A A A K K K
людям із порушенням зору
Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2017рік

                                Додаток 2
                                до        Порядку        складання        бюджетної        звітності       
                                розпорядниками    та    одержувачами    бюджетних    коштів,       
                                звітності    фондами    загальнообов’язкового     державного      
                                соціального і пенсійного страхування      
                                (пункт 1 розділу ІІ)    
  Звіт 
  про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
                      (форма №4-1д, №4-1м),            
                      за 2017 р.              
                                    Коди
  Установа            Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр             за ЄДРПОУ 04590984  
  Територія               Теребовля                       за КОАТУУ 6125010100  
  Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклпд)       за КОПФГ 430  
  Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету                        
  Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету               
  Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Управління освіти і науки ОДА м.Тернопіль      
  Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації     
  видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації  видатків та кредитування для бюджетів             
  місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011070 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та і              
  Періодичність: місячна, квартальна, річна.                      
  Одиниця виміру: грн. коп.                            
                                       
  Показники         КЕКВ  Код рядка Затвер-                     джено на                              звітний                      рік  Залишок на                        початок звітного                       року   Перера-                         ховано                 залишок Отри-                             мано за-                     лишок Надійшло                              коштів                           за звітний                            період                              (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець                                  звітного періоду (року)  
                  усього у тому                                              числі                         на                                   рахун-                                      ках в                                           уста-                     новах                    усього у тому числі     усього у тому числі                   на рахунках                в установах                             банків
                              перерахо-                      вані з                      рахунків в                                                   установах                             банків спрямовано на погашення                                 заборгованості  загального фонду       
                                усього у тому числі           перера-                                                          ховані з рахунків в                                              установах банків    
  1         2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Надходження коштів -                                                              усього         X 010         49 417,00      16 869,35              -                    -                    -          35 020,00 X X X X             7 003,57                      - 
  За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю         X 020                    -  X X X X                     -  X X X X X X
  Від додадкової (господарської)  діяльності         X 030         49 417,00 X X X X         35 020,00 X X X X X X
  Від оренди майна бюджетних установ         X 040                    -  X X X X                     -  X X X X X X
  Від реалізації в установленому                                         порядку  майна (крім                                         нерухомого майна)         X 050                    -  X X X X                     -  X X X X X X
  Фінансування         X 060                    -  X X X X X X X X X X X
                                       
                                       
                        2              
                                      Продовження додатка 2
  1         2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Видатки- усього   х 070         49 417,00 X X X X X           44 885,78                      -                       -                       -  X X
  у тому числі :                                         
   Поточні видатки         2000 080         49 417,00 X X X X X           44 885,78                      -                       -                       -  X X
  Оплата працi і нарахування                                       на заробітну плату         2100 090                    -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Оплата працi          2110 100                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
    Заробiтна плата         2111 110                    -  X X X X x                      -                       -                       -                       -  X X
    Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв         2112 120                    -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Нарахування на оплату праці         2120 130                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Використання товарів і               послуг         2200 140         48 917,00 X X X X X           44 885,78                      -                       -                       -  X X
    Предмети, матеріали, обладнання та інвентар         2210 150         24 500,00 X X X X X           21 546,71                      -                       -                       -  X X
    Медикаменти та перев'язувальні матеріали         2220 160                    -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
    Продукти харчування         2230 170          6 446,00 X X X X X             6 445,42                      -                       -                       -  X X
  Оплата послуг (крім комунальних)         2240 180          9 200,00 X X X X X            8 123,74                      -                       -                       -  X X
  Видатки на вiдрядження         2250 190                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Видатки та заходи спеціального призначення         2260 200                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Оплата комунальних послуг та енергоносiїв         2270 210          4 717,00 X X X X X            4 716,43                      -                       -                       -  X X
    Оплата теплопостачання         2271 220                    -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
    Оплата водопостачання i водовiдведення         2272 230             193,00 X X X X X               193,00                      -                       -                       -  X X
    Оплата електроенергiї         2273 240          2 672,00 X X X X X             2 671,98                      -                       -                       -  X X
    Оплата природного газу         2274 250          1 852,00 X X X X X             1 851,45                      -                       -                       -  X X
    Оплата інших енергоносiїв         2275 260                    -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
    Оплата енергосервісу         2276 270   X X X X X                        -                         -  X X
  Дослiдження i розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм         2280 280          4 054,00 X X X X X            4 053,48                      -                       -                       -  X X
  Дослiдження i розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних) програм         2281 290                    -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм ,не віднесені до заходів розвитку         2282 300          4 054,00 X X X X X             4 053,48                      -                       -                       -  X X
  Обслуговування боргових                зобов'язаннь         2400 310                    -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язаннь         2410 320                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язаннь         2420 330                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -     
  Поточнi трансферти          2600 340                    -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
                                       
                        3              
                                      Продовження додатка 2
  1         2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Субсидiї та поточнi                  трансферти пiдприємствам                         ( установам, органiзацiям)         2610 350                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Поточнi трансферти органам                                державного управлiння iнших                             рiвнiв         2620 360                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Поточнi трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям         2630 370                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Соціальне забезпечення         2700 380                    -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Виплата пенсiй i допомоги         2710 390                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Стипендiї         2720 400                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Iншi виплати населенню         2730 410                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Інші поточні видатки         2800 420             500,00 X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Капітальні видатки         3000 430                    -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Придбання основного капiталу         3100 440                    -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування         3110 450                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Капiтальне будiвництво                          (придбання)         3120 460                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Капітальне будiвництво (придбання) житла         3121 470                    -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Капітальне будiвництво (придбання) інших об'єктів          3122 480                    -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Капiтальний ремонт         3130 490                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Капiтальний ремонт житлового фонду (приміщень)         3131 500                    -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Капiтальний ремонт інших об'єктів         3132 510                    -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Реконструкція та реставрація         3140 520                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Реконструкція житлового фонду (приміщень)         3141 530                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Реконструкція та реставрація            інших об'єктів         3142 540                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Реставрація пам'яток                        культури, історії та архітектури         3143 550                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Створення державних запасiв i резервiв         3150 560                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Придбання землi та                       нематерiальних активiв         3160 570                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Капiтальнi трансферти         3200 580                    -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)         3210 590                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв         3220 600                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
                                       
                                       
                        4              
                                      Продовження додатка 2
  1         2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Капiтальнi трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям         3230 610                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
  Капiтальнi трансферти населенню         3240 620                   -  X X X X X                      -                       -                       -                       -  X X
                                       
  Керівник                                    
                              М.Б.Кацан    
                      (пiдпис)     (iнiцiали, прiзвище)    
  Головний бухгалтер                           М.К.Юськів    
                      (пiдпис)     (iнiцiали, прiзвище)    
                                       
                                       
  20 жовтня 2017 року                            
                                       

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень