Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

вівторок 26 .05

Фізика

Екскурсія

Фізика – основа сучасної техніки, енергетики, транспорту та інших галузей господарської діяльності.

 

Переглянути відеоролик «Украинская спичечная фабрика в г. Березно (экскурсия)»:

https://www.youtube.com/watch?v=TRHh5DAHe4o

 

9 – а, укр.мова                                        Дата 25.05.2020

Тема. Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки.

 

Основний зміст уроку

 

Завдання1. Спишіть словосполучення, визначте головне та залежне слово.

 

Золота осінь, повна води, видно далеко, твори Шевченка, любить співати, перші двоє, відомий серед спортсменів, всі повністю, купатися в морі.

Завдання 2. Додайте до поданих головних слів залежні. Поставте усно питання від го­ловного слова до залежного.

Зразок. Київські каштани (каштани які?); гордий з успіхів (гордий з чого?).

Промисловість, аплодувати, боротьба, зроблений, любити, силь­ні, далеко, звуки, повага, плакати, дотримуватись, поводитись, наука.

 

Завдання 3. Напишіть невеликий твір-розповідь, використовуючи подані словосполучення. Одне із словосполучень зробіть заголовком.

 

Кожен учень, писати грамотно, мій клас, добре вчитися, зразко­ва поведінка, працювати за планом, напружена увага, порада товаришів.

Завдання 4. Прочитайте текст. Поясніть постановку розділових знаків. Із другого речення випишіть усі словосполучення і визначте в них головне й залежне слово. Чим вони виражені?
 А сонце вже сідало. Високо, високо під небом вечірнім пролетіли величезним табуном дикі гуси у плавні на ніч і виповнили повітря дивним гуком, що, мов відгомін далекого дощу, пронісся понад тихим Дунаєм. Вербовий гай на тім боці повивсь у темряву, почорнів; блакитні гори стали синіми та хорошими...

Домашнє завдання

 

Завдання 1.  Розкриваючи дужки, утворіть словосполучення. З виділеними складіть речення і запишіть.

Зразок : (Урок, світова література) – урок зарубіжної літератури.


 (Дякувати, батьки), (екзамен, математика), (сміятися вони), (службові, у, справи), (говорили, іноземна мова), (ходити школа).

 

Завдання 2. Виконайте тестові завдання

 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2865023

 

Завдання надсилати на ел.пошту galjysik@inbox.ru, у Viber – групу класу або у Messenger  в особисті повідомлення

 

 

9-А

Всесвітня історія

Тема: Європа й Америка  в першій половині ХІХ ст.

 Тест

1. Позначте твердження,  яке не було причиною появи чартистського руху у Великій Британії:

А  економічні кризи 1825, 1836 рр.;

Б  прийняття парламентом «Закону про бідних»;

В  відхилення парламентом петицій «Народної хартії»;

Г  поширення ідеї необхідності загального виборчого права.

2. До переліку передумов та причин революції 1848-1849 рр. у Франції не входить:

А  загальне невдоволення режимом Липневої монархії;

Бзаборона уряду проводити бенкети з вимогами реформи виборчої системи;

В  економічна криза 1847 р.;

Г  боротьба робітників і буржуазії за політичну владу.

 

3. Друга республіка у Франції була проголошена:

А 24 лютого 1848 р.;

Б  25 лютого 1848 р.;

В  23 червня 1848 р.;

Г  2 грудня 1851 р.

 

4. Позначте назву політичної партії Великої Британії І пол. ХІХ ст., за правління якої була проведена парламентська реформа, прийнято Закон про бідних та знищено рабство в усіх англійських колоніях:

А віги;

Б  торі;

В  республіканці;

Г  демократи.

 

5. Укажіть події, які увійшли в історію під назвою «весна народів»:

А  реставрація Бурбонів у Франції;

Б  революційний рух 1848 р. в Італії під керівництвом Дж. Гарібальді;

В  революційні події 1848-1849 рр. у Франції, Німеччині, Австрії, Італії;

Г  повстання декабристів у Росії.

 

6. Укажіть причини революцій 1848-1849 рр. у країнах  Європи :

 

1  феодальні порядки і абсолютизм;

2  обмеженість або відсутність демократичних свобод;

3  проголошення «Імперської конституції»;

4  діяльність першого загальнонімецького парламенту;

5  «Декларація про незалежність» Угорського парламенту;

6  національне і релігійне гноблення.

 

 

 

 

Варіанти відповідей:

А  1,2,4;

Б   1,2,6;

В  2,5,6;

Г  3,4,5

 

 

7. Німецький митний союз, створений 1 січня 1834 р., сприяв:

А політичному об’єднанню Німеччини та Австрії;

Б  економічному об’єднанню німецьких земель;

В  політичній роздробленості Німеччини;

Г  піднесенню революційного руху в Німеччині.

 

8. Позначте події, які мали місце у політичному розвитку Франції 20-40- рр. ХІХ ст.:

А боротьба за об’єднання країни, повстання робітників у березні 1848 р;

Б Липнева монархії, проголошення Другої республіки;

В  парламентська реформа, «Хлібні закони»;

Г  повстання декабристів, початок діяльності народницьких гуртків.

 

9. Масова організована боротьба робітників  Великої Британії за свої права у І пол. ХІХ ст. отримала назву:

А  луддизм;

Б  марксизм;

В  чартизм;

Г  соціалізм.

 

10. Позначте поняття, що відповідає визначенню  «Процеси, пов’язані з пробудженням національної свідомості бездержавних народів Європи та початком їхньої боротьби за створення чи відновлення власної держави»:

Анаціональне відродження;

Б  визвольний рух;

В  політична реакція;

Г  утопічний соціалізм.

 

11. Позначте  причини поразки чартистського руху у Великій Британії:

 

 1  відсутність єдиних вимог і  організованості всередині руху;

 2  надання загального виборчого права чоловікам;

 3 поява робітничої аристократії;

 4  тривале економічне піднесення;

 5  проведення парламентської реформи;

 6  прихід до влади партії торі.

 

 

Варіанти відповідей:

А  1,2.3;

Б  1,3,4;

В  2,3,5;

 

26 (двадцять шосте) травня

Контрольна робота з теми «Хімічний склад клітини та біологічні молекули»

  1. Гідрофобні органічні сполуки, які розчиняються у неполярних речовинах, називаються ( ліпіди)

  2. Як розшифровується ДНК, РНК.

(ДНК-дезоксирибонуклеїнова кислота

РНК рибонуклеїнова кислота)

  1. Які є типи РНК? (інформаційна, транспортна)

  2. Які сполуки є біополімерами?(Біополімерами є білки, нуклеїнові кислоти, полісахариди та їх похідні).

  3. З чого складаються вуглеводи?

(Вуглеводи складаються з  карбону, гідрогену і оксисену).

        6   Які функції у клітині виконують вуглеводи?

           Функції:

           - енергетична;

           - структурна;

          - захисна;

          - рецепторна)

        7. Назвати рівні організації живого від найнижчого до найвищого.

         8. Охарактеризувати клітинний та біосферний рівні організації.

         9. Відносна молекулярна маса білка становить 60500. Скільки амінокислотних залишків входить до складу його ланцюга?

       10. Один із ланцюгів ДНК має послідовність ГЦЦТТГААТЦГЦЦТА. Запишіть послідовність другого ланцюга ДНК та визначте довжину цього фрагмента.