Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

вівторок 2 12.05

8 - А, зарубіжна л-ра                                               Дата 12.05.2020

Тема. Контрольна робота. Розділ «Середньовіччя»

 

Основний зміст уроку

 

Початковий рівень

1. Укажіть хронологічні рамки Середньовіччя на Заході.

а) IV—V ст.;

б) V—XIV ст.;

в) XIV—XVI ст.;

г) XVI—XVII ст.

2. Укажіть, яку національну літературу представляє Омар Хайям.

а) Турецьку;

б) перську;

в) індійську;

г) азербайджанську.

3. Укажіть, яка подія лягла в основу сюжету «Пісні про Роланда».

а) Заснування імперії Карла Великого;

б) битва під Сарагосою;

в) перший хрестовий похід;

г) битва в Ронсевальській ущелині.

4. Укажіть батьківщину сонета.

а) Англія;

б) Італія;

в) Німеччина;

г) Франція.

Середній рівень

5. Назвіть чинники, під впливом яких сформувалася культура та література європейського Середньовіччя.

6. Напишіть, як називають ліричний вірш, що складається з чотирнадцяти рядків п'ятистопного або шестистопного ямба: двох чотиривіршів і двох тривіршів.

7. Назвіть літературні жанри, поширені в середні віки на Сході та Заході.

 

Достатній рівень

8. Визначте тему рубаї Омара Хайяма.

З тобою нарізно я знову затужив.

Усюди буду я з тобою, поки жив.

Пішов — і тисяча сердець без тебе тужить,

Прийшов — і тисячу нових заполонив.

(Переклад В. Мисика)

9. Назвіть головні ознаки середньовічного героїчного епосу.

10. Напишіть невеликий твір-роздум на одну з запропонованих тем.

а) Творчість Лі Бо, Ду Фу та Омара Хайяма — вершини світової лірики.

б) Лицарський кодекс честі (за «Піснею про Роланда»).

 

 

(Виконане завдання надсилати на  ел. пошту   Ivannashengera@gmail.com  )