Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Вівторок

Хімія  8 клас  21.04.

Йони. Йонний зв'язок, його утворення.

  1. Що таке йони?

Уявімо, що зустрілися два атоми: атом лужного металу і атом галогену. В атомі металу на зовнішньому енергетичному рівні — один електрон, а в атомі неметалу якраз не вистачає одного електрона, щоб завершити свій зовнішній рівень.


 Атом металу легко віддасть свій слабо зв'язаний з ядром валентний електрон атому неметалу, який надасть йому вільне місце на зовнішньому енергетичному рівні. Обидва в результаті отримають заповнені зовнішні рівні.


 Атом металу при цьому отримає позитивний заряд, а атом галогену перетвориться в негативно заряджену частинку. Такі частинки називаються йонами.

Йони — заряджені частинки, в які перетворюються атоми, коли вони приєднують або віддають електрони.

  1. Йонний зв'язок, його утворення.

Протилежно зарядженні йони, що утворилися, притягуються один до одного, утворюючи хімічний зв'язок, який називається йонним.

Йонний зв'язок — зв'язок між позитивно і негативно зарядженими йонами.

Розглянемо механізм утворення йонного зв'язку на прикладі взаємодії атомів Натрію і Хлору.

 

 

 Na0+Cl0→Na++Cl−→Na+Cl        

Позитивно заряджений йон називається катіон.

Негативно заряджений йон називається аніон.

Таке перетворення атомів на йони відбувається завжди при взаємодії атомів типових металів і типових неметалів, електронегативності яких суттєво відрізняються.

Йонний зв'язок утворюється в складних речовинах, що складаються з атомів металів і неметалів.

Розглянемо інші приклади утворення йонного зв'язку. 

Приклад:

Взаємодія Натрію і Оксигену

 

1. Натрій — елемент головної підгрупи першої групи. Він легко віддає один зовнішній електрон.

 

 

 

2. Оксиген — елемент головної підгрупи шостої групи. Йому легше прийняти два електрони, ніж віддати шість.

 

 

 

3. Знайдемо найменше спільне кратне між зарядами йонів, що утворюються. Воно дорівнює 2 : 1 = 2. Визначимо число атомів Натрію, які віддадуть два електрони атому Оксигену2.

 

4. Складемо схему утворення йонного зв'язку:

 

2Na0+O0→Na+2O2−

Йони створюють навколо себе електричне поле, що діє у всіх напрямках. Тому кожен йон оточують йони протилежного знаку. Така сполука являє собою величезну групу позитивних і негативних частинок, розташованих у певному порядку.

Притягування між йонами є досить сильним, тому йонні речовини мають високі температури кипіння і плавлення.

Зверни увагу!

Усі йонні сполуки за нормальних умов — тверді речовини.

Приклади речовин з йонним зв'язком:

Питна сода 

Залізний купорос 

Кухонна сіль

Завдання.

  1. Зазнач правильні твердження.

 

Оксиди металів — йонні сполуки.

Позитивно заряджені йони називаються аніони.

Атоми простих сполук утворюються за допомогою йонного зв'язку.

Йонні сполуки є твердими за звичайних умов.

 

  1. Визнач формулу речовини з йонним зв'язком.

 

N2O

H3PO4

KCl

 

  1. Які твердження є правильними?

 

Температури плавлення йонних сполук є високими.

Гідроксид-йони мають негативні заряди.

При утворенні йонного зв'язку електрони переходять від атомів неметалів до атомів металів.

Кислоти складаються з йонів.

  1. Відміть ряд речовин, в яких частинки сполучені йонним зв'язком.

 

N2,CH4,H2O

LiCl,FeSO4,KOH

Li2O,Zn,P2O5

He,Fr,O2

8- А, укр. зарубіжна                                               Дата 21.04.2020

Тема. Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники. Рубаї Омара Хайяма. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості Омара Хайяма

Основний зміст уроку

Золота доба персько-таджицької лірики

Золотою сторінкою світової літератури у період Середньовіччя стала творчість митців Сходу, яка подарувала світові плеяду енциклопедично освічених, усебічно розвинених велетнів думки — філософа і лікаря Авіценну, астронома й математика Абу-Рейхана Мухаммеда Біруні, засновника алгебри Аль-Хорезмі, філософа, математика, поета Омара Хайяма. Найголовніше, що їх об’єднує,— це палка зацікавленість людиною: її життям, почуттями, проблемами, знаннями, її духовними пошуками. Проте кожній національній східній літературі притаманні оригінальні риси, пов’язані з національними особливостями народів, релігією, яку вони сповідували. Відомий історик А. Гуревич про Середньовіччя і сучасність: «Середні віки давно закінчилися, вони дуже далеко від нас. Але Середньовіччя — це епоха, коли було закладено багато основ сучасного світу».

 

Опрацювання матеріалу  про Омара Хайяма за посиланням

https://www.ukrlib.com.ua/bio-zl/printit.php?tid=4375

Словникова робота 

Рубаї – чотиривірш філософсько-ліричного змісту, в якому римуються 1, 2 і 4  рядки, а третій – без рими.

Рубаї – мініатюрний віршований твір, що виражає певну думку, підкреслену в останньому рядку строфи.

Особливості рубаї як ліричного жанру.

  1. Лаконізм – коротко, в 4 строчках, дається інформація, розкривається тема, задум поета. (коротко, стисло і влучно)

  2. Філософська глибина – містить філософські роздуми (думки про життя світу, людини, природи, почуття, пошуки свого місця в житті ...)

  3. Чітка ритмомелодика: 4 строчки: 1,2,4 – римуються, 3 – без рими.

Схема римування: а а – а

Наприклад:

І юних, і старих – всіх поглинає час,

І невеликий нам дається днів запас.

Ніщо не вічне тут: ми підемо так само,

Як ті, що вже пішли й що прийдуть після нас.

В далекому минулому рубаї співалися один за другим, розділені паузою. Рубаї об’єднані у збірку «Рубайят».

О. Хайям любив життя... Улюблені мотиви поета – кохання і вино, однак кохання – це і земна радість, і любов до Бога; вино – напій насолоди з джерел мудрості.

 

Виразне читання рубаїв

Давайте прочитаємо, як звучали ці мотиви у творчості поета і обговоримо почуте.

У судний день, либонь, не буде зла:

Якщо твоя душа всякчас жила

Високим, чистим, добрим і святим,

Тобі воздасться й похвала.

 

Недоброзичливість ніколи не могла

Узяти верх : до злих вертались їх діла.

Я зичу благ тобі – ти зла мені бажаєш:

Ти благ не діждешся, я не побачу зла!

 

Ти до зла не хились, а роби лиш добро!

Бо не зло тобі друг, а добро, лиш добро.

Якщо зло і добро тобі в друзі прибились,

Вибирай однозначно – добро, лиш добро!

Доведіть, що ці чотири строчки  - рубаї. Користуйтеся підказкою "Особливості рубаї як ліричного жанру".

Домашнє завдання.

1. Підготувати виразне читання рубаї О. Хайяма

2. Вивчити 2-3 рубаї О. Хайяма напам'ять (за вибором учнів).

3. Повторити особливості рубаї як ліричного жанру.

(Виконане завдання надсилати на  ел. пошту   Ivannashengera@gmail.com  )

 

Трудове навчання

Тема: Технологічна послідовність виготовлення проектованого виробу.

Повторити послідовність операцій виготовлення виробу.

Способами з’єднання деталей виробу.