Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Вівторок

7 –а, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА                             ДАТА 31.03.2020

Тема. Михайло Стельмах., «Гуси-лебеді летять…». Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях).

Основний зміст уроку

Бесіда:

 • Як би ви охарактеризували людину, яка бачить таку красу?

 • Як природа вплинула на вчинки хлопчика, його поведінку, роздуми?

 • Чи доводилось вам переживати такі почуття, як Михайликові?

З'ясування змісту поняття "символ".

Символ – це художній образ, який містить вказівку на предмет зображення і, водночас, на предмет, явище, ідею, які безпосередньо не називаються. Про образи-символи ми вели мову на попередніх уроках. Згадаймо, бодай, два: тополя – символ стрункої молодої дівчини, Дніпро – символ України. Є символи народного життя, вони відображені у народній творчості. Скажімо, весна – символ молодості, осінь – старості, ворон – біди та ін. Своїм корінням такі символи сягають давніх часів, первісних вірувань людини.

- Чи можна образ лебедів вважати символом?

Лебедя вважають символом богів. Його білизна часто сприймається як символ чистоти, цнотливості. Водночас у народній міфології цей образ має значення краси, вірного кохання.

За міфами саме в лебедя перетворювалися грецький Зевс, слов'янський Білобог; Аполлон їздив на колісниці, запряженій лебедями; птахом-тотемом був він для бурятів. Світова міфологія знає чимало творів, у яких дівчата перетворюються у лебедів і навпаки. Сестру легендарних засновників Києва звали Либідь.

 • Що символізують лебеді у повісті?

 • Як ви прокоментуєте такі слова: „Із святково білих хмар, вилітають лебеді і натрушують на хати, на землю і в душу свою лебедину пісню.

І хороше, і дивно, і радісно стає мені, малому, в цім світі…

А лебеді летять… над моїм дитинством… над моїм життям…”

Словесне малювання 

Від імені Михайлика розказати про природу рідного села: "Я і мій світ: ми разом і назавжди"

Домашнє завдання

Дібрати цитати і підготуватися до характеристики образів:  діда; матері; батька; бабусі).

 

7 – А , УКРАЇНСЬКА МОВА                                        Дата 31.03.2020

Тема. Дієприкметниковий зворот.

Основний зміст уроку

Опрацювання нового матеріалу

 • Давайте пригадаємо з вами, що ж таке дієприкметник?

Дієприкметник — особлива форма дієслова, що називає ознаку за дією або станом і відповідає на запитання який? (пожовклий, засипаний, забутий). Дієприкметник має спільні ознаки з дієсловом і прикметником.

Дієприкметники, як і прикметники, змінюються за родами, числами іі відмінками.

 • Що таке дієприкметниковий зворот?

Дієприкметниковий зворот — це дієприкметник разом із залежними словами.

У реченні дієприкметниковий зворот виступає означенням:

Одцвітають[чорнобривці],  посаджені маминими руками.

[чорнобривці] - пояснюване (означуване) слово

Виділяємо комами дієприкметниковий зворот, якщо він:

 1. стоїть після пояснюваного слова:

Ще спить [земля], засипана снігами.

 1. якщо між означенням і означуваним словом стоять інші члени речення: Осяяний сонцем, перед нами розкрився зовсім новий світ.

 

Дієприкметниковий зворот перед пояснюваним словом здебільшого не виділяється комами (Ще спить засипана снігами [земля]).

Зауважте!

Дієприкметниковий зворот має стояти якомога ближче до означуваного слова, інакше може спотворитися смисл речення:

Каштани нагадують свічки, розбуджені весною. — Каштани, розбуджені весною, нагадують свічки.

Дієприкметниковий зворот не може бути розірваний іншими членами речення. Таке речення потребує редагування:

Засипана земля весняними квітами нагадувала килим. — Земля, засипана весняними квітаминагадувала килим.

 • Як ми його виділяємо в усному мовленні? (інтонацією) А на письмі? (комами)

Тренувальні вправи

Завдання 1. Перебудуйте і запишіть речення так, щоб дієприкметниковий зворот стояв на початку речення, перед означуваним словом. Звороти підкресліть.

1) Чудово блищало небо, засіяне зорями. (Небо, засіяне зорями, чудово блищало. Чудово блищало засіяне снігами небо.)

2) Зачароване зоряним небом село, синіє розкиданими хатками.

(Село, зачароване зоряним небом, синіє розкиданими хатками.

3) Підкинутий у вогнище хмиз, спалахнув і яскраво осяяв усю галявину.

(Хмиз, підкинутий у вогнище, спалахнув і яскраво осяяв усю галявину.

 

Завдання 2. З кожної пари речень утворити одне, ускладнене дієприкметниковим зворотом. Звороти підкресліть, поясніть вживання розділових знаків.

1) Яблуні посхиляли до землі гілля. Воно обтяжене запашними плодами.

2) Троянда усміхається сонцю шовковими пелюстками. Вони розкриті назустріч теплу та світлу.

3) Хмарини розкошують у блакитному небі. Вони розмлоєні останнім теплом осені.

Домашнє завдання

 Доповнити подані речення дієприкметниками, утворюючи дієприкметникові звороти.

1) Я розпитаю про листя, … в осіннім саду.

2) Тиша оповила землю, … снігом.

3) Сніг, … вітром, перекочується з тротуару на тротуар.

 

31.03                                      7-А клас                              Геометрія

Тема. Розвязування вправ

 1. Пригадайте означення дотичної до кола.

 2. Яку пряму називають січною до кола?

 3. Пригадайте властивість дотичної до кола.

 4. Розвязування вправ.

Вправа. Скільки різних дотичних можна провести до кола через точку, що лежить:

 1. на колі;              2) поза колом;                 3) всередині кола?

Відповідь. 1) одну;  2) дві;  3) жодної.

Вправа. Накресліть коло, радіус якого дорівнює 3см, позначте на ньому точку Р. За допомогою косинця проведіть через точку Р дотичну до цього кола.

      Вправа. Радіус кола дорівнює 8см. Як розміщені пряма a і коло, якщо відстань від центра кола до прямої дорівнює:

 1. 5см;                             2) 8см;                              3) 9см?

Відповідь. 1) перетинаються;  2) одна спільна точка;  3) не мають спільних точок.

Задача. З точки А до кола із центром у точці О  проведено дві дотичні АВ і АС (В і С – точки дотику).Доведіть, що промінь ОА – бісектриса кута ВОС.

Домашнє завдання.

 1. Радіус кола дорівнює 9см. Як розміщені пряма a і коло, якщо відстань від центра кола до прямої дорівнює:

 2. 9см;                             2) 11см;                              3) 7см?

 

 1. Накресліть коло, радіус якого дорівнює 4см, позначте на ньому точку В. За допомогою косинця проведіть через точку В дотичну до цього кола.

7a

Тема: Узагальнення вивченого Traveling.

https://www.youtube.com/watch?v=1ak1QzOFPDw 

Виконати завдання: Ex.7 p. 125. 

https://pidruchnyk.com.ua/634-anglyska-mova-alla-nesvt-7-klas.html

Виконане Д.З. відправляйте на: Naik0n347@gmail.com