Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Вівторок

Хімія  11 клас 19.05

Контрольна робота

Завдання 1- 6   У кожному завданні лише ОДНА відповідь є правильною.

 

  1. Укажіть перелік, до якого ввійшли назви лише металічних елементів

А Al, O, P, Na; В Zn, Fe, K, Al;

Б N, Zn, Co, S; Г Cl, C, Br, H.

2. Виберіть назви представників родини лужних металів

А Сa і Ba; Б Na і Li; В Cl і Br; Г Zn і Ca

3. Виберіть правильне твердження:

А корозія металу прискорюється, якщо він контактує із більш активним металом;

Б корозія – явище руйнування металу унаслідок їх хімічної взаємодії з речовинами  довкілля;

В швидкість корозії не залежить від складу середовища;

Г захистити метали від корозії практично неможливо.

4. Укажіть назву металічного елемента, атом якого має електронну формулу 1S22S22P63S21

А  алюміній; Б  натрій; В  кальцій; Г  галій.

5. Дайте визначення поняття  сплав. Які сплави ви знаєте, напишіть їх склад і використання.

Сплав – це __________________________________________________________.

Я знаю такі сплави: чавун,_____________________________________________.

 

6. Встановити відповідність між реагентами і продуктами реакції .До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ доберіть відповідник, позначений  ЦИФРОЮ, і впишіть її в таблицю.

А

 

Б

 

В

 

Г

 

А Fe2О3 + H2SO4 1 FeSO4+ H2O 

Б FeO + + H2SO4 2 FeCl3 

В Fe + Cl2 3 Fe2(SO4)3 + H2O

Г Fe + HCl 4 FeCl3 + H2

5 FeCl2 + H2

7. Закінчити рівняння реакції

А  K +H2O В  Al2O3 + H2SO4 

Б  Al + HCl Г  CaO + HCl

8. Який  об’єм карбон(ІV)оксиду можна одержати при розкладі 26г вапняку, що містить 4% домішок?

9. Здійснити перетворення

CaCl2Ca →  CaOCa(OH)2 →  CaCO3 →  Ca(HCO3)2

 

 

11 клас Правознавство

Тема. Дисциплінарне стягнення: поняття, види та порядок їх накладення і стягнення.

Види дисциплінарних стягнень.

Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП України) передбачено лише два види дисциплінарних стягнень, які можуть бути застосовані до порушників трудової дисципліни: догана та звільнення.

Однак, законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

Порядок та строк для застосування дисциплінарних стягнень.

Відповідно до частини 1 статті 148 КЗпП України дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення від працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Тобто, якщо після вчинення працівником дисциплінарного правопорушення минув один місяць (за умови, що роботодавцю або уповноваженому на застосування дисциплінарних стягнень органу було відомо про вчинене дисциплінарне порушення), до працівника не можна застосувати дисциплінарне стягнення.

Частиною 2 статті 148 КЗпП України передбачено, що дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. Тобто, якщо після вчинення проступку минуло більше шести місяців, то дисциплінарне стягнення взагалі не може бути накладено, навіть якщо роботодавець або уповноважений орган не знав про таке порушення.

Що стосується порядку застосування дисциплінарних стягнень, то, відповідно до статті 149 КЗпП України власник або уповноважений ним орган повинен:

1) відібрати у робітника письмові пояснення з приводу підстав порушення трудової дисципліни;

2) при накладенні стягнення врахувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника;

Стягнення доводиться до відома працівника наказом під розписку працівника.

 

ІІ. Домашнє завдання

Опрацювати 29 параграф

 https://pidruchnyk.com.ua/405-pravoznavstvo-gavrish-sutkoviy-flpenko-10-klas.html