A A A K K K
людям із порушенням зору
Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Про організацію виховної роботи


                                                           УКРАЇНА

Міністерство  освіти  і  науки  України

ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 

 

 

Адреса:  вул.  Залізнична,  8,  м. Теребовля,  Тернопільська  область,  48100          Тел.:  2-10-43,  2-24-04,  2-12-22.

Код  ЄДРПОУ  04590984, e-mail    tersh-int@i.ua

 

 

Н А К А З

   19  серпня 2021 року                                                                         № 85

Про  організацію  виховного процесу

в Теребовлянському НРЦ у 2021/2022 н. р.

 

        На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» (ст.10), Указів Президента України від 18.05.2019 № 286/219 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», від 25 травня 2020 року № 195 «Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у  новій українській школі», постанов Кабінету  Міністрів України від 09.10.2020 № 932 «Про затвердження плану дій щодо  реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки», від 30 червня 2021 р. № 673 «Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного  виховання на період до 2025 року», від 30 травня 2018 року № 453 «Державна соціальна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року», від 27.02.2021 р. №145 «Державна соціальна програма запобігання та протидії домашньому  насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року», від 2 червня 2021 р. № 579 «Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2021- 2025 роки», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної  середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року №988-р, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. №1335-р. «План заходів з реалізації Національної  стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року», наказів Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 р. №1047 «Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами», від 28.12.2019 № 1646 «Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядок застосування заходів виховного впливу», листів від 29.01.2019 № 1/19-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII, від 16 липня 2021 року № 1/9-362 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», програм «Нова українська школа» у поступі  до цінностей, затвердженої Вченими Радами Інституту проблем  виховання та Інституту модернізації  змісту освіти (протокол №7 від 26.09.2018р.), «Основні орієнтири виховання учнів  1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом МОН від 31.10.2011р. №1243, з метою організації виховної діяльності зі здобувачами освіти з особливими освітніми потребами щодо формування в них ціннісних життєвих навичок, національно-патріотичного виховання, профілактики булінгу (цькування), кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин, запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми тощо

НАКАЗУЮ:

1.Педагогічним працівникам Центру:

1.1. У своїй діяльності керуватися Законами України «Про освіту» та «Про повну загальну  середню освіту», головні аксіоми яких ґрунтуються на загальнолюдських цінностях, культурних  цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного  демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і  свобод людини і громадянина України, а також Планом роботи Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру на 2021/2022 н.р.

1.2. Поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників  освітнього процесу; настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; захищати здобувачів  освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного  насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою,  пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам тощо (ст.54 Закону «Про  освіту»).

 

2. Заступнику директора з виховної роботи Михалків М.З.:

2.1. Організувати роботу методичних об’єднань вчителів початкових класів, класних керівників, вихователів молодших та старших класів.

2.2. Спрямувати виховний процес у 2021/2022 н.р. на реалізацію таких завдань:

- створення планів виховної роботи для кожного класу та групи з урахуванням результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;

- задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізації);

- реалізацію особистісно-орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;

- оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

- створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічного супроводу;

- співпрацю з органами учнівського самоврядування;

- інтеграцію зусиль батьківської громади, позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я.

2.3. Організувати роботу щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді з особливими освітніми потребами з метою виконання Указу Президента України від 18.05.2019 року №286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», постанови Кабінету Міністрів України  від 09.10.2020 року №932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки», постанови  Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 року №673, якою затверджено Державну цільову соціальну  програму національно-патріотичного виховання на період до 2025 року.

2.4. Забезпечити проведення заходів, передбачених Державною соціальною програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2025 року», яка затверджена постановою КМУ  від 30.05.2018 року №453.

2.5. Проводити систематичну роботу з метою створення в закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 р. № 2657-VIII.

2.6. Сприяти практичному впровадженню в закладі концепції «Безпечна і дружня до дитини школа», рекомендованої Міністерством освіти і науки у листі від 14.08.2020 р. №1/9-430.

2.7. Продовжити роботу з виконання законодавчих вимог Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 року №2229, Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому  насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2021 р. № 145, Плану невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від  такого насильства, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 21.04.2021р. № 361.

2.8. Активізувати проведення виховних занять, які забезпечать виконання Плану заходів з реалізації Національної  стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року,  затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1335-р.

2.9. Забезпечити проведення профілактичної роботи щодо  протидії торгівлі людьми на виконання Закону України «Про протидію  торгівлі людьми».

2.10. Сприяти впровадженню гуртка для учнів 7-10 класів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» суголосно Закону України «Про протидію торгівлі людьми» від 2012 р. №19-20; проведенню інформаційних кампаній до 18 жовтня - Європейського дня боротьби з торгівлею людьми; 2 грудня - Міжнародного дня за відміну рабства; 10 грудня - Міжнародного дня  захисту прав людини.

 

3.Класним керівникам, класоводам, вихователям:

3.1. Виховний процес у цьому навчальному році спрямувати  на формування:

- відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного  вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

- поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина;  - нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або  психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою; - патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України,  поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних  цінностей, нематеріальної культурної спадщини Українського народу,  усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну  цілісність України;

- усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України,  нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної  доброчесності;

- громадянської культури та культури демократії;

- культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і  дбайливого ставлення до довкілля;

- прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між  усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості,  шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;

- культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя,  сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників  становлення особистості.

3.2. Організувати роботу класного  колективу за такими напрямками:

-  забезпечення умов для засвоєння учнями з особливими освітніми потребами рівня та обсягу освіти, а також розвитку їх здібностей;

- створення умов для організації змістовного дозвілля, профілактики бездоглядності, правопорушень, планування і проведення відповідних заходів;

- сприяння підготовці учнів до самостійного життя у дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- проведення виховної роботи із урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів з ООП, їхніх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;

- співпраця з вчителями-предметниками, психологом, соціальним педагогом, медичним працівником, органами учнівського самоврядування, батьками та інших учасниками освітнього процесу щодо виконання завдань навчання та виховання у класному колективі, соціального захисту учнів.

 

4.  Контроль  за  виконанням  даного наказу залишаю за собою.

 

Заступник  директора

з  виховної  роботи                                                  Марія  МИХАЛКІВ

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень