Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

вівторок 26 .05

11 клас Правознавство

Тема. Практичне заняття. Розв’язання правових ситуацій із цивільного, сімейного та трудового права

І. Розв’язання правових ситуацій.

1. На проханнясвогосусіда та приятеля Вовка Заславськийпогодився привезти на своїймашинікуплений Вовком кольоровийтелевізор. Під час поїздкиЗаславський не справився з керуванням, та машина перевернулась. Водій та пасажир не постраждали, а телевізоррозбився. Вовк почав вимагативідЗаславськоговідшкодувативартістьтелевізора. Заславськийзаперечувавпротицього, оскільки на його думку, вінхотівнадати Вовку сутодружнюпослугу на прохання самого Вовка, жодного договору вони не укладали, грошей за перевезеннявін не отримував і тому ніякихзобов’язаньміж ними не виникло. Крім того, внаслідокаварії шкоду зазнав і сам Заславський, оскільки на ремонт машинийомуприйдетьсявитратити суму набагатобільшу, ніжвартістьтелевізора.

Питання:

Хтоправий у цьомуспорі?

Чивиникло у даномуразіцивільно-правовезобов’язання?

 

2. При розподілі майна нажитого в шлюбі громадянин В. в суді зазначив, що одержавши заробітну плату він придбав унікальний деревообробний станок для професіональних занять і рахує його особистою власністю.

Наступного разу він придбав холодильник для забезпечення потреб усієї сімї і передав його у спільне користування. На його думку холодильник стає спільною сумісною власністю подружжя та має бути розділений.

Питання: Як повинен вирішити спір суд?

 

3.Віктор  та Ольга В. зареєструвалишлюб в органах РАЦС в 1996р. Між ними виникаличасті сварки і скандали, щопризвели до неприязнихстосунків. Післящеоднієї сварки з дружиною Вікторпереїхавпроживати в іншемісто, працевлаштувався, придбавжитло та скрившисвоїшлюбністосунки з Ольгою в 2000р. зареєструвавшлюб з Валентиною І. Через рік у них народиласядитина. В 2002 р. Віктортрагічнозагинув. Дізнавшись про це Ольга В. приїхалана похорон, де їй стало відомо, щоїїчоловікзареєструвавновийшлюб.

Питання:

1. Якийшлюб є дійсним?

2. Якінаслідкинедійсностішлюбу? Відчого вони залежать?

 

Українська мова, 26.05.20р.

Тема. Контрольна робота  «Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Практична риторика»ести)

1. Образність мовлення оратора — це:

А ясність, точність, логічна переконливість публічного виступу;

Б уміння говорити ясно, без ускладнень, надуманих образів і туманних зворотів;

В наявність у виступі живих картин, які дають змогу не лише осмислювати почуте, а ніби сприймати його всіма почуттями – бачити, чути тощо;

Г якість виступу, що відбиває здатність оратора розглядати конкретні факти і явища, давати їм чіткі наукові та політичні оцінки.

2.  Лаконічність мовлення відбиває:

А словниковий запас оратора;

Б нормативність, літературність мовлення оратора;

В здатність оратора говорити стисло, залишаючись максимально зрозумілим;

Г емоційність, натхненність і піднесеність мовлення.

3. Кульмінація публічного виступу – це:

а) частина виступу, спеціально відпрацьована оратором лексично,

стилістично тощо;

б) спосіб закінчення виступу, коли кожна наступна фраза емоційно

підсилює попередню;

в) частина виступу, яка полягає у роз’ясненні, витлумаченні подій

та фактів;

г) розвивання, металізування, поглиблення раніше висловлених

оратором думок.

4. Найчастіше в публічних виступах на суспільну тему вдаються:

а) до ораторського підстилю публіцистичного стилю;

б) до науково-навчального підстилю наукового стилю;

в) до белетристичного підстилю художнього стилю;

г) до розмовно-побутового стилю.

5. Ясність мовлення – це:

а) насиченість виступу новими фактами, актуальними проблемами;

б) смислова прозорість виступу, що забезпечує його зрозумілість,

доступність у засвоєнні слухачами;

в) якість мовлення, що відбиває здатність оратора спонукати

слухачів до творчої діяльності;

г) якість мовлення, яка полягає в його мелодійності, плавності,

інтонаційній виразності.

6. План виступу – це:

а) повний письмовий виклад змісту виступу;

б) слова та звороти, які означають поняття та явища певної галузі

знання;

в) узагальнюючі думки, що мають лаконічну, відточену мовну

форму;

г) послідовність і взаємозв’язок тематичних частин виступу,

зафіксований у вигляді переліку ключових понять або суджень.

7. Тема виступу – це:

а) основний шлях, завдяки якому через мовлення інформація

доходить до слухача;

б) роз’яснення, тлумачення, інтерпретація подій та фактів;

в) основна галузь роздумів оратора, у межах якої він добирає явища та факти, що розглядаються у виступі;

г) уміння оратора виступати без підготовки.

8. Кульмінація публічного виступу – це:

а) частина виступу, спеціально відпрацьована оратором лексично,

стилістично тощо;

б) спосіб закінчення виступу, коли кожна наступна фраза емоційно

підсилює попередню;

в) частина виступу, яка полягає у роз’ясненні, витлумаченні подій

та фактів;

г) розвивання, металізування, поглиблення раніше висловлених

оратором думок.

9. Темп виступу – це:

А Швидкість вимовляння звуків, складів за певний проміжок часу;

Б Правильно вимовляти звуки та робити наголос у словах;

В Спільна розумова діяльність оратора і слухачів;

Г Засіб усного мовлення, що полягає у вираженні його мелодики, гучності, темпу, наголосів і пауз.

10. Основні думки виступу потрібно повторювати:

А завжди тими самими словами;

Б щоразу варіюючи їхнє мовне оформлення;

В пропонуючи слухачам повторити їх хором;

Г пропонуючи слухачам їх записати.

11.  Риторика – це:

А відповідь, заперечення, зауваження одного з учасників діалогу іншому;

Б наука про правильну вимову та наголошення слів;

В наука і мистецтво переконувати співрозмовників;

Г емоційне ствердження або заперечення якогось факту.

12.   Дайте визначення поняттю етикет:

А Манера поведінки;

Б Відчуття міри, перевищивши яке, можна образити людину;

В стриманість в оцінці своїх чеснот, знань і становища в суспільстві;

Г здатність скоювати безкорисливі вчинки, не допускати приниження заради матеріальної або іншої вигоди.

 

Домашнє завдання:

Виконати тестові завдання та надіслати відповіді вчителю.

Зарубіжна література, 26.05.20р.

Тема. ПІДСУМКИ Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

Теоретичний матеріал до уроку:

 

    Світ художньої літератури різноманітний і майже неосяжний. Але кожна людина, яка прагне бути освіченою, повинна ознайомитися з найвидатнішими письменниками світової літератури та їхніми творами. Цього навчального року ми здійснили мандрівку в ХІХ століття і, можливо, відкрили для себе, що деякі цінності не змінюються з часом, є цінностями вічними — любов, дружба, честь, порядність, доброта. І якими б різними не були люди, їм хочеться саме цього. Хто ж обирав для себе інші пріоритети — владу, багатство — неодмінно розчаровувався, зазнавав нищівної поразки. Сьогодні ми ще раз повернемося до творів, їхніх героїв, ідей, над якими розмірковували на уроках літератури, та спробуємо осягнути їхнє значення, естетичну привабливість із позицій людини ХХІ століття.

   Сьогодні ми підіб’ємо підсумки вивченого впродовж усього навчального року. Звісно, ми не можемо знову обговорювати опрацьовані твори чи пригадувати біографії письменників та поетів. Проте ми відновимо у своїй пам’яті те, що нам здалося найцікавішим або найзначнішим. Часто на уроках ми обговорювали дібрані до них епіграфи. Раніше ці епіграфи вам пропонував учитель. Сьогодні епіграф до уроку обиратимете ви. Сподіваюся, що правильний вибір епіграфа кожному з вас допоможе знову пройти стежинкою від доби античності до сьогодення, згадавши найцікавіші зупинки цього шляху.

 · Чому ти віддаєш перевагу — читанню книг чи перегляду кінофільмів?

· Скільки книжок зазвичай читаєш на місяць?

· Книгам якої тематики віддаєш перевагу (крім тих, що за програмою)?

· Чи цікавишся ти поезією і якою саме (класичною, сучасною)?

· Чи дослухаєшся ти до слів сучасних популярних пісень і що ти думаєш про їхній зміст?

· У чому ти вбачаєш переваги й недоліки:

 

а) читання художньої літератури;

б) перегляду кінофільмів за класичними творами?

 

· Чи спонукають тебе переживати, замислюватися класичні художні твори, чи допомагають вони тобі в житті?

· Який останній художній твір ти прочитав за програмою? Поза програмою?

· За чиєю порадою ти обираєш книги для читання?


 Домашнє завдання:

   Визначити, який із вивчених упродовж навчального року творів запам’ятався чи сподобався найбільше.