Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Вівторок 2

Українська мова, 21.04.20р.

Тема. Словозміна іменників ІV відміни.

 

Теоретичний матеріал:

Словозміна іменників IV відміни або ст. 207

У родовому відмінку (Кого? Чого?) іменники IV відміни мають закінчення (після суфікса -aт- (-ят-)) та (після суфікса -єн-): лошатИ, малятИ, іменІ.

 

У давальному (Кому? Чому?) й місцевому (На кому? На чому?) відмінках однини іменники IV відміни мають закінчення -і: лошатІ, малятІ, іменІ.

 

У знахідному відмінку множини іменники IV відміни — назви істот мають паралельні форми: Не вчи старого, як гусенят (гусенята) пасти (Нар. творч.).

Суфікс -am- (-ят-) буває в усіх відмінках іменників IV відміни, крім називного і орудного: лошати, маляти,  але малям, лошам.

 

Суфікс -єн- буває в усіх непрямих відмінках однини іменників IV відміни, крім знахідного, та в усіх відмінках множини.

 

Вправи для виконання:

  1. Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі. Після кожного з іменників позначте в дужках його відмінок і число.

Зразок. Всі птахи захищають своїх (пташенята) — Всі птахи захищають своїх пташенят (Р. в. мн.).

1. Нема тої корови, щоб (теля) не була. 2. Верблюдиця, може, й негарна, а (верблюденя) люба. 3. Чорний ворон для своїх (вороненя) білий. 4. Не сподівайся доброго пса з (вовченя). 5. Дарма чіпляти (порося) золотий нашийник. 6. Доростуть колись і (щенята) зуби. 7. Чорний бусол білого (буйволеня) не матиме. 8. Сокіл найбільше шанує свої крила, а людина тішиться (ім’я) (Нар. творч.).

• Виділіть в іменниках IV відміни закінчення та суфікси.

  1. Вправа 407.

Домашнє завдання:

Спишіть словосполучення, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі.

На маленькому (собача), доглядаю двох (немовля), придбали трьох (каченя), подарувати двом (хлоп’я), розмовляти із (хлоп’я), дати їсти плямистим (оленя), звичаї збереглися в наших (плем’я), каталися на (лоша), не вистачає двох (коліща), простягає маленькі (рученя), на чорненькому (цуценя), любуватися (дитинча), народилося троє (левеня).

Зарубіжна література, 21.04.20р.

Тема. Моріс Метерлінк (1862 – 1942). «Синій птах». М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру. 

 

Матеріал для вивчення:

 

Опрацювати ст..207-210 підручника 10-klas-zarubizhna-literatura-kadobjanska-2018.

 

Моріс Метерлінк — один з основоположників «нової драми», теоретик і практик символістської драми, творець «статичного театру» або «театру мовчання», у якому увага зосереджується не на зображенні подій та зовнішній інтризі, а на інтризі внутрішній.

 

«Синій птах» Моріса Метерлінка — символістська драма-феєрія, герої якої подорожують у пошуках птаха щастя і потрапляють до чарівних країн. У подорожі діти набувають досвіду, пізнають світ, змінюються і стають щасливими.

Ознайомитись із сюжетом, підтекстом, символами, жанром на ст. 211-216.

 

Сюжет: пєса складається з п’яти дій, дванадцяти картин, що є досить самостійними епізодами. Ці картини, об’єднані між собою авторською ідеєю і наскрізними персонажами, відбивають етапи духовного розвитку дітеймайбутнього людства. Зустрічі в символічних ситуаціях з алегоричними персонажами, кожний із яких несе свою мораль, збагачують досвід і виховують душу Тільтіля і Мітіль. Події твору розпочинаються напередодні Різдва. П’єса

 

Жанр: «Синій птах» — це філософська п’єса-казка, яка в узагальнювальній формі містить нову систему поглядів драматурга на природу,

людину і суспільство. Цей твір також відносять до жанру драми-феєрії.

 

Феєрія — театральна або циркова вистава з фантастично-казковим сюжетом, сценічними ефектами і трюками. Наприкінці XIX — на початку XX ст. елементи феєричності проникають у літературу, зокрема драматургію. Виникає драма-феєрія (драма-казка). 

 

Ознаки драми-феєрії:

- виразне ліричне начало;

- зіставлення природного і людського світів;

- широке використання міфічних і фольклорних образів;

- елементи казки, фантастика.

 

Домашнє завдання:

Читати п’єсу https://www.ukrlib.com.ua/styslo-zl/printitzip.php?tid=5711