Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

вівторок 26 .05

Ритміка  6б  клас 26.05.

Тема.  Підсумковий урок

  1. Розминка. https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4

  2. Артикуляційні  вправи https://www.youtube.com/watch?v=2M0I-CX1BpM

  3. Дихальні  вправи https://www.youtube.com/watch?v=grQW5OvwARw

  4. Тренуємо  правильність  вимови. Логопедичні проспівки https://www.youtube.com/watch?v=d24_hp2AIuc

  5. Релаксація. Сядьте у зручній для вас позі. Дивіться відеокліп, слухайте музику, думайте про хороше) https://www.youtube.com/watch?v=7pP0Br22v9g

ГЕОГРАФІЯ

6 – Б клас

26. 05. 2020 р.

Практична робота № 8.

Тема. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їх столиць.

Мета: навчитися наносити на контурну карту кордони найбільших держав та їх столиць.

Обладнання: контурні карти, географічні атласи, кольорові олівці.

Хід  роботи.

Завдання.

  1. Нанести на контурну карту кордони найбільших держав та їх столиць.

Держави: Росія – Москва, Китай – Пекін, США – Вашингтон, Канада – Оттава, Бразилія – Бразиліа, Австралія – Канберра, Індія – Делі, Аргентина – БуеносАйрес,  Казахстан – Нур – Султан.

Підпишіть назви держав, вивчіть  розташування, запам’ятайте назви їх столиць.

Напишіть висновок до даної практичної роботи.

 

6 – Б клас всесвітня історія

Тема. Внесок народів Стародавнього світу в історію людства

І. Вивчення нового матеріалу

Вивчаючи історію у цьому класі, ми пройшли шлях від виникнення предків людини до кінця історії стародавнього світу.

Ви дізналися, що підсумком тривалого періоду первісності було формування людини сучасного типу. Найважливішим у людині стало те, що вона виявилася творцем. Людина почала освоювати, а потім і перетворювати природу, сформувала початки релігії і мистецтва, опанувала землеробство і скотарство, навчилася будувати будинки і міста.

На межі IV—III тис. до н. е. людина перейшла від первісності до цивілізації. Виникли перші держави, писемність, людство навчилося жити у великих спільнотах, поєднувати свої інтереси з інтересами інших людей, тобто зробило рішучі кроки у напрямку до цивілізованого життя.

Кожна стародавня цивілізація мала свій неповторний вигляд. Однак у влаштуванні та розвитку стародавніх цивілізацій було й багато спільного. У VI ст. до н. е. відбулися величезні зрушення в культурах стародавніх народів. У Стародавніх Персії, Індії, Китаї виникли нові релігії — зороастризм, буддизм і конфуціанство, проповідували останні великі іудейські пророки, а в Стародавнії! Греції зародилася філософія. Це був час великого духовного прориву стародавніх народів, що привів у подальшому до найвищого злету культури.

Сучасна цивілізація безліччю незримих ниток пов’язана з історією стародавнього світу, в якій перебувають витоки народів і держав, мов і культур.

Європейська цивілізація, частина сучасної світової цивілізації, сприйняла і розвинула культурну і політичну спадщину античності і зародження в її надрах християнства. У сучасній китайській цивілізації живе конфуціанство, а в цивілізаціях Південно-Східної Азії — буддизм.

Саме слово «цивілізація» має стародавній латинський корінь, так само як і настільки звичні нам поняття «культура», «федерація», «конституція» , «республіка». Зі Стародавньої Греції прийшли такі слова і явища, як «політика», «демократія», «філософія», «стратегія».

У Стародавній Греції народилося розуміння того, що «людина — міра всіх речей», а в Стародавньому Римі була зроблена спроба обґрунтувати та захистити права людини.

Античний світ дав приклади республіканського ладу, демократії, явив образ справжнього громадянина, який уміє розумно поєднувати права й обов’язки.

У стародавніх цивілізаціях були закладені основи багатьох сучасних наук — математики і астрономії, медицини та фізики, історії та філософії. У них же склалися певні уявлення про красу, що пов’язані з подальшим розвитком мистецтва, були створені архітектура і театр, поезія і музика. Майбутню літературу, наприклад, неможливо уявити без античних образів і міфології. Історія стародавнього світу свідчить, наскільки плідними можуть бути мирна взаємодія цивілізацій і взаємопроникнення культур.

ІІ. Домашнєзавдання

1.  Дати відповідь на запитання:

Якими досягненнями народів Стародавніх Сходу, Греції та Риму ми користуємося сьогодні?

Українська література, 26.05.20р.

Тема. УПЧ. Ліна Костенко «Кольорові миші».

Теоретичний матеріал до уроку:

Читання вірша Л. Костенко «Кольорові миші»

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5763

 

Кольорові миші

 

Давно,
 іще в шістсот якомусь році,
 ну, цебто більш як три віки тому,
 коли носили шпаги ще при боці
 і розважали стратами юрму,
 коли відьом палили при народі,
 коли наук не знали ще ладом, —
 
 кажу, давно, кажу, у Вишгороді
 підсудна Анна стала пред судом.
 
 Було тій Анні, може, десять рочків,
 Її привів розлючений сусід.
 Багряне листя, кілька тих листочків,
 останнє листя із кленових віт
 було на стіл покладене, як доказ,
 і шаруділо тихо на сукні.
 Осіннє сонце, яблуко-недоквас,
 стояло в голих кленах у вікні.
 
 І той сусід сказав тоді у тиші:
 — Панове судді! Я її привів.
 Вона робила... кольорові миші
 з оцих ось жовтих і сухих листків.
 Ото складе листочок до листочка,
 два рази хукне — так і побіжать.
 
 У мене діти, в мене син і дочки,
 у них цяцьки так жужмом і лежать.
 Вони були нормальні і здорові,
 а ця чаклунка збила їх з пуття.
 Вночі їм сняться миші кольорові.
 Од тих мишей немає нам життя!
 
 Тоді суддя в судейській чорній мантії
 сказав:
 — Життя — це справа без гарантії.
 Чаклунок ми караєм по закону.
 Перехрестіться, пане, на ікону.
 Скажіть суду: вона із димаря
 вночі літала чи згасила зірку?
 Чи вам ті миші згризли сухаря,
 а чи прогризли у підлозі нірку?
 
 Сусід сказав, що миші ті якраз
 такої шкоди не чинили зроду,
 що в господарстві наче все гаразд,
 а йдеться швидше про моральну шкоду.
 
 Суддя спитав: — Вони на вас гарчать?
 — Та, — каже, — ні. Але вони яскраві. —
 Два рази хукнув писар на печать.
 Сиділа тихо дівчинка на лаві.
 
 Був сірий день. І сірий був сусід.
 І сірий стіл. І сірі були двері.
 І раптом нявкнув кольоровий кіт.
 Залив чорнилом вирок на папері.

 

 

Бесіда.

- Чи сподобався вірш? Які настрої він викликає?

- Коли відбуваються події, про які йдеться у творі? У чому звинувачують дівчинку на суді?

-  А могло насправді таке бути, тобто реальні описані події чи фантастичні? 

- Опишіть, яким ви уявляєте життя сусідських дітей до того, як вони захопились кольоровими мишками.

- У яку пору року відбувався суд над Анною? Як ви розумієте рядки «осіннє сонце, яблуко-недоквас»?

- Чому авторка обрала саме цю пору, а не якусь іншу?

- Чи передає пейзаж настрій твору?

- Яка позиція автора щодо  того, що відбувається на суді?

- Які кольори використовує Ліна Костенко у вірші?

 

Визначити у поезії тему, ідею, основну думку, жанр.

 

Тема: зображення давніх часів, коли людей страчували за будь-яке чаклування, та звинувачення Анни в тому, що вона з багряного листя робить мишей.

Ідея: засудження тих, хто за індивідуальність, творчу думку переслідує людину, звинувачує і виносить вирок на страту.

Основна думка: кожна людина, навіть якщо вона ще маленька, — то неповторна індивідуальність, особистість. І шлях кожної людини — то ще й шлях до самоствердження. 

Жанр: філософська поезія.

 

Визначити у поезії «Кольорові миші» композиційні елементи.

 

Композиція «Кольорові миші» Події минулого (шістсот якийсь рік) переносять читача у сучасність —  переслідування інквізицією (судом) індивідуальності людини, її неординарної поведінки, мислення, творчості. Експозиція: знайомство читача з давнім минулим, коли «…розважали стратами юрму…, палили відьом … і не знали до пуття наук». 

Зав’язка: сусід привів десятирічну Анну до суду, звинувачуючи її в тому, що вона з багряного листя виробляє кольорових мишей, і вони завдають моральної шкоди його дітям. 

Розвиток дії: суд над Анною. 

Кульмінація: напруженість Анни в очікуванні вироку.

Розв’язка: з’явився кольоровий кіт, який залив, викладений на папері вирок чорнилом, що так і не був проголошений.

 

Домашнє завдання:

  1. Дірявий текст

 

Було тій   . . . . ,  може,   . . . . . .  рочків,
  Її привів розлючений  . . . . . . .
  . . . . . . .   листя, кілька тих листочків,
  останнє листя із  . . . . . .   віт
  було на  . . . . . .  покладене, як доказ,
  і шаруділо . . . . . .  на сукні.
  . . . . . . . .   сонце,  яблуко- . . . . . . .,
  стояло в голих кленах у   . . . . .  .

 

Українська мова, 26.05.20р.

Тема. РЗМ. Складання й розігрування діалогу до запропонованої ситуації.

 

Теоретичний матеріал до уроку:

Опрацювання матеріалу таблиці “Діалогічне мовлення”.

 

 

Складання діалогів етикетного характеру за зразком.

— Складіть діалог-сценку “Зустріч”. У діалозі повинні бути такі тематичні групи формул мовного етикету: вітання, знайомство, запрошення, згода, подяка, прощання.

Зразок:

— Здрастуйте!

— Доброго ранку!

— Радий вас бачити!

— Взаємно.

— Як справи?

— Дуже добре, спасибі. А ви як живете?

— Непогано, дякую!

— Передавайте вітання рідним!

— На все добре!

 

1. Складіть діалоги, перша репліка яких вказує на запрошення:

а) піти до театру;

б) відвідати заняття літературного гуртка; розіграти складені діалоги з мамою, враховуючи рекомендації пам’ятки.

Як вести діалог

(Пам’ятка)

• Дотримуйтеся теми спілкування.

• Використовуйте репліки для стимулювання, підтримання діалогу, формули мовленнєвого етикету.

• Репліки діалогу повинні бути послідовними, доречними, грамотно оформленими.

• Додержуйтесь правил спілкування:

— не перебивайте співрозмовника;

— заохочуйте його висловити власну думку;

— зацікавлено і доброзичливо вислуховуйте його;

— висловлюйте незгоду з позицією іншого так, щоб не образити його.

• Дотримуйтеся норм літературної мови (не дозволяйте собі говорити суржиком, вживати слова-паразити, часто повторювати одні й ті самі слова).

 

Домашнє завдання:

Придумати та розіграти діалог із мамою на тему: «Завершення карантину. Зустріч із однокласниками».