Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Вівторок

Логоритміка  7б клас  21.04.20

Тема. Т.Петриненко “Україна”

1. Виконай  розминку

https://www.youtube.com/watch?v=iVaMGTVWXDY

2. Дихальні  вправи

https://www.youtube.com/watch?v=67nsp58w284

3. Мовно-рухові вправи  до  вірша  “Великдень”.https://www.youtube.com/watch?v=0ackr7GIETs. Прослухайте  вірш. Прочитайте  його,  з  інтонацією,  чітко  вимовляючи  звуки.  Дотримуйтесь  ритму  під  час  читання  вірша.  (текст  вірша  під  відео)

4. Прослухайте  аудіозапис    пісні  Т. Петриненка  «Україна»https://www.youtube.com/watch?v=DVGQMkmtd8o

Який  темп і ритм твору?  Який  настрій  передає  даний  твір?  Що хотів  автор  донести  до  слухача  у  даному  творі?

Проспівайте  пісню  Т. Петриненка  «Україна»  із  руховим  супроводом  (за  вашим  бажанням)

Конспект уроку

з біології

7-Б клас

21.04.2020 рік

Тема. Виділення, його значення для організму. Форми та органи виділення у тварин.

          Уявіть, що у вас в руках знаходиться коробка, в яку ви повинні скласти  всі свої старі речі: іграшки, якими ви давно не граєтесь, зошити, де вже немає чистих аркушів, книжки, що ви вже прочитали, одяг, який давно замалий на вас. Усе це ви постійно повинні носити з собою. Не дуже хороша ідея збирати і зберігати те, що вам не потрібне, чи не так? Кожен живий організм прагне полегшити своє існування  в цьому світі, тому постійно викидає те,  що йому не потрібне. Цей процес очистки організму називається виділенням. Виділення – це своєрідне неперервне прибирання й підтримка чистоти в організмі.

      Виділення — важлива ознака живого. Рослини в процесі життєдіяльності утворюють дуже мало шкідливих і непотрібних сполук, але й вони видаляються з клітин. Під осінь такі продукти  нагромаджуються в листі дерев, і будуть видалені під час листопаду.

         З організму тварин  видаляються дуже різні речовини, які можуть накопичуватись і спричинювати порушення нормальної життєдіяльності організму. Такими сполуками можуть бути:

1) кінцеві продукти окиснення (вуглекислий газ, вода);

2) надлишок води й солей;

3) отруйні сполуки, що надійшли до організму  з їжею або утворилися під час реакцій (наприклад, амоніак);

4) кінцеві продукти обміну білків (це нітрогенвмісні сполуки – амоніак, сечовина, сечова  кислота);

5) чужорідні речовини (наприклад, отрутохімікати).

   Виділення — це процес видалення з організму шкідливих і непотрібних продуктів обміну речовин.

     Видільна система — це сукупність органів, які виводять з організму в навколишнє середовище надлишок води, кінцеві продукти обміну речовин, солі та отруйні речовини, що надійшли в організм або утворилися в ньому.

 

       Значення органів виділення у тварин полягає у видалені з організму надлишкових речовин, що допомагає підтримувати нормальну життєдіяльність.

Органи виділення виконують багато функцій, але всі вони пов’язані забезпеченням збереження постійності стану внутрішнього середовища організму – гомеостазу.

 

 

2. Органи виділення тварин.

У тварин різних систематичних груп процеси виділення з організму продуктів обміну відбуваються по-різному.

Одноклітинні організми (амеба, інфузорія-туфелька) видаляють продукти життєдіяльності через поверхню тіла. У прісноводних одноклітинних є скоротлива вакуоля, яка видаляє надлишок води.

Це цікаво

    Скоротливі вакуолі одноклітинних тварин за півгодини можуть вивести назовні кількість води, що дорівнює об’єму тіла. Організм людини таку кількість води виводить приблизно за три тижні.

    Кишковопорожнинні й губки не мають спеціалізованих органів або систем виділення. Виділення продуктів обміну речовин у них відбувається клітинами ектодерми шляхом дифузії безпосередньо у воду навколишнього середовища.

   Видільна система вперше з’являється у плоских червів.

   У плоских та круглих червів виділення здійснюється через  розгалужені канальці  -  протонефридії.

    У кільчастих червів органами  виділення слугують метанефридії. Метанефридії – парні органи кільчастих червів, у кожному сегменті пара лійкоподібних отворів з війками, які продовжуються трубочками, що відкриваються назовні видільними порами на сусідньому сегменті.

    У молюсків одна або дві нирки біля навколосерцевої сумки, яка заповнена кров'ю та з'єднана з нирками спеціальними протоками – целомодуктами.

     Ракоподібним притаманні зелені залози в передній частині головогрудей, які відкриваються назовні  видільними  порами  біля  основ  довгих  вусиків.

    У павукоподібних та комах органи виділення – мальпігієві судини. Іх названо на честь італійського вченого XVII ст. Мальпігі.

Будова видільної системи тварин

Група тварин

Особливості будови видільної системи

Одноклітинні

Клітинна мембрана, скоротливі вакуолі

Кишковопорожнинні

Клітини ектодерми

Плоскі черви

Протонефридії

Кільчасті черви

Метанефридії

Ракоподібні

Зелені залози

Комахи, павукоподібні

Мальпігієві судини

Риби

Тулубові нирки — сечоводи — сечовий міхур — сечовидільний канал

Земноводні

Тулубові нирки — сечоводи — сечовий міхур — клоака

Плазуни

Тазові  нирки — сечоводи — сечовий міхур — клоака

Птахи

Тазові  нирки — сечоводи — клоака

Ссавці

Тазові нирки — сечоводи — сечовий міхур — сечовидільний канал

 

Що таке "крокодилячі сльози"?

Коли хочуть підкреслити нещирість людських переживань, кажуть: «Ллє крокодилячі сльози». Дійсно, з очей крокодила постійно ллються сльози. Існує давня легенда про те, що крокодили плачуть гіркими сльозами, поїдаючи людей.

     Насправді крокодил плаче зовсім не від жалю до своєї жертви і не від сорому. Цьому явищу є наукове пояснення. Справа в тому, що нирки цієї тварини недосконалі, тому для видалення з організму надлишку солей у нього є особливі залози, розташовані біля очей. Коли ці залози працюють, то створюється враження, що хижак плаче!

А емоцій у рептилій взагалі немає. Так що сумувати крокодили не можуть...

— Чи мають губки та кишковопорожнинні спеціалізовані органи виділення?

— Як у них відбувається видалення з організму продуктів обміну речовин?

 

Українська мова, 21.04.20р.

Тема. Тренувальні вправи з теми «Прислівник». Морфологічний розбір прислівників.

 

Матеріал для вивчення:

 

 1. Завдання:
   1. Спишіть розкриваючи дужки. Обґрунтуйте орфограму: (на) бік; (на) певно; (горі)лиць; (за)між; (в) третє; (право)руч.
   2. Запишіть, розкриваючи дужки: (хтозна) куди; (по) армійськи; (пліч) о (пліч); (казна) де; (по) твоєму; (зроду)віку.
   3. Спишіть розкриваючи дужки: (не) рідко, (ні) трохи, (не)ухильно, (не)просто, а складно, (ні)так (ні)сяк, (ні)звідки.
   4. Вставте в подані прислівники н або нн: на відмі..о, невгамов..о, невпи..о, не вимов..о, перед час..о, стара..о.
   5. Запишіть вставляючи замість крапок букви и та і: Навік…, докуп…, анітрохи…, ополудні…, навкруг

 

 1. Списати прислівники, вставляючи пропущені букви.
   Сон…о, плин.., щоден...о, старан...о, безімен...о, віддан...о, відповідальн...о, прихован...о, впевнен...о, багрян...о, шален...о, відмін...о, безперечн...о, радісн...о.

 

 1. Вставте у прислівниках , де потрібно, дефіс.
   ген ген, ледве ледве, вранці рано, давним давно, повік віків, зроду вік;, врешті решт, тишком нишком, геть чисто, більш менш, видимо невидимо не сьогодні завтра, без кінця краю, з діда прадіда, з давніх давен.

 

 1. Запишіть прислівники, вставляючи И та І.
   Трич..., поноч..., по-заяч..., до реч..., оддалік..., верх..., вдвіч..., отутечк..., по- геройськ..., навесн..., вкуп..., трох..., щоноч..., по-молодецьк... .

 

 1. Запишіть синоніми-прислівники. Поясніть правопис.
   (Аби) коли, (вряди) годи, (пліч)о(пліч), (по)дружньому, (без) упину, (будь) коли, ( без ) угаву, (час) від ( часу), (без ) перестанку, (коли) не (коли), (по) всякчас , (на) завжди.

 

 1. Списати, розкриваючи дужки.

 

( На)дворі було ( по)особливому тихо. ( По)зимовому небі пропливав надломлений, мов крижина, на фоні ще (не) згасало світла ліхтарів, місяць. (Не) охоче вставало заспане сонце.

 

 

Домашнє завдання:

Вправа 414.