл..ється, кам..яний, ін..єкція, ком..юніке, здій..яти, мавп..ячий.

Підкресливши другі букви, прочитаєте прислів’я.

Ключ. Без труда нема плода.

 

Завдання надсилати на ел.пошту galjysik@inbox.ru або у приватні повідомлення  messenger

 

 

Ритміка  10  доп клас 19.05 

Музично-ритмічні імпровізації.

  1. Розминка. https://www.youtube.com/watch?v=72F1Rnhc7y8&t=85s

  2. Артикуляційні  вправи https://www.youtube.com/watch?v=xDhaDKgb5so

  3. Дихальні  вправи https://www.youtube.com/watch?v=grQW5OvwARw

  4. Розспівка https://www.youtube.com/watch?v=VkimdUpspfw

  5. Передача свого настрою, емоційного стану засобами наявних музичних інструментів. Домашній шумовий оркестр. https://www.youtube.com/watch?v=rTHsg9yaDC4

  6. Музично-ритмічні імпровізації. Під вашу улюблену музику придумайте танцювальні рухи. Зніміть відеозвіт і вишліть мені на електронну пошту ylinda_korolchuk@ukr.net