Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

вівторок 28.04

Конспект уроку

 з біології

8-А клас

28.04 2020 рік

Тема. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів.  Профілактика захворювань дихальної системи.

      Легені людини розміщені в грудній клітці, яка не сполучена із зовнішнім середовищем. Зовнішня поверхня легень та внутрішня стінка грудної порожнини вкриті двома листками легеневої плеври, між якими є герметична щілина – плевральна порожнина. В ній тиск дещо нижчий за атмосферний. Повітря в легені потрапляє через повітроносні шляхи (носову порожнину, носоглотку, гортань, трахею, бронхи).

Типи дихання

 

Грудний               Черевний          Змішаний

Легеневі об’єми. Життєва ємність легень

Для характеристики функціонального стану дихальної системи людини використовують вимірювання легеневих об’ємів. До них відносять:

         Хвилинний об’єм дихання – об’єм повітря, що проходить через легені за 1 хвилину (біля 7 літрів у стані спокою для дорослої людини). Його знаходять шляхом множення об’єму вдихну того повітря за один раз на кількість дихальних циклів за хвилину.

         Дихальний об’єм – об’єм повітря, що надходить до легень під час спокійного вдиху (становить біля 0,5 л). Це кількісний показник легеневої вентиляції (процес заміни повітря в легенях) у стані спокою.

         Резервний об’єм вдиху (додатковий об’єм) - об’єм повітря, який людина може вдихнути після спокійного вдиху (становить біля 1,5 л).

         Резервний об’єм видиху - об’єм повітря, який людина може видихнути після спокійного видиху (становить біля 1,5 л).

         Життєва ємність легень (ЖЄЛ)– максимальний об’єм повітря, який можна видихнути після максимального вдиху (становить близько 3,5 л). Складові ЖЄЛ: дихальний об’єм (ДО – 500 мл); резервний об’єм (видих понад норму) (РО – 1500 мл.); додатковий об’єм (вдих понад норму) (1500 мл.)

Нервова регуляція дихальних рухів – робота із схемою «Нервова регуляція дихання»

 

      1919 р. російський фізіолог Миславський відкрив дихальний центр, що розташований в довгастому мозку (відділ головного мозку). Це групи клітин, збудження в яких викликає вдих та видих. Причому є нервові клітини, які забезпечують вдих (їх відносять до центру вдиху) та видих (утворюють центр видиху). Центр вдиху та центр видиху працюють узгоджено. Збудження у центрі вдиху призводить до гальмування у центрі видиху і навпаки.

     Ми можемо довільно керувати дихальними рухами. Автоматичне дихання (без контролю нашої свідомості) забезпечує дихальний центр.  Довільними діями людини керує кора великого мозку. Отже, дихальний центр довгастого мозку перебуває під контролем відповідних центрів кори великого мозку.

4.2. Гуморальна регуляція дихальних рухів – аналіз схеми «Гуморальна регуляція дихання»

 

Гуморальна регуляція дихання

     Клітини дихального центру чутливі до вуглекислого газу (СО2), який надходить до них із кров’ю.

 

Затримайте дихання . Яка різниця в частоті дихання до і після затримки?

Зробіть декілька швидких та глибоких вдихів та видихів. Що відбувається із диханням після цього?

8 - А, зарубіжна л-ра                                               Дата 28.04.2020

Тема. Література середньовічної Європи: основні тенденції та жанрово – тематичне розмаїття «Пісня про Роланда». Історична основа твору, поетичне переосмислення в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї  в «Пісні про Роланда» . Образна ситема . Елементи фольклору

 

Основний зміст уроку

У «Пісня  про Роланда» найкраще відобразилися  характерні  риси літератури  Середньовіччя,  які  дають  уявлення  про  ідейно-естетичні особливості тієї епохи.

Слід зазначити, що з  утворенням в Європі феодальних держав в  їх житті виникають нові проблеми: зміцнення політичної влади,міжусобні чвари та боротьба за владу, стосунки з іноземними державами, захист кордонів та інтересів своєї країни. Усе пережите  знайшло відображення в літературі, зокрема  в епічних поемах, які мають характер героїчних сказань і є в усіх народів.

В основі «Пісні про Роланда» лежить дійсний історичний факт, повязаний з боротьбою французького короля Карла Великого проти маврів у VIII столітті. Описані у творі події згадуються в   арабських та французьких хроніках.

Формування теми, ідеї твору.

Тема твору: поразка французів у Ронсевальській ущелині

Ідея твору:  показати силу, мужність французьких героїв, їхню відданість Франції-красуні, засудити необачність, самовпевненість Роланда, що привело до численних жертв серед воїнів

 

Поема написана десятискладовим віршем та розподіляється на строфи різного розміру, які називаються тирадами. Тиради пронумеровані.

Аналіз композиції „Пісні про Роланда”

  1. З чого починається „Пісня про Роланда”?

  2. Який епізод є зав’язкою твору?

  3. Як далі розвивалися події?

  4. Визначте найбільш напружені моменти твору.

  5. Які події є розв’язкою „Пісні про Роланда”?

  6. У чому полягає схожість початку та фіналу твору?

(Поема побудована дуже чітко, події розвиваються швидко і прямолінійно. Автор передає напругу війни французів проти маврів, гостроту релігійної боротьби.)

Висновок.

Зав’язкою сюжету є посольство Бланкандрена від царя Марсілія з брехливою обіцянкою маврів підкоритися французам, а також посольство Ганелона в табір маврів, де він зраджує Роланда та національні інтереси.

Розвиток подій охоплює переміщення французьких військ. Карл повертає свої основні загони на Аахен, а Роланд із дванадцятьма перами й двадцятитисячним ар’єргардом залишається прикривати відхід короля; після загибелі ар’єргарду Карл повертається  назад.

Протягом твору  відбувається кілька напружених, кульмінаційних моментів – це, по-перше, битва в Ронсевальському міжгір’ї, коли гинуть французькі пери, а з ними й герой Роланд, а по-друге, це друга битва французів проти маврів, коли Карл вирішив помститися за смерть своїх вірних васалів: двобій Карла Великого з еміром Баліганом є кульмінацією другої частини.

Розв’язкою всіх конфліктів у „Пісні про Роланда” є велична перемога французів над маврами, хрещення жителів Сарагоси, повернення Карла з військом в Аахен, суд над Ганелоном і урочисте прийняття християнської віри Брамімондою, дружиною померлого від ран і відчаю короля маврів Марсілія

„Пісня про Роланда” має своєрідне обрамлення: на початку і наприкінці твору змальовано широку картину релігійної війни, яку веде Карл Великий уже сім років за утвердження християнських ідей).

У „Пісні” розгортається картина протистояння двох ворожих таборів: один очолюваний мавром Марсилієм, а інший – королем франків Карлом Великим.

Особливості конфлікту визначили побудову системи образів. Персонажі поділяються на захисників інтересів Франції – християн – та її ворогів – маврів, - що  сповідують іслам. В основі системи образів лежить принцип контрасту: служба чи протистояння або зрада Карлу визначає і місце персонажа у системі образів, і його оцінку. Характеристика обмежується рисами, що виявляються у зіткненні двох сторін. Карл і всі, хто виступає з ним, - хоробрі, керуються поняттями честі й патріотичного обов’язку. Ті ж, хто протистоїть їм, - зрадливі, підступні, жорстокі й віроломні

 

Домашнє завдання.

  1. Виписати цитати, опису природи, в яких наявні елементи фольклору.

  2. Скласти порівняльну характеристику однієї з груп образів:

А) Роланд – Ганелон;

Б) Карл – Ганелон.

 

(Виконане завдання надсилати на  ел. пошту   Ivannashengera@gmail.com  )