Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Вівторок

Хімія  11 клас  31.03.

Лабораторний дослід №14

Тема. Добування ферум (ІІ) гідроксиду та ферум (ІІІ) гідроксиду реакцією обміну.

Мета: добути ферум (ІІ) гідроксид і ферум (ІІІ) гідроксид, дослідити їх взаємодію з кислотами.

Обладнання та реактиви: штатив із пробірками, розчини ферум (ІІ) сульфату, ферум (ІІІ) хлориду, натрій гідроксиду та сульфатної кислоти, хлоридна кислота.

Інструктаж БЖД

 Не можна брати реактиви незахищеними руками. Користуйтесь шпателем (або ложкою).

 Уважно читайте етикетку на посудині з речовиною, яку взяли.

 Посудину, з якої взяли реактив, відразу закрийте і поставте на місце.

  Ніякі речовини не пробуйте на смак.

 Реактиви для дослідів беріть лише в тих кількостях, які зазначені в інструкції.

 Надлишок узятого реактиву ні в якому разі не зливайте (зсипайте) назад у посудину, де він зберігався. Його дозволяється зсипати в спеціальні склянки.

 Нюхайте всі речовини обережно, не нахиляйтеся над посудиною і не вдихайте повними грудьми, а спрямовуйте до себе пару чи газ рухами руки.

 Будьте обережними під час роботи з кислотами. При попаданні кислоти на одяг, шкіру чи очі негайно змийте їх великою кількістю води.

 Відпрацьовані реактиви зливайте у раковину (після їх нейтралізації).

  Обережно працюйте зі скляним посудом.

 Після роботи приберіть своє робоче місце й ретельно вимийте руки.

 У разі нещасного випадку негайно звертайтесь до викладача.

Хід роботи

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ  ВІДЕОДОСЛІДИ  І  НА  ОСНОВІ  ПОБАЧЕНОГО ЗАПОВНІТЬ  ТАБЛЛИЦЮ:

ЩО РОБИМО?

ЩО СПОСТЕРІГАЄМО?

РІВНЯННЯ  РЕАКЦІЇ  У  ЙОННІЙ  І  МОЛЕКУЛЯРНІЙ  ФОРМІ

У пробірку наливаємо 1 мл розчину ферум (ІІ) сульфату й додайте стільки ж розчину калій гідроксиду. https://www.youtube.com/watch?v=7MkRxstTDik

 

 

У пробірку з осадом ферум (ІІ) гідроксиду додаємо 1 мл розчину хлоридної кислоти (для пришвидшення перебігу реакції пробірку злегка струшуємо). https://www.youtube.com/watch?v=7MkRxstTDik  (продовження)

 

 

У пробірку наливаємо 1 мл розчину ферум (ІІІ) хлориду й додайте 1-2 мл розчину калій гідроксиду. https://www.youtube.com/watch?v=-WpOZRE7g2k

 

 

У пробірку з осадом ферум (ІІІ) гідроксиду додаємо 2 мл сульфатної кислоти. пробірку злегка струшуємо). https://www.youtube.com/watch?v=-WpOZRE7g2k (продовження)

 

 

 

Завдання  (додаткове). Визначте та назвіть пропущені речовини в ланцюжках перетворень: а) Fе2(SО4)3 → ? → Fе2О3; б) FеСl2 → ? → FеО .

Напишіть відповідні рівняння реакцій ____________________________________________________________ 

 Висновок.

Зробіть висновки про властивості й добування гідроксидів Феруму. _________________________________________________________________________

 

31 .03                                     11-Аклас                         Геометрія

Тема. Дії над векторами, які задані координатами

 1. Сумою векторів  11;z1) і (х22;z2) називають вектор 1+ х21+ у2;z1+ z2).

 2. Різницею векторів  11;z1) і 22;z2) називають вектор 1- х21- у2;z1- z2).

 3. Добутком вектора (х;у;z) на число λ називають вектор λх; λу; λz).

Задача. Знайти координати векторів = + і = - (-2;-3;8), (2;4;11).

Розвязання.

 1. (-2 + 2; -3 + 4; 8 + 11),  (0;1;19).

 2. (-2 – 2;-3 – 4;8 – 11),  (-4;-7;-3).

Задача. Дано вектор (2;8;12). Знайти координати вектора  = 3.

Розвязання.

 1. (3•2;3•8;3•12),  (6;24;36).

Домашнє завдання.

 1. Знайти координати векторів = + і = - (-3;-5;9), (1;6;10).

 2. Дано вектор (3;7;11). Знайти координати вектора  = 5.

 

11 клас Правознавство

Тема. Особисті немайнові та майнові права фізичної особи.

Цивільне право поділяється на :

 • Особисті немайнові відносини;

 • Майнові відносини.

Особисті немайнові відносини поділяються на:

 • Особисті немайнові права людини

(право на життя, охорону здоров’я, честь, гідність, та інше)

 • Особисті немайнові права в сфері інтелектуальної діяльності

(право авторства, право на торговельну марку та інше)

Майнові відносини поділяються на :

 • Відносини власності

(засвідчують належність матеріальних благ певній особі)

 • Відносини у сфері товарообігу

(договірні відносини)

ІІ. Домашнє завдання

1. Коротко описати немайнові відносини фізичної особи

Українська мова,  31.03.20р

Тема: контрольне есе «Явище природи, що викликає найбільше захоплення й здивування».

Есе — це прозовий твір невеликого обсягу і вільної композиції, який виражає індивідуальні враження та міркування з конкретного приводу чи питання і явно не претендує на визначальне або вичерпне трактування предмета.

Домашнє завдання:

Скласти есе (10-15речень) на тему «Явище природи, що викликає найбільше захоплення й здивування».

Зарубіжна література, 31.03.20р

Тема: Поль Верлен (1844 1896). «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня». Життєвий і творчий шлях. Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво».

 

Теоретичний матеріал:

 

Ознайомитися із життєвим шляхом поета та опрацювати теоретичний матеріал на ст..180-186 (електронний підручник 10-klas-zarubizhna-literatura-kadobjanska-2018).

Опрацювання твору:

Поетичне мистецтво

Найперше — музика у слові!

Бери ж із розмірів такий,

Що плине, млистий і легкий,

А не тяжить, немов закови.

Винищуй дотепи гризькі ті,

Той ум жорстокий, ниций сміх,

Часник із кухонь тих брудних —

Від нього плач в очах блакиті.

Не клопочись добором слів,

Які б в рядку без вад бриніли,

Бо наймиліший спів — сп’янілий:

Він невиразне й точне сплів,

В нім — любий погляд з-під вуалю,

В нім — золоте тремтіння дня

Й зірок осіння метушня

На небі, скутому печаллю.

Люби відтінок і півтон,

Не барву — барви нам ворожі:

Відтінок лиш єднати може

Сурму і флейту, мрію й сон.

Хребет риториці скрути

Та ще як слід приборкай рими:

Коли не стежити за ними,

Далеко можуть завести.

Хто риму вигадав зрадливу?

Дикун чи то глухий хлопчак

Скував за шаг цей скарб, що так

Під терпугом бряжчить фальшиво?

Так музики ж всякчас і знов!

Щоб вірш твій завше був крилатий,

Щоб душу поривав — шукати

Нову блакить, нову любов,

Щоб мчав, де далеч непохмура,

Де чари діє вітерець,

Де пахне м’ята і чебрець...

А решта все — література.

(Переклад Григорія Кочура)

— Вірш П. Верлена «Поетичне мистецтво» став поетичним маніфестом символізму (написаний 1874 р., надрукований 1882-го).

Символізм — одна з течій модернізму, напрям у поезії, де використовується художній символ замість образу, що відтворює певне явище. 

«Найперше — музика у слові»,— такою є провідна теза поета. Поняття музикальності він трактує досить широко. Це подолання в поезії всього, що заважає ліричному самовираженню: законів логіки, звичайних форм віршування, точності змісту. Поет, за Верленом,— медіум, яким керує інтуїція, а не логіка.

Того ж року (1874) крім «Поетичного мистецтва» вийшла збірка П. Верлена «Романси без слів», що містить три розділи: «Забуті арієти», «Бельгійські пейзажі» й «Акварелі».

Поміж дев’‎яти «Забутих арієт» (арієта — невелика арія, проста за викладом і пісенним характером мелодія) найвідомішою є поезія «так тихо серце плаче» (переклад М. Т. Рильського).

За удаваною простотою вірша простежується майстерність автора, його новаторство, відкриття «поезії душі». Верлен використовує все багатство фонетики французької мови, що викликає труднощі у перекладачів. Поет застосовує алітерацію (повторення тих самих приголосних), асонанс (повторення однакових голосних), гру однокореневих слів, тавтологічні рими-повтори.

 

Домашнє завдання:

ОСІННЯ ПІСНЯ
 

Неголосні
 Млосні пісні
 Струн осінніх
 Серце тобі
 Топлять в журбі,
 В голосіннях.
 
 Блідну, коли
 Чую з імли -
 Б'є годинник:
 Линуть думки
 В давні роки
 Мрій дитинних.
 
 Вийду надвір -
 Вихровий вир
 В полі млистім
 Крутить, жене,
 Носить мене
 З жовклим листям.
 Перекладач: Г.Кочур

ОДИН із віршів вивчити напам’ять «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня».