Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Вівторок

Літературне читання

Тема. А. М'ястівський “Розмова з одудом”

Вправи на розвиток читацьких навичок.

Прочитайте “ланцюжок слів” і виберіть “зайве” і поясніть свій вибір.

        Вовчище, вітрище, морозище, зайчик.

        Жаль, жалісливий, жабка, пожаліти.

        Горобчик, орел, мишка, синичка.

Пригадайте, як цих тварин називають у казках.

Сьогодні ви ознайомитесь із віршом Андрія М'ястівського.

Читання вірша.

  • Між ким, на вашу думку, відбувається розмова?

Читання вірша учнями  (мовчки).

  • Де могли зустрітися ці незвичайні співрозмовники?

  • Що цікавило людину? Прочитайте.

  • Які звуконаслідувальні слова використав автор у вірші?

Домашнє завдання. Виразне читання вірша А. М'ястівського “Розмова з одудом”

 

 

Математика

Тема. Контрольна робота. (Тести)

ТЕСТ  Вивчені випадки множення і ділення           

 

Запитання 1

Знайди частку 90 : 18способом добору 

Варіанти відповідей:

А) 90 : 9 : 2                              Б) 90 : 18 = 18 х 5

 

Запитання 2

Визнач порядок дій і обери правильну відповідь 54 : (39 - 30) х 6

Варіанти відповідей:

А)54 : (39 - 30) х 6 = 36                                                 Б) 54 : (39 - 30) х 6 = 1

1) 39-30                                                                           1) 39 - 30

2) 54 : 9                                                                            2) 9 х 6

3) 6 х 6                                                                             3) 54 : 54

Запитання 3

Визнач порядок дій і обери правильну відповідь 450 х 2 - 810 : 10

Варіанти відповідей:

А) 450 х 2 - 810 : 10 = 9                                            Б) 450 х 2 - 810 : 10 = 819

1) 450 х 2                                                                      1) 450 х 2

2) 900 – 810                                                                  2) 810 : 10

3) 90 : 10                                                                       3) 900 - 81

Запитання 4

Обери вираз, де правильно розставлені дужки

Варіанти відповідей:

А) 64 : (10 - 2) + 56 = 64                                              Б) 64 : (10 - 2 + 56) = 64

 

Запитання 5

Визначте порядок дій у виразі 25 х 4 + (600 : 300) х 7  і оберіть правильну відповідь

Варіанти відповідей:

А) 25 х 4 + (600 : 300) х 7 = 114                                            Б) 25 х 4 + (600 : 300) х 7 = 714

1) 25 х 4                                                                                    1) 600 : 300

2) 600 : 300                                                                              2) 25 х 4

3) 2 х 7                                                                                      3) 100 + 2

4) 100 + 14                                                                               4) 102 х 7

Запитання 6

Оберіть правильний хід розв'язання задачі

На заводі майстер виготовляє 2 деталі за 98 хв, а учень - одну таку саму деталь за 55 хв. На скільки хвилин більше потрібно учневі, ніж майстрові, щоб виготовити 6 деталей?

Варіанти відповідей:

А) 1) 6 х 55 = 330 (хв)                                                                    Б) 1) 98 : 2 = 49 (хв)

    2) 98 х 2 = 196 (хв)                                                                         2) 55 – 49 = 6 (хв)          

    3) 330 – 196 = 134 (хв) = 2год14хв                                             3) 6 х 6 = 36 (хв)

 

 

Українська мова.

Тема. Дієслова-антоніми.

1. Вправа-загадка (вправа 404).

Прочитайте і відгадайте загадки.

Випишіть парами антоніми, які допомогли вам відгадати ці загадки. (Звечора — зранку, умирає — оживає, удень — вночі, дрімають — літають.)

Які слова мають протилежне значення тільки в одному тексті? (Дрімають — літають.)

Назвіть дієслова-антоніми, вжиті у цьому тексті.

2. Збагачуємо словниковий запас (за вправою 405).

Випишіть тільки пари слів, протилежні за значенням. (Говорила — мовчала, відчиняли — зачиняли, підняв — опустив, почали — закінчили.)

З будь-якою парою виписаних дієслів складіть запитальне речення. Визначне головні члени речення.

https://www.youtube.com/watch?v=e3z1fLjHZpU

Домашнє завдання. Вправа 407.