Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Вівторок

6 – А Всесвітня історія 26.05

Тема. Внесок народів Стародавнього світу в історію людства

І. Вивчення нового матеріалу

Вивчаючи історію у цьому класі, ми пройшли шлях від виникнення предків людини до кінця історії стародавнього світу.

Ви дізналися, що підсумком тривалого періоду первісності було формування людини сучасного типу. Найважливішим у людині стало те, що вона виявилася творцем. Людина почала освоювати, а потім і перетворювати природу, сформувала початки релігії і мистецтва, опанувала землеробство і скотарство, навчилася будувати будинки і міста.

На межі IV—III тис. до н. е. людина перейшла від первісності до цивілізації. Виникли перші держави, писемність, людство навчилося жити у великих спільнотах, поєднувати свої інтереси з інтересами інших людей, тобто зробило рішучі кроки у напрямку до цивілізованого життя.

Кожна стародавня цивілізація мала свій неповторний вигляд. Однак у влаштуванні та розвитку стародавніх цивілізацій було й багато спільного. У VI ст. до н. е. відбулися величезні зрушення в культурах стародавніх народів. У Стародавніх Персії, Індії, Китаї виникли нові релігії — зороастризм, буддизм і конфуціанство, проповідували останні великі іудейські пророки, а в Стародавнії! Греції зародилася філософія. Це був час великого духовного прориву стародавніх народів, що привів у подальшому до найвищого злету культури.

Сучасна цивілізація безліччю незримих ниток пов’язана з історією стародавнього світу, в якій перебувають витоки народів і держав, мов і культур.

Європейська цивілізація, частина сучасної світової цивілізації, сприйняла і розвинула культурну і політичну спадщину античності і зародження в її надрах християнства. У сучасній китайській цивілізації живе конфуціанство, а в цивілізаціях Південно-Східної Азії — буддизм.

Саме слово «цивілізація» має стародавній латинський корінь, так само як і настільки звичні нам поняття «культура», «федерація», «конституція» , «республіка». Зі Стародавньої Греції прийшли такі слова і явища, як «політика», «демократія», «філософія», «стратегія».

У Стародавній Греції народилося розуміння того, що «людина — міра всіх речей», а в Стародавньому Римі була зроблена спроба обґрунтувати та захистити права людини.

Античний світ дав приклади республіканського ладу, демократії, явив образ справжнього громадянина, який уміє розумно поєднувати права й обов’язки.

У стародавніх цивілізаціях були закладені основи багатьох сучасних наук — математики і астрономії, медицини та фізики, історії та філософії. У них же склалися певні уявлення про красу, що пов’язані з подальшим розвитком мистецтва, були створені архітектура і театр, поезія і музика. Майбутню літературу, наприклад, неможливо уявити без античних образів і міфології. Історія стародавнього світу свідчить, наскільки плідними можуть бути мирна взаємодія цивілізацій і взаємопроникнення культур.

ІІ. Домашнєзавдання

1.  Дати відповідь на запитання:

Якими досягненнями народів Стародавніх Сходу, Греції та Риму ми користуємося сьогодні?

6– А, укр.мова                                           Дата 26.05. 2020

Тема. Письмовий твір  - оповідання на основі побаченого 

 

Основний зміст уроку

Подумати і дати відповіді на питання:

 • Що називається оповіданням?

 • У якому стилі пишуться оповідання?

 • Які типи мовлення використовують під час побудови оповідання?

 • Що є основою будь-якого оповідання? (Розповідь про одну подію з життя персонажа).

 • Які композиційні елементи є для оповідання обов’язковими?

 • Назвіть відомі вам оповідання.

 • Звідки письменники беруть сюжети для своїх творів?
    Робота над зв’язним висловлюванням

Прочитати твір-оповідання вашого ровесника на основі побаченого. Визначити зав’язку, кульмінацію й розв’язку.

 

Нічна пригода

  Ціле літо я гостював у своїх родичів, допомагав пасти телят. Одного разу мені довелося на кілька днів залишитися на острові з маленькими телятками. Увечері, коли їх заганяв, помітив, що серед них немає білолобої Зірочки. Я злякався, що на неї можуть напасти вовки, і пішов її шукати. Сонце швидко зайшло, на землю спали сутінки. Кущі і дерева, привітні і зелені вдень, тепер стали чорними і зловісними. Довго я шукав Зірочку, але так і не знайшов. Вирішивши продовжити пошуки зранку, я наблизився до куреня і побачив, що з пітьми на мене блимали чиїсь зелені очі. «Вовки»,— промайнуло в голові, і я за якусь мить виліз на високе дерево.

  Довелося там і ніч провести. Я боявся рухатися, боявся заснути, з нетерпінням чекав ранку. А коли зійшло сонце, із куреня вийшла Зірочка, на ходу дожовуючи мій сніданок. Я застиг із несподіванки, розсердився, закричав на теля, а потім голосно і весело розсміявся.

 

Пригадати який-небудь випадок, свідком якого ви були, який можна покласти в основу оповідання.

Добір назви для майбутнього твору-оповідання.

Складання простого (або складного) плану майбутнього оповідання.

 

Домашнє завдання

Скласти й записати оповідання на тему «Цікавий випадок у моєму житті».

 

 

(Виконане завдання надсилати на  ел. пошту   Ivannashengera@gmail.com  )

 

6а                                                 АНГЛІЙСЬКА МОВА

Тема: Контроль читання.

THE PARROTS

Read and do the task after the text (прочитайте і виконайте завдання після тексту)

 

    Parrots live in the forests of South America, where summer lasts all the year round, where leaves are always green. The parrots make their homes in the forest, because there they can find shade in the heat of the day.

    Parrots eat fruit and nuts. They like wild cherries best of all. They like them because of the stones. The beak of the parrot is very sharp and it cracks these stones easily.

    Parrots like to bathe very much. They fly about till they find water. They dip into the water and splash it over their feathers. Then they sit in the sun till they are dry. In the middle of the day the heat becomes very great. Then parrots fly in the deepest shade. They sit in the trees and sleep. But in the evening, when the sun is going down, they wake up. They eat fruit, go to the water and bathe again. Only after that they go to the rest for the night.

    People can tame parrots. The parrot is a very interesting pet, because it can talk.

 

I. True or false (правда чи неправда, якщо False - вказуємо правильний варіант!!!!)

 __1. Parrots live in the fields.

__ 2. In South America winter lasts all year around.

__ 3. Parrots like to bathe.

__ 4. In the middle of the day it is hot.

__ 5. Parrots like to fly in the middle of they day.

__ 6. People can tame parrots.

 

II. Finish the sentences with the suitable words (допишіть речення обравши правильний варіант a, b, чи c)

 1. Parrots live …

a) North America; b)South America; c)Africa

 1. Parrots eat

a) corn; b) nuts; c) fish

 1. When it’s hot they …

a) sleep; b) fly; c) bathe

 1. Parrots wake up …

a) in the morning; b) in the afternoon; c) in the evening

 1. Before going to rest for the night parrots …

a) play; b) fly; c) bathe

 1. The parrot is very interesting pet because it can …

a) play; b) talk; c) sign

 

III. Answer the question (дайте повні відповіді на запитання)

 1. How long does the summer last there?
 2. What fruit do parrots like best of all?
 3. How long do parrots sit in the after bathing?

 

Виконане Д.З. відправляйте на: Naik0n347@gmail.com або +380971864759(viber, whatsapp, telegram)