Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Вівторок

Хімія 11  клас 21.04.

Тема. Розв’язання задач на масову частку домішок 

  • Розрахунки за хімічними рівняннями, де вихідна речовина

містить певну частку домішок.

№1. Який об’єм водню утвориться (н.у.) під час взаємодії 10г берилію з достатньою кількістю  хлоридної кислоти, якщо масова частка домішок у металі становить 3%?

Дано: 9,7г Хл

m(Ве із дом.) = 10г Be  +  2HCl  =  BeCl2  +  H2

ω(дом.) = 3% 22,4л

  V(H2) - ? 1) ω(Ве) = 100% - 3% = 97%

2) m(Be) = m(Ве із дом.)• ω(Ве) 

     m(Be) = 10 • 0,97 = 9,7г

3) V(H2) :

Х = = 24,14л

Відповідь:  V(H2) – 24,14л.

№2. У результаті реакції 5,8 г алюмінію, що містить домішки, з достатньою кількістю сірки утворилося 15г алюміній сульфіду. Обчисліть масову частку домішок у металі.

Дано: Хг    15г

m(Alз дом.) = 5,8г 2Al  +  3S  =  Al2S3

m(Al2S3) = 15г 2·27г    150г

 

ω(дом.) - ? 1) m(Al) :

   х = = 5,4г

  1. m(дом.) = m(Alз дом.) - m(Al) 

m(дом.) = 5,8 – 5,4 = 0,4г

 

  1. ω(дом.) =  = = 0, 069,або  6, 9%

     Відповідь: 6,9% домішок.

 

№3. Яку масу вугілля з масовою часткою домішок 30% потрібно взяти, щоб під час його спалювання виділилося 224 л вуглекислого газу?

Дано:

ω(дом.) = 30% Хг 224л

V(СО2) = 224л С  +  О2  =  СО2

12г 22,4л

m(вугілля) - ?

  1. m(С) : х = = 120г

  2. ω(С) = 100% - 30% = 70%

  3. m(вугілля) = = = 171,43г

Відповідь: 171,43г вугілля.

 

Задачі для самостійного розв’язування.

№1.До залізного порошку масою 7г, що містить 20% неметалічних домішок, додали хлоридної кислити. Який об’єм утвореного газу?

Відповідь:2,24л.

№2.Який об’єм вуглекислого газу утвориться під час горіння 1,71кг вугілля, що містить 30% негорючих домішок?

Відповідь: 2,24м3  СО2

№3. У результаті реакції 9г цинку, що містить домішки, з достатньою кількістю сульфатної кислоти виділилося 0,25 г водню. Обчисліть масову частку домішок у металі.

Відповідь: 9,7% домішок.

11 клас Правознавство

Тема. Сімейне право.   Характеристика сімейного права. Поняття сім’ї. Умови та порядок укладення та розірвання шлюбу.

Сімейне право – це галузь права, що регулує сімейно-шлюбні та прирівняні до них відносини. Підкреслимо, що основним джерелом сімейного права є Сімейний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 10 січня 2002 року. Названий нормативно-правовий акт визначає засади шлюбу; особисті немайнові та майнові права та обов’язки подружжя; підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав і обов’язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім’ї та родичів. Сімейний кодекс України набрав чинності з 1 січня 2003 року. Отже, на нашому занятті ми почнемо розгляд основних положень сімейного права відповідно до нового Сімейного кодексу України.

Згідно із Сімейним кодексом України, первинним та основним осередком суспільства є сім’я.

Сім'я

Сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина і чоловік з поважних причин (наприклад, через необхідність доглядати за батьками, дітьми) не проживають спільно. Права члена сім’ї має одинока особа.

Створюється на підставі:

- шлюбу; - кровного споріднення; ’ - усиновлення; - на інших підставах, що не заборонені законом і не суперечать моральним засадам суспільства.

Дитина

- особа до досягнення нею повноліття (18 років); - малолітня дитина – дитина додосягнення нею 14 років;. - неповнолітня дитина – дитина у віці від 14 до 18 років. - Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

Сімейні відносини регулюються:

- Сімейним кодексом України; - іншими нормативно-правовими актами; - за домовленістю між їх учасниками.

Шлюб – сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.

Умови вступу до шлюбу:

- досягнення шлюбного віку; - вільна згода жінки та чоловіка. Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати тільки в одному шлюбі.

Шлюбний вік: - для жінки встановлюється у 17 років; - для чоловіка встановлюється у 18 років.

Запам’ятайте! За заявою особи, яка досягла 14 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, .що це відповідає її інтересам.

Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою:

- родичі прямої лінії споріднення; - двоюрідні брат і сестра; - усиновлювач та усиновлена ним дитина. - рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра; - тітка, дядько та племінник, племінниця.

Недійсність шлюбу.

Недотримання умов укладання шлюбу стає причиною його недійсності.

Недійсним є шлюб:

- зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі; - зареєстрований між родичами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом і сестрою; - зареєстрований з особою, яка визнана недієздатною.

ОРАЦС анулює запис про шлюб за заявою зацікавленної особи.

За рішенням суду недійсним визнається шлюб:

- якщо він був зареєстрований без вільної згоди чоловіка та жінки; - фіктивний (укладений без наміру створення сім’ї та набуття прав та обов’язків подружжя).

Шлюб не може бути визнаний недійсним, якщо на момент розгляду справи судом зникли обставини, які засвідчували відсутність згоди особи на шлюб або її небажання створити сім’ю.

За рішенням суду може бути визнаний недійсним шлюб:

- зареєстрований між усиновлювачем та усиновленим, якщо акт усиновлення не було скасовано; - зареєстрований між двоюрідними братом та сестрою, між тіткою, дядьком та племінником, племінницею; - зареєстрований з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, не безпечну для другогоз подружжя і (або) їхніх нащадків;- зареєстрований з особою, що не досягла шлюбного віку і якій не було надано права на щлюб.

Запам’ятайте! Недійсний шлюб, а також шлюб, визнаний недійсним за рішенням суду, не є підставою для виникнення прав і обов’язків подружжя.

Права та обов’язки подружжя

Особисті немайновї права та обов’язки подружжя

- Право на материнство (батьківство).

- Право чоловіка та дружини на повагу своєї індивідуальності, фізичного та духовного розвитку, розподілу обов’язків та спільного вирішення питань життя сім’ї.

- Право дружини та чоловіка на особисту свободу. - Кожен із подружжя має право припинити шлюбні відносини. - Обов’язок подружжя турбуватися про сім’ю.

Майно подружжя

- Особиста приватна власність дружини, чоловіка. - Спільна власність подружжя.

Особиста, приватна власність дружини, чоловіка:

- майно, набуте до шлюбу; - майно, набуте за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування; - майно, набуте за час шлюбу, але за кошти, що належали їм особисто;- речі індивідуального користування, зокрема, коштовності; - премії, нагороди, одержані за особисті заслуги; - кошти, одержані як відшкодування за втрату, пошкодження речі, що належала одному з подружжя; моральну шкоду; - страхові суми, одержані за обов’язковим або добровільним особистим страхуванням.

Запам’ятайте! Власник майна визначає режим володіння, користування, розпорядження майном з урахуванням інтересів сім’ї, насамперед дітей.

Припинення шлюбу

Підстави припинення шлюбу:

-  смерть одного з подружжя (або оголошення його померлим); -  розірвання шлюбу.

Розірвання шлюбу здійснюється:

-  органом реєстрації актів цивільного стану (ОРАЦС); -  за рішенням суду.

Розірвання шлюбу ОРАЦС

За заявою подружжя, яке не має дітей (незалежно від наявності між подружжям майнового спору);

-  за заявою одного із подружжя, якщо другий із подружжя: - визнаний безвісти зниклим; - визнаний недієздатним; - засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не менш ніж на 3 роки.

Шлюб припиняється у день винесення ОРАЦС відповідної постанови.

Розірвання шлюбу за рішенням суду

-  Здійснюється подружжям, яке має дітей. -  Підстави: - Позов одного з подружжя.

-  Спільна заява подружжя і письмовий договір про те, з ким із подружжя будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той із батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей.

Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу:

-  якщо встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також інтереси їхніх дітей;

-  після проходження 1 місяця від дня подання заяви. (До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву.)

Шлюб припиняється в день набрання чинності рішення суду про розірвання шлюбу.

Розірвання шлюбу, здійснене за рішенням суду, має бути зареєстроване в ОРАЦС за заявою колишнього чоловіка або дружини.

ІІ. Домашнє завдання

Опрацювати 27 параграф

 https://pidruchnyk.com.ua/405-pravoznavstvo-gavrish-sutkoviy-flpenko-10-klas.html