Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Вівторок 2

Зарубіжна література, 17.03.20р.

Тема: Шарль Бодлер «Вечорова гармонія»  – пізній романтик і предтеча символізму. Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці.

Опрацювання нового матеріалу:

У вірші «Вечорова гармонія» відчувається якась недомовленість, незавершеність. Перед нами яскравий приклад сугестивної лірики.

Поезія «Вечорова гармонія» має глибокий підтекст. Вірш демонструє тезу поета про те, що справжнє мистецтво має бути незавершеним, таємничим. Неповторний сюжет «Вечорової гармонії» автор створює, передаючи читачеві стан душі ліричного героя.

Вечорова гармонія

Вечірній час прийшов. На кожній стебелині

вже квіти куряться, немов кадильний дим;

і звуки, й пахощі в повітрі голубім;

меланхолійний вальс, кружіння й млості дивні.

Вже квіти куряться, немов кадильний дим;

ридає скрипка десь, як серце в самотині;

меланхолійний вальс, кружіння й млості дивні;

сумна краса небес в спокої віковім.

Ридає скрипка десь, як серце в самотині,

зненавидівши те, що чорним звуть нічим;

сумна краса небес в спокої віковім,

пірнуло сонце в кров, що застигає в сині…

Зненавидівши те, що чорним звуть нічим,

шукає серце втіх в минулій світлій днині.

Пірнуло сонце в кров, що застигає в сині,

а слід горить в мені потиром золотим…

Переклад Михайла Драй-Хмари

Символізм у поезії з’явився задовго до його теоретичного обґрунтування в «Маніфесті символізму» (1886) французького поета Жана Мореаса. Історія символізму починається з виходу у світ у 1857 році збірки «Квіти зла» Шарля Бодлера. Символізм базувався на теорії «відповідностей», сформульованій Бодлером, за якою всі предмети і явища, всі чуття й почуття невидимо зв’язані в одну невиразну, містичну цілість. Завдання ж митця — побачити ці зв’язки, розплутати їх, показати таємничу взаємозалежність усього на світі. Другим важливим кроком у становленні символізму була поява у 1866 році «Сатурнічних поезій» Поля Верлена, а також творів Артюра Рембо та Стефана Малларме. Попри всю несхожість між собою, в основному їхні погляди збігалися: прагнення інтуїтивного пізнання світу через символ, відсунення на другий план конкретного змісту художнього твору, абсолютизація музичності й поетичного слова. На основі художніх відкриттів цих поетів (хоч вони і не вважали себе символістами) символізм набуває значення напряму в поезії. Слово у символізмі — натяк, образ-загадка. Символісти вважали поета божеством, оскільки той інтуїтивно відчуває шлях до істини. Інтуїція в них прирівнювалася до містичного прозріння, оскільки з її допомогою поет пізнає правду «таємничнішу і глибшу, ніж правда матеріальна». Митець-символіст має змальовувати не предмет, а ефект, який той створює; поет — зображати не об’єкт, а свої враження й почуття, викликані ним, що зближує в поезії символізм з імпресіонізмом.

 

Домашнє завдання:

Виразно читати поезію «Вечорова гармонія»,знати особливості взаємодії символізму й імпресіонізму в ліриці.

Українська мова, 17.03.20р

Тема: закінчення іменників І відміни в орудному відмінку.

В орудному відмінку однини іменники першої відміни твердої групи мають закінчення -ою, м'якої та мішаної груп — -ею, після голосного та апострофа — -єю: книжкою, машиною, перемогою, фабрикою; бурею, надією, робітницею, сім'єю, статтею; кручею, межею, площею, тишею.

І відміна, орудний і кличний відмінки: закінчення залежить від групи, до якої належить іменник. Наприклад:

 

Орудний

Група

Закінчення

Приклади

Тверда

-ою

сестрою

М’яка

-ею (-єю)

статтею, надією

Мішана

-ею

кашею

Вправи на закріплення:

  1. Подані іменники поставте у потрібному відмінку, розкриваючи дужки. Поясніть особливості вживання відмінкових закінчень.

Віддати належне (майстер, робітниця, батько, лікар, жінка, товариш, учитель, керівник). Прийти в гості до (ювіляр, Надія, перекладач, сестра, слюсар, дочка, директор, пісняр, теща). Спеціальний одяг на (школяр, робітниця, перукар, друкарка, маляр, гончар, водій, санітарка). Іти (коридор, пуща, бульвар, дорога, тротуар, площа, пустир, вулиця). Завдати збитків (Віктор, фабрика, Ігор, завод, країна, край, друкарня, село, шахта, родина). Боротися з (ворог, зброя, пожежа, вітер, негода, приятель, друг). Покластися на (брат, господар, доля, лікар, сестра, секретар, дружина, товариш, подруга). За (вежа, земля, календар, огорожа, завдання, ніша, інвентар, звичай, буквар, вантаж, машина).

  1. Запишіть подані іменники в родовому відмінку однини.

Ваучер, ринок, вексель, дебет, фініш, документ, папір, термін, експеримент, формуляр, експорт, заголовок, підпис, індекс, заклад, ксерокс, апарат, процент, адресат, адресант, бланк, банк, комп’ютер, інститут, адрес, курс, колектив, виробіток, спеціаліст, приріст, студент, відмінок, журнал, стиль.

  1. Поставте подані іменники в родовому та орудному відмінку однини. Поясніть їхній правопис.

Домовленість, подорож, цінність, діяльність, свідомість, безліч, мораль, якість, потужність, заборгованість, галузь, промисловість, доповідь, власність, вартість, піч, рентабельність, звітність, верф, продуктивність, прибутковість, розкіш, відповідальність, велич.

4. Випишіть з тексту іменники І відміни й поділіть їх на групи.

1. І за вечерею, і після вечері ми довго розмовляли (Ю. Збанацький). 2. Я добрий од свідомості своєї сили. 3. Як тільки де стрельне, так мене лихоманка на метр од землі і підкине. Навіть з власної гвинтівки боявся вистрілити. 4. Я ніколи не забуду тієї картини. Лісок молодий, край нього – по той бік межі – пшениця достигає, мир і тиша, сонце просвічує в кожній стеблині… 5. Рушницю взяв Микола. 6. Старшина доповів їй, що всі приписи медицини виконано… 7. Каша була готова. 8. Постелили на підлозі. 9. Здійнялись і палати, й мости, мов жаліється хвиля осіння, цілує полянам червлені щити золоте надвечірнє проміння (В. Сосюра).

Домашнє завдання:

Наведені іменники поставте в родовому відмінку однини. Поясніть їхній правопис.

Голос, колос, пирій, час, місяць, понеділок, спокій, сміх, урок, обрій, роман, вплив, настрій, сум, оптимізм, розвиток, обрій, вечір, комиш, очерет, зміст, грунт, гурт, гурток, біль, степ, лист, кожух, керівник, погляд, луг, трамвай, Урал, Буг, Дніпро, Тетерів, Кавказ, край, шлях, ранок, телефон, гусак, папір, комар, абажур.