A A A K K K
людям із порушенням зору
Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Профіль та структура Теребовлянського НРЦ


 

Профіль та структура Теребовлянського НРЦ  

Профіль закладу

Теребовлянський  НРЦ - це заклад спеціальної  освіти з правом юридичної особи, що забезпечує потреби громадян  з  особливими  освітніми  потребами у повній загальній середній освіті, в якій поєднуються класичні принципи корекційного  педагогічного процесу та активно запроваджуються інноваційні корекційно-розвиткові технології. Заклад  передбачає вивчення дітьми  з  особливими  освітніми  потребами англійської мови та опанування ними  комп’ютерних технологій з  молодшого  шкільного віку та забезпечує науково-теоретичну,  загальнокультурну  підготовку,  задовільняє різнобічні якісні освітні запити дітей  з  особливими  освітніми  потребами, суспільства, держави. Уся система роботи Центру  спрямована на забезпечення  спеціальної  освітньої підготовки,  на розвиток дитини з  інвалідністю  як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей та самовизначення.

          НРЦ   працює за п’ятиденним робочим тижнем  в одну зміну.  Мова навчання – українська.    

       Здобувачів  освіти,  які    отримують  освітні  корекційні  послуги  та  комплексну  реабілітацію  в  НРЦ  і  проживають у віддаленій доступності до заладу та за  заявою батьків мають  дозвіл  на  цілодобове  перебування (крім  вихідних, святкових та канікулярних  днів), заклад забезпечує  житлом та  п’ятиразовим  харчуванням.

Теребовлянський  навчально-реабілітаційний  центр – це неприбутковий спеціальний заклад загальної середньої освіти для дітей, які мають тяжкі порушення слуху,  мовлення у поєднанні з порушеннями інтелектуального розвитку, дітей, які мають розлади спектру аутизму у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення або порушеннями інтелектуального розвитку, синдромом Дауна, іншими складними порушеннями.

Структурні підрозділи Теребовлянського НРЦ :

  • Спеціальна школа І ступеня для дітей, які мають порушення  слуху;  тяжкі порушення мовлення у поєднанні: з порушеннями інтелектуального розвитку,  з порушеннями інтелектуального розвитку помірного  та  тяжкого  ступенів;  дітей, які мають розлади спектру аутизму  та  синдромом  Дауна,  де передбачається  денне  або цілодобове перебування учнів /вихованців (пансіонат).

    Школа I ступеня (1-4 класи) – перший структурний підрозділ  освітнього

закладу є чотирирічним.  1-4 клас  НУШ підпорядковано таким принципам:

- робота в команді та співпраця;

- дослідження та вміння вчитися;

- навчання через гру;

- емоційний інтелект та вміння спілкуватися;

- інтегроване навчання;

- формувальне оцінювання;

- право на помилку.

Школа I ступеня, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства,  забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний,  соціальний, фізичний розвиток. Пріоритетами в початкових класах є виховні,  загальнонавчальні і розвивальні функції. У молодших школярів формується  розгорнута навчальна діяльність (уміння вчитися) шляхом оволодіння  організаційними, логікомовленнєвими, пізнавальними вміннями, набуття  особистого досвіду культури поведінки в соціальному і природному оточенні,  співпраці в різних видах діяльності.

Освітніми результатами цього ступеня  є повноцінні  мовленнєві, читацькі, математичні компетентності, узагальнені знання про рідний  край, реальний світ у його зв’язках і залежностях, національна самосвідомість та  екологічна культура. У молодших школярів достатньо розвинені мислення, уява,  пам’ять, сенсорні уміння, здатність до творчого самовираження, особистісно цілісного ставлення до праці, мистецтва, здоров’я, уміння виконувати нескладні  творчі завдання.

  • Спеціальна школа ІІ ступеня для дітей, які мають порушення  слуху; тяжкі порушення мовлення у поєднанні з порушеннями інтелектуального розвитку; дітей, які мають розлади спектру аутизму, де передбачається денне або цілодобове перебування учнів /вихованців (пансіонат).

Школа ІІ ступеня (5-10 класи) - цей ступінь дає базову загальну середню

освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх здобувачів освіти,

формує у них готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання

освіти і профілю навчання. На цьому етапі завершується формування цілісної

культури світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності,

вміння одержувати з різних джерел інформацію і застосовувати набуті знання.

Завершуючи  школу II ступеня, учні з  особливими  освітніми  потребами  мають сформовані ключові компетентності, володіють  навчальним матеріалом  на рівні стандарту та  у відповідності  до  навчальних  програм.

  • Спеціальна школа ІІІ ступеня для дітей, які мають  порушення  слуху,  тяжкі порушення  мовлення, де передбачається денне або цілодобове перебування учнів /вихованців (пансіонат).

Школа ІІІ ступеня (10-12 класи) - старша школа передбачає обов’язкове засвоєння освітньої програми рівня загальної середньої освіти, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, володіти комунікативними здібностями відповідно до вікових особливостей.

  • Реабілітаційне відділення, що включає в себе надання медичних, психолого-педагогічних, фізичних, соціально-побутових реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю.

           Основною структурною  одиницею підрозділів  Теребовлянського  НРЦ  є клас та виховна група. Відділення закладу функціонують у єдиній системі.

         Діяльність реабілітаційного відділення  Теребовлянського НРЦ спрямована на профілактику та реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму, носить комплексний характер і забезпечується психолого-педагогічними, соціально-побутовими, медичними (лікувально-відновлювальними,  лікувально-профілактичними, реабілітаційними),  фізичними заходами.

      Теребовлянський НРЦ   може надавати  консультативні послуги батькам дітей з особливими освітніми потребами (за заявою батьків).

      Реабілітаційні послуги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у Теребовлянському  НРЦ , надаються безкоштовно.

      Освітній процес у  Теребовлянському  НРЦ здійснюється у порядку, встановленому Положенням про навчально-реабілітаційний центр, Положенням  про спеціальну школу затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року №221.

       Освітній процес  в НРЦ  носить корекційну спрямованість.   Освітній процес в початкових  класах НРЦ  носить корекційну спрямованість  та відповідає вимогам концепції Нової української школи.

        Зміст  корекційного  навчання  в НРЦ  базується  на  положеннях  дидактики,  психології,  методики,  підборі  оригінальних  завдань  і  видів  діяльності,  моделюванні творчої  діяльності  учнів з  ООП,   визначених корекційними  навчальними  програмами. 

        В закладі забезпечені  та  протягом  навчального  року підтримуються  безпечні умови навчання і праці  всіх учасників  освітнього   процесу.

Структура адміністративного управління Центру

Відповідно до частини 2 статті 24  Закону України  « Про освіту» управління закладом в межах повноважень, визначених законами та установчими документами здійснюють :

- Тернопільська обласна рада (засновник);

- департамент освіти  і науки Тернопільської обласної державної адміністрації;

- директор навчально- реабілітаційного центру;

- педагогічна рада - постійно діючий колегіальний орган управління закладом;

- загальні збори (конференції) трудового колективу – колегіальний орган громадського самоврядування;

- рада Центру-постійно діючий у період між загальними зборами( конференцією) орган   громадського самоврядування;

- структура управління Центром.


Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень