Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Вівторок

Ритміка  6б  клас 19.05.

Тема. Танцювальні змагання

  1. Розминка. https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4

  2. Артикуляційні  вправи https://www.youtube.com/watch?v=2M0I-CX1BpM

  3. Дихальні  вправи https://www.youtube.com/watch?v=grQW5OvwARw

  4. Тренуємо  правильність  вимови. Логопедичні проспівки https://www.youtube.com/watch?v=d24_hp2AIuc

  5. Танцювальні змагання. Під вашу улюблену музику вам потрбно придумати рухи,  з яких  потрібно  скласти  танцювальну копозицію. 

Знімайте відео і відсилайте на електронну пошту. ylinda_korolchuk@ukr.net

 

ГЕОГРАФІЯ

6 – Б клас

19. 05. 2020 р.

Тема. Забруднення довкілля та його охорона.

Вивчення нового матеріалу.

  1. Забруднення довкілля — процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами. Розрізняють забруднення отруйні, хвороботворні, хімічні, механічні і теплові.

Вважається, що найшкідливішими компонентами забруднення для довкілля є оксиди вуглецю, сіркиазоту, сполучень фосфору, синтетичні органічні речовинирадіоізотопи, протихімічні оксидантинафтопродукти. Кількість шкідливих викидів у повітря у містах швидко зростає і подвоюється приблизно за кожні десять років. Найбільша кількість аерозолів потрапляє у атмосферу від спалювання палива, що вдвічі перевищує промислові відходи.

Природне забрудненнязабруднення довкілля, яке викликане природними (як правило, катастрофічними) причинами (виверження вулкана, сель, великий метеорит тощо). Іноді є результатом побічної дії людини на природу.

  1. Охорона довкілля  — система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки. Це сукупність державних, адміністративних, правових, економічних, політичних і суспільних заходів, спрямованих на раціональне використання, відтворення і збереження природних ресурсів землі, обмеження негативного впливу людської діяльності на довкілля.

Це більше ніж наукова дисципліна, перш за все — екологія, з якою її найчастіше розуміють чи плутають. Визначною особливістю є практичний напрям діяльності і широкий спектр соціально-культурних і природних відносин, яких вона стосується.

 

Запитання  і  завдання.

  1. Опрацюйте конспект уроку ( уважно прочитайте, вивчіть), дайте відповіді на запитання.

  2. Що вам відомо про забруднення довкілля ?

  3. Що таке охорона довкілля? Які заходи застосовуєте ви, що зберегти чистим довкілля?

6 – Б клас Всесвітня історія

Тема. Виникнення християнства та християнізація Римської імперії

І. Вивчення нового матеріалу

Коли у І ст. н. е. на території Римської імперії почала поширюватися християнська, релігія, влада поставилася до тих, хто її сповідував з підозрою. Більше того, розпочалися ініційовані владою гоніння й жорстокі переслідування християн.

Християнство — один із напрямів єдинобожжя. Поряд з ісламом та буддизмом входить до числа трьох світових релігій. Характерною рисою християнства, яка вирізняє його серед інших напрямів єдинобожжя, є віра в Ісуса Христа як втілення і прояв Бога заради спасіння всього людства і людського суспільства і настанови в істині. На відміну від християнства, іслам та юдаїзм не визнають Ісуса Христа як одну з іпостасей Всевишнього. 

Хрест — символ християнства.

Християнство зародилося на сході Римської імперії (території сучасного Ізраїлю, в Палестині) у I століттіХристиянська Церква, як фактично єдина географічно-адміністративна спільнота, проіснувала приблизно до 484 року, хоча з кінця I століття в ній виникали різні секти, протистояння. Остаточний розкол Християнської Церкви на Східну (Православ'я) та Західну (Католицизм) відбувся 1054 року, у 1517 р. виник Протестантизм — 3 основне розгалуження в християнстві.

В наш час християнство — найпоширеніша у світі релігія, — його дотримуються близько 2,2 млрд осіб, що становить понад 1/3 людства. Християнство посідає 1-е місце у світі за географічним поширенням, тобто майже в кожній країні світу є хоча б одна християнська громада.

Центром християнства є особа Ісуса Христа, який є однією з осіб Трійці — одночасно Сином Божим та Сином Людським та прийняв страждання і смерть заради спокутування первородного гріха.

Для більшості християнських конфесій і більшості християн по всьому світу беззаперечним авторитетом є Біблія. Тобто все, що написане в цій книзі, сприймається на віру і не потребує ніяких доказів. В Біблії життя і вчення Ісуса Христа викладене в 4-х канонічних Євангеліях — від Матвіявід Маркавід Луки та від Іоанна, які входять в Новий Заповіт. Крім цього основним постулатом віри є догмат про Святу Трійцю.
 За християнським вченням Ісус Христос є МесіяСпаситель та Відкупитель людства з ярма гріха. Бог-Син в Святій Трійці. Поєднання в особі Христа Божого й людського являє собою поєднання людської природи, Божої природи і Божої Особи. Розглядаючи Ісуса Христа як Сина Божого, Християнська церква, в той же час, вважає Ісуса рівним із Богом-Отцем.

ІІ. Домашнє завдання 

1. Опрацювати параграф 47

Посилання на підручник: https://pidruchnyk.com.ua/1458-istoriya-6-klas-bandrovskiy-2019.html