Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

вівторок 28.04

Хімія 11  клас  28.04.

Метали і сплави в сучасній техніці. Застосування алюмінію, заліза та їх сплавів. Розвиток металургійних виробництв в Україні

Перегляньте  презентацію до 31 слайду за  посиланням: https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-metali-i-splavi-147951.html   

Завдання. 

  1. Робота з таблицею

 

Сплав

Склад

Де використовується?

Чавун

 

 

Сталь

 

 

Дюралюміній

 

 

Латунь

 

 

 

Задача

Один зі сплавів алюмінію містить: Al (95 %), Cu (4 %), Mn (1 %). Обчисліть маси цих трьох металів, які знадобляться для виготовлення 500 кг такого сплаву

11 клас Правознавство

Тема. Загальна характеристика житлового та земельного права

 

Житлове право України - це сукупність правових норм, що регулюють житлові правовідносини між громадянами та громадян із державними та громадськими організаціями у процесі реалізації конституційного права людини і громадянина на житло.

1. Житлове право України: поняття і предмет його правового регулювання

Предметом правового регулювання житлового права України є правовідносини, що виникають у процесі: реалізації права на житло; надання людині й громадянину жилих приміщень у користування; користування людиною жилим приміщенням; управління житловим фондом; експлуатації та охорони житлового фонду; капітального й поточного будівництва житла; виключення з житлового фонду жилих будинків і приміщень, що не придатні для проживання; розгляду житлових спорів та ін.

Житлові правовідносини виникають, змінюються і припиняються відносно вже готового жилого будинку чи іншого приміщення, придатного для проживання людини. Вони неоднорідні; більшість із них, мають майновий характер, складаються у сфері розподілу й користування житлом.

Усі вищеназвані житлові правовідносини регулюються системою норм житлових нормативно-правових актів, що складають житлове законодавство України.

2. Житлове законодавство України: загальна характеристика. Житловий кодекс України

Систему нормативно-правових актів, що регулюють житлові відносини в Україні, складають: Конституція України; Житловий кодекс України; Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду" та інші закони; укази Президента України; постанови Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти.

Право громадян України на житло закріплено ст. 47 Конституції України. Воно забезпечується розвитком і охороною всіх видів державного житлового фонду, утворенням ринкової системи житлового забезпечення громадян через приватизацію житла, справедливим розподілом житлової площі під контролем громадськості.

Конституційне право на житло вважається забезпеченим лише тоді, коли громадянин України має житло, що відповідає установленим нормам і придатне для проживання. За відсутності такої житлової площі та потреби в соціальному захисті громадянин визнається таким, що потребує покращення житлових умов і згідно з чинним законодавством може претендувати на одержання відповідного житла, яке надається за правом найму державою чи органами місцевого самоврядування безоплатно, або на забезпечення себе і своєї сім'ї житлом за власний кошт, але за доступну плату.

Основними завданнями житлового законодавства є регулювання житлових відносин із метою:

  • забезпечення конституційного права громадянина України на житло;

  • належного використання і збереження всіх видів житлового фонду;

  • зміцнення законності в царині житлових відносин в умовах ринкової економіки.

     

Житловий кодекс України прийнято 30 червня 1983 р. і введено в дію з 1 січня 1984 р.

Він складається з 7 розділів (193 статті):

Розділ І. Загальні положення.

Розділ II. Управління житловим фондом.

Розділ III. Забезпечення громадян житловими приміщеннями. Користування житловими приміщеннями.

Розділ IV. Забезпечення збереження житлового фонду, його експлуатації та ремонту.

Розділ V. Відповідальність за порушення житлового законодавства.

Розділ VI. Вирішення житлових спорів.

Розділ VII. Заключні положення.

У розділі І (Загальні положення) містяться норми права, що регулюють: право громадян України на житло; основні завдання житлового законодавства; систему нормативно-правових актів, що регулюють житлові правовідносини; житловий фонд України і його види, інші загальні питання.

ІІ. Домашнє завдання

Опрацювати 27 параграф

 https://pidruchnyk.com.ua/405-pravoznavstvo-gavrish-sutkoviy-flpenko-10-klas.html

 

Українська мова, 28.04.20р.

Тема. Тренувальні вправи на закріплення творення та відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.

Матеріал на закріплення вивченого:

Повторити теоретичний матеріал на ст..211-212 підручника (10_ukrmova_g_2018 Підручник.pdf).

Ніяких –евич, -євич або –евна , -євна  в нашій мові немає(Андрієвич-НЕПРАВИЛЬНО!, АндрійовичПРАВИЛЬНО!)

Чоловічі імена по батькові утворюються за допомогою суфіксів –ович,-йович

Жіночі імена по батькові утворюються за допомогою суфіксів  -івн,- ївн

До чоловічого імені Ігор додаємо суфікс  -ович і виходить Ігорович,а до імені Сергій додаємо суфікс –ович і виходить  Сергійович. Ні в якому разі не Ігоревич.

Щоб утворити жіноче ім’я по батькові  до імені Ігор додаємо суфікс –івн Ігорівна

Щоправда ,якщо основа імені закінчується на й ,то й змінюється на ї і отримуємо Сергіївна

Ні в якому разі не Сергієвна і не Ігоревна ,а Сергіївна, Ігорівна.

Кілька чоловічих імен по батькові творяться за допомогою суфікса ич ,-іч і  деякі з них мають паралельні форми:

Сава- Савич і Савович; Лука –Лукич і Лукович; Ілля- Ілліч; Яків- Якович, Яковлевич

УВАГА! З відхиленням від цих правил творяться імена по батькові від імені Григорій та Микола.

В імені Григорій усікається – ій   

Григорович, Григорівна

А до основи імені Микола додається –ай  

Миколаєвич (рідко Миколович); Миколаєвна (рідко Миколівна)

  1. Вправа 418

(Наприклад,  «з приходом (Кого? Чого?) Наталі Олексіївни» Р.в.).

  1. Вправа 421

  2. Від поданих у дужках імен , утворити та записати  імена по батькові

1.Семен (Тарас), Олена (Степан), Олег (Ігор), Галина (Петро)

2. Галина (Петро), Роксолана (Микола), Алла (Гнат),  Іван (Анатолій)

 

 

 

Домашнє завдання:

Вправа 419 (виконувати на прикладі таблиці)

Відмінювання імен по батькові

 

Н.

Р.

Д.

З.

О.

М.

Кл.

 

Петренко Олег Іванович

Петренка Олега Івановича

Петренку Олегу Івановичу

Петренка  Олега Івановича

Петренком Олегом Івановичем

(на) Петренку(ові) Олегові Івановичі

Петренку Олегу Івановичу

 

Петренко Ольга Семенівна

Петренко Ольги Семенівни

Петренко Ользі Семенівні

Петренко Ольгу Семенівну

Петренко Ольгою Семенівною

(на) Петренко Ользі Семенівні

Петренко Ольго Семенівно!

Зарубіжна література, 28.04.20р.

Тема. Особливості розвитку сюжету. Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу.

 

Матеріал для опрацювання:

Усне опрацювання прочитаного твору:

 

  · Опишіть фею, яка зайшла до дитячої в хатинці дроворуба.

· Ким, на думку дітей, була та вродлива й світозора дівчина, на якій було довге, прозоре, сліпучо-яскраве покривало?

· Кого й чому було б найскладніше одягнути в Палаці феї Берилюни?

· Хто, на думку Кішки, був «єдиним володарем світу» до появи Людини? Як Кішка називає Людину?

· Що найбільше вразило, жахнуло Тільтіля у Палаці Ночі, коли він зазирнув за двері таємниць?

· Як добираються Блакитні Діти із Царства Майбутнього на Землю?

· Назвіть винаходи Дітей, що живуть у Царстві Майбутнього, які ви запам’‎ятали.

· Як можна назвати зміни, що відбулися із Тільтілем й Мітіль?

· Що у п’‎єсі М. Метерлінка «Синій птах» символізує образ Душі Світла?

· За допомогою якого прийому Моріс Метерлінк у драмі «Синій птах» розкриває характери, почуття Тварин, Предметів, Рослин?

· Символом чого у п’‎єсі М. Метерлінка є зелена шапочка із чудодійним алмазом?

· Які Блаженства відкривають дітям очі на розуміння сенсу Буття, розуміння світу?

 

    «Синій птах» — це філософська п’‎єса-казка про сенс життя і всемогутність людини. Вона зачаровує своєю безпосередністю. У ній багато казкових мотивів.

    Драма-феєрія М. Метерлінка «Синій птах» сповнена глибокого філософського змісту. Щастя, на думку автора,— це винагорода за життєвий шлях, де кожний пізнає добро, любов, співчуття. Потрібно лише «розплющити очі до найдальших глибин душі». У цих словах утілено гуманізм Метерлінка, письменника з ніжним серцем.

Символіка образів, що розкривають філософський зміст казки-феєрії                                   М. Метерлінка «Синій птах»

Герої філософської п’єси-казки “Синій птах” — це образи-символи, що втілюють панівні на землі сили. Це люди, рослини, тварини, стихії Світла, Вогню й Води, Душі (Хліба, Молока та ін.) — усе те, з чого складається людський світ. Виявляється, людина живе на землі, не помічаючи довкола нікого й нічого, крім таких, як сама. їй здається, що лише вона наділена душею, і всі таємниці світу вона вже розгадала. Але це не так. За допомогою чарівного каменя, що відкриває істинний зір, Тільтіль і Мітіль, герої п’єси, бачать світ таким, яким він є насправді — одухотвореним, прекрасним (а інколи — страшним), сповненим таємниць. У цьому світі минуле, сучасне й майбутнє перебувають поруч і пронизують одне одного: Тільтіль і Мітіль зустрічають і своїх давно померлих рідних, і ще ненародженого брата. Виявляється, людина відповідає не лише за себе, а й за всіх своїх предків і нащадків, тому що її рід — єдине ціле, одна нескінченна лінія.

Образ твору

Що символізує образ

Чарівна зелена шапочка, яку вдягає Тільтіль

Допомагає хлопцеві побачити душі речей: Хліба, Води, Вогню, Годинника. Наділяючи душами навколишній світ, автор доводить нам, що у дітей особливе сприйняття буденних предметів. І це відкриває чарівність життя, адже воно дарує щодня нові радощі

Країна Спогадів, куди потрапляють маленькі мандрівники

Це країна померлих. Там діти зустрічають Дідуся та Бабусю, які нагадують усім про необхідність пам’‎ятати про тих, хто пішов з життя: «Ми немало спимо, поки нас не розбудить думка когось із живих... Добре спати... але й прокидатися час від часу теж приємно»

Невідоме у Палаці Ночі: примари, війни, хвороби

Шлях до щастя важкий, він нікому не дається легко. Треба перебороти свої страхи перед невідомим, зрозуміти самого себе, чинити опір Блаженству Бути Багатим, Блаженству Нічого Не Знати

Справжні Радощі

 

Блаженство Бути Здоровим, Радість Бути Добрим, Радість Думати

Горлиця

Віддавши пташку хворій сусідці, хлопець робить дівчинку щасливою, і вона одужує. Цим Метерлінк стверджує, що щастя полягає в добрих справах, у допомозі іншим. Дівчина, яка була схожа на Душу Світла, не втримала птаха — він летить. П’‎єса закінчується символічно: діти не знайшли ще свого щастя, але вони зрозуміли прості істини любові й добра, відчули свою відповідальність за щастя інших. Вони разом з автором закликають нас продовжувати вічні пошуки

Які образи-символи є в п’єсі та що вони символізують?

 

■ Синій птах є символом щастя.

■ Пес — утілення відданості, готовності до самопожертви.

■ Кіт — символ улесливості, підступності, зрадництва.

■ Хліб — уособлення слабкодухості.

■ Душа Світла — утілення справедливості, символ пізнання нового.

■ Вогонь — уособлення відчайдушності.

■ Двері — символ незнання.

■ Блаженства — це відображення самовдоволення тощо.

 

Домашнє завдання:

Повторити зміст драми-феєрії «Синій птах», вміти розкривати символіку образів.