Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Середа 2

8а                                                 АНГЛІЙСЬКА МОВА

Тема: Контроль читання.

THE PARROTS

Read and do the task after the text (прочитайте і виконайте завдання після тексту)

 

    Parrots live in the forests of South America, where summer lasts all the year round, where leaves are always green. The parrots make their homes in the forest, because there they can find shade in the heat of the day.

    Parrots eat fruit and nuts. They like wild cherries best of all. They like them because of the stones. The beak of the parrot is very sharp and it cracks these stones easily.

    Parrots like to bathe very much. They fly about till they find water. They dip into the water and splash it over their feathers. Then they sit in the sun till they are dry. In the middle of the day the heat becomes very great. Then parrots fly in the deepest shade. They sit in the trees and sleep. But in the evening, when the sun is going down, they wake up. They eat fruit, go to the water and bathe again. Only after that they go to the rest for the night.

    People can tame parrots. The parrot is a very interesting pet, because it can talk.

 

I. True or false (правда чи неправда, якщо False - вказуємо правильний варіант!!!!)

 __1. Parrots live in the fields.

__ 2. In South America winter lasts all year around.

__ 3. Parrots like to bathe.

__ 4. In the middle of the day it is hot.

__ 5. Parrots like to fly in the middle of they day.

__ 6. People can tame parrots.

 

II. Finish the sentences with the suitable words (допишіть речення обравши правильний варіант a, b, чи c)

  1. Parrots live …

a) North America; b)South America; c)Africa

  1. Parrots eat

a) corn; b) nuts; c) fish

  1. When it’s hot they …

a) sleep; b) fly; c) bathe

  1. Parrots wake up …

a) in the morning; b) in the afternoon; c) in the evening

  1. Before going to rest for the night parrots …

a) play; b) fly; c) bathe

  1. The parrot is very interesting pet because it can …

a) play; b) talk; c) sign

 

III. Answer the question (дайте повні відповіді на запитання)

  1. How long does the summer last there?
  2. What fruit do parrots like best of all?
  3. How long do parrots sit in the after bathing?

 

Виконане Д.З. відправляйте на: Naik0n347@gmail.com або +380971864759(viber, whatsapp, telegram)

8 -  а , українська література                         Дата 27.05. 2020

Тема.  У світі художнього слова . Літературна вікторина за вивченими у II семестрі творами

 

Основний зміст уроку

 

  1. Поезію «Бачиш: між трав зелених » написав

2. В.Сосюра написав поезію:

3. Представниками української поезії кінця  XXXXI століття  є всі вказані поети , крім:

4. І. Малкович заснував видавництво дитячої книги, що має назву:

5. Справжнє прізвище І. Карпенка – Карого:

6. Установіть відповідність між назвоютвору і автором

7. Трагікомедія «Сто тисяч » написав:

8. Жанр твору І.  Карпенка - Карого «Сто тисяч»:

9. Головний герой «Сто тисяч»:

10. Які риси характеру у Герасима Калитки?

 

Пройдіть онлайн – вікторину за посиланням
https://ukrerudyt.com/test.php?test=289

 

 

(Запитання  надсилати на  ел. пошту   Ivannashengera@gmail.com  )