A A A K K K
людям із порушенням зору
Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

План на 2021-2022 навчальний рік

 

План  роботи  соціально- психологічної  служби закладу

1. Психодіагностична робота

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

1

Обстеження першокласників на етапі прийому до НРЦ з метою виявлення психологічної зрілості дітей 6-7 річного віку.

 

Вересень

Практичний  психолог

 

2

Провести поглиблену діагностику пізнавальної сфери учнів з низьким рівнем готовності до навчання з метою з’ясування причин неготовності до школи та організації роботи корекційно- розвиваючих груп.

Вересень

Практичний  психолог

 

3

Обстеження першокласників на етапі адаптації в шкільному середовищі

Жовтень

Практичний  психолог

 

4

Вивчення міжособистісних взаємин  «Соціометрія»

( методика О. Киричук, Ю.Гільбух)

Жовтень

Листопад

Практичний  психолог

 

5

Психологічна діагностика емоційно-вольової сфери  учнів

 

Вересень

Грудень

Практичний  психолог

 

6

Дослідження інтелектуальних процесів( вибіркові завдання з робочої книги корекційного психолога В.М.Князєв, К.Л  Мілютіна, Н.М. Дубашидзе, Н.Г.Рубель)

Січень

Лютий

Практичний  психолог

 

7

Виявлення типу «важковиховуваності» та психологічних особливостей школярів: відвідування уроків, бесіди з педагогами, спостереження.

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

8

Визначення стану емоційного вигорання серед педагогічного колективу

Лютий

Практичний  психолог

 

9

Діагностична робота з дітьми «групи ризику»

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

10

Діагностика стилю спілкування вчителя з учнями, вчителів, батьків, при написанні характеристик на вчителів, які проходять атестацію.

Листопад

Практичний  психолог

 

11

Психологічні спостереження  за учнями під час уроків та перерв з метою відстеження особливостей адаптації.

Листопад

Практичний  психолог

 

12

Обстеження підлітків в період вікової кризи з метою вивчення особливостей міжособистісних стосунків.

(Здійснити психолого-педагогічний аналіз з метою виявлення учнів, схильних до вживання спиртних речовин, тютюнопаління, наркотичних речовин).

Грудень

Практичний  психолог

 

13

Проведення діагностики професійних інтересів старшокласників з метою подальшого вибору професії.

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

14

Діагностика за запитом  класних керівників, вихователів, адміністрації

 

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

15

Діагностика життєвих цінностей старшокласників з метою планування подальшої розвиваючої роботи з учнями та ознайомлення батьків з даного питання.

Жовтень

Практичний  психолог

 

16

Профорієнтація учнів:

 • групова психодіагностика професійних інтересів і нахилів учнів з обговоренням результатів;

 • групові консультації з питань вибору професії чи подальшого навчання в НРЦ;

Індивідуальні консультації учнів, які мають труднощі у виборі професії

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

2. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

1

Корекційна група з учнів, які виявились не готовими до навчання та проводити групові розвиваючі заняття з розвитку пізнавальних процесів:

-індивідуальні бесіди

-розробка рекомендації учителям, батькам щодо роботи з дезадаптованими дітьми.

-корекція тривожності та страхів.

Вересень

Практичний  психолог

 

2

 Індивідуальна корекційно-розвивальна робота для подолання проблем пізнавальної та особистісної сфери

Листопад

Практичний  психолог

 

3

Сформувати корекційно-розвиваючу групу з учнів, які мають низький рівень адаптованості та проводити групові корекційно-розвиваючі заняття.

Жовтень

Листопад

Практичний  психолог

 

4

Сформувати корекційні групи і проводити корекційно-розвиваючі заняття для учнів з н6едостатньо сформованими пізнавальними процесами

Березень

Квітень

Практичний  психолог

 

5

Проведення індивідуальної корекційно-розвивальної роботи для подолання проблем пізнавальної та особистісної сфери

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

6

Скласти план  індивідуальної роботи з учнями «групи ризику»

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

7

Поновити картки психолого – педагогічного супроводу учнів даної  категорії

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

8

Індивідуальні консультації з батьками учнів, які мають особливості психічного  розвитку.

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

9

Корекційна робота з учнями закладу щодо толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

11

Проведення індивідуальної корекційно-розвивальної роботи для подолання проблем пізнавальної та особистісної сфери

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

12

Проводити заняття розвиваючої спрямованості з метою активізації творчого потенціалу, психологічної підготовки до участі в олімпіадах та конкурсах.

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

 

3. Консультаційна робота

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

1

Провести психолого-педагогічний консиліум на тему: «Особливості психологічної адаптації першокласників до шкільного середовища»

Листопад

Практичний  психолог

 

2

Провести психологічні спостереження за учнями під час уроків та перерв з метою вивчення особливостей кожного класу та надання рекомендацій педагогам, які працюватимуть у 5-х класах

Лютий

Практичний  психолог

 

3

Провести психолого-педагогічний консиліум «Готовність учнів 4-х класів до переходу у 5 клас»

Березень

Практичний  психолог

 

4

 • Консультування педагогічних працівників з питань застосування прийомів і методів здійснення виховного впливу в процесі навчання.

Листопад

Практичний  психолог

 

5

Провести групові консультації з питань психологічної просвіти:

Аукціон порад: «Як подолати депресію»;

Як навчитися планувати свій час та уникнути перевантаження?

Толерантне спілкування. Як розв’язати конфліктні ситуації?

Тренінг « Якщо хочеш жити, то кидай палити!»

Твоє життя – твій вибір. Цінуй своє життя.

Класні години: «Способи вираження негативних емоцій без використання насилля»

Поради психолога « Вчимося бути здоровими»

Університет знань « Куди звернутись зі своєю проблемою»

Заходи з питань протидії торгівлі людьми

 

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

6

Проводити індивідуальні консультації( за запитом)

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

7

Проводити індивідуальні консультації з вчителями

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

8

Провести години спілкування, засідання круглого столу на тему поліпшення процесу спілкування, життєвих цінностей, підготовка до майбутнього сімейного життя, кохання, прав та обов’язків, з питань превентивного виховання ( за запитом класних керівників)

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

9

Консультування батьків з питань виховання та навчання дітей:

 • труднощі адаптаційного періоду;

 • готовності дитини до навчання в нових умовах;

 • проблеми в навчанні;

 • труднощі взаємостосунків з дітьми;

 • жорстокості та насильства в сімейному та дитячому середовищі;

 • професійний вибір;

 • дозвілля дітей;

 • культура поведінки;

 • складних життєвих ситуацій;

 • дитячих страхів;

дитячої залежності.

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

10

Індивідуальні консультації учнів, учителів, батьків з проблем взаємодії у суспільстві.

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

4. Психологічна просвіта

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

1

Взяти участь у педагогічних радах:

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

2

Виступ: « Школа і родина» Класний керівник і батьки: шляхи співробітництва».

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

3

Виступ: « Адаптація до шкільного навчання- 1, 5, 10 класи;

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

4

Виступ: « Психолого – педагогічні аспекти формування сприятливого психологічного клімату уроку – важлива умова підвищення ефективності навчально- виховного процесу»

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

5

Провести години спілкування для 5 – класників.

« Я – п’ятикласник. Мої враження від початку навчання у 5-му класі.»

«Доброта починається з дитинства»

«Небезпеки в інтернеті».

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

6

Участь у онлайн-конференціях та онлайн-вебінарах щодо питань психології та дефектології

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

7

Просвітницька робота з класними керівниками, щодо проведення акцій, тематичних тижнів.

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

8

Інформаційно-просвітницьке повідомлення класним керівникам « Вияв та робота з обдарованими учнями»

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

9

Провести заняття, тренінги « Відповідальність у моєму житті», «Командна взаємодія», «Права підлітків», «Привіт – я конфлікт»

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

10

Тренінгові заняття « Знати, щоб жити», СНІД – реальність і міфи.

Година спілкування « Від кохання до сім’ї».

«Цілі та цінності»

«ДПА та ЗНО»

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

11

Цикл класних годин по профілактиці шкідливих звичок: «Десять заповідей здоров’я»

« Як розпорядитися своїм життям»?

«Погляд у майбутнє»

«Від чого залежить здоров’я? Чи залежить воно від нас?»

«Боротьба з курінням – боротьба за здоров’я»

«Шкідливі звички – шлях у безодню»

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

12

Спланувати та підготувати заходи, спрямовані на проведення:

Тижня толерантності;

Тижня « Молодь обирає здоров’я»

Тижня профілактики ВІЛ- інфекції та СНІДу(толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих)

Тижня психології

Всесвітнього дня без тютюну.

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

13

Виступи на педагогічних радах центру

 

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

5. Психологічна профілактика

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

Профілактика

 

 

 

1

Профілактичний проект  «Стоп Булінг!»:

 

Вересень

Практичний  психолог

 

2

Здійснення профілактичних заходів шкільної дезадаптації.

Жовтень-Листопад

Практичний  психолог

 

3

Профілактичний проект «Стоп насильству! 16 днів проти насильства»

Листопад

Практичний  психолог

 

4

Просвітницько-профілактичні заходи з питань протидії торгівлі людьми.

Грудень

Практичний  психолог

 

5

Проведення  групових бесід щодо профілактики шкідливих звичок.

 

Січень

Практичний  психолог

 

6

Профілактичні заходи щодо посилення роботи з учнівською молоддю з питань попередження суїцидальних проявів у підлітковому

Лютий

Практичний  психолог

 

7

Цикл бесід для старшокласників з проблем підготовки до самостійного життя в ринкових умовах

 

Березень-Квітень

Практичний  психолог

 

8

Інформаційно-просвітницька лекція  «Як захистити себе від насильства в умовах карантину».

Квітень

Практичний  психолог

 

9

Бесіди та відеоролики «Насильству скажем «НІ!»

Травень

Практичний  психолог

 

6. Організаційно-методична робота

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

1

Участь в регіональних, обласних заходах та заходах відділу освіти.

Жовтень

Практичний  психолог

 

2

Складання планів роботи: місячного, річного, щоденного

Підготовка матеріалів для проведення: діагностики, тренінгів, батьківських зборів.

Робота в бібліотеці

Опрацювання фахової та педагогічної літератури

 

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

3

Оформлення документації для шкільного консиліуму (картки динаміки розвитку дитини, первинні протоколи обстеження, доповіді, довідки по запиту)

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

4

Робота з молодими спеціалістами щодо ведення документації.

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

5

Складання планів роботи: місячного, річного, щоденного

Підготовка матеріалів для проведення: діагностики, тренінгів, батьківських зборів.

Робота в бібліотеці

Опрацювання фахової та педагогічної літератури

Робота з банком психодіагностичних методик.

Участь у педагогічній нараді при директорові.

Підготовка матеріалів до проведення занять з учнями, учителями.

 

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

6

Ознайомлення та обговорення результатів діагностичних досліджень.

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

7

Робота з банком психодіагностичних методик.

Участь у педагогічній нараді при директорові.

Підготовка матеріалів до проведення занять з учнями, учителями.

 

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

8

Надання аналітичних звітів.

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

9

Підготовка та участь у педрадах, групових нарадах.

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

10

Участь у роботі творчої лабораторії.

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

7. Зв’язки з громадськістю

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

1

Відвідування учнів вдома (за необхідністю).

Квітень

Практичний  психолог

 

2

Відвідування батьків за місцем роботи.

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

3

Робота з батьками

Групова консультація: «Режим дня – запорука успішного навчання першокласника. Як допомогти дитині в навчанні»?

Групова консультація: «Причини навчальних труднощів школярів», «Як підготувати дитину до школи».

Виступ: «Малюк пішов до школи»

Виступ: «Адаптація першокласника до школи»

Виступ: «Вікові особливості дітей молодшого шкільного віку»

Виступ: «Стилі взаємовідносин в сім’ї, роль сім’ї у вихованні особистості»

Виступ: «Правила батьківської поведінки в організації навчання»

Вересень

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичний  психолог

 

4

Провести заочне анкетування батьків учнів 5-х класів з метою вивчення характеру труднощів періоду адаптації до навчання.

Жовтень

Практичний  психолог

 

5

Батьківські збори:

 • Виступ «Адаптація учнів до шкільного середовища»

Листопад

Практичний  психолог

 

6

Робота з батьками ( консультація) діти, що стоять на обліку (пияцтво, тютюнопаління), мають сімейні труднощі у вихованні.

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

7

Взаємодія з органами виконавчої влади та громадським самоврядуванням.

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

8

Співпраця з медпрацівниками

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

9

Взаємодія з недержавними громадськими організаціями.

Упродовж навчального року

Практичний  психолог

 

 

8. Соціальний захист здобувачів освіти

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

1

Організувати постійний контроль за здобуттям дітьми  з  особливими  освітніми потребами повної загальної середньої освіти

Упродовж навчального року

Адміністрація НРЦ

 

2

Вести роз’яснювальну роботу серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками з  особливими  освітніми  потребами повної загальної середньої освіти

Упродовж навчального року

Адміністрація НРЦ, педколектив

 

3

Систематично проводити роботу щодо залучення до навчання дітей і підлітків від 6 до 18 років.

 

Упродовж навчального року

Адміністрація НРЦ, педколектив

 

4

Брати участь у Всеукраїнському рейді «Урок»:

• залучати до навчання  неповнолітніх, які перебувають на спеціальному обліку в районній службі у справах неповнолітніх та районному відділенні кримінальної міліції у справах неповнолітніх; неповнолітніх, які виховуються в неблагополучних родинах; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з малозабезпечених сімей та багатодітних сімей;

• тримати під контролем учнів, які схильні до пропусків занять без поважних причин

Упродовж навчального року

Адміністрація НРЦ

 

5

Перевірити явку дітей і підлітків шкільного віку до НРЦ на підставі списків. Скласти «Список дітей і підлітків, які не приступили до занять 3вересня 2021 року» і подати його в  управління освіти і  науки з інформацією про вжиті заходи щодо залучення таких дітей до навчання.

До 05.09.2021

ЗДНР

 

6

Подати статистичний звіт (форма ЗНЗ-1)

До 05.09.2021

ЗДНР

 

7

Проводити рекламно-інформаційну роботу щодо залучення до навчання дітей 6-річного віку з  особливими  освітніми  потребами (район,  область).

 

Упродовж

навчального року

 

 

ЗДНР

ЗДВР

 

8

Заслуховувати на нараді при директорі питання:

•    про виконання положень Конституції України, о . 35 Закону України «Про освіту», о . 6 Закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку;

• про здійснення контролю за відвідуванням навчальних занять учнями

 

Вересень

 

 

 

 

Лютий

ЗДНР

 

9

Перевірити працевлаштування випускників 12-го класу. Підтвердити довідками про навчання.

До 10.09.2021

ЗДВР

 

10

У разі змін вносити корективи до соціального  паспорта  класу/ закладу

Постійно

ЗДВР

 

9. Забезпечення соціально-психологічного супроводу освітнього процесу

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Забезпечити безкоштовне відвідування учнями пільгових категорій розважальних заходів, що проводяться в НРЦ, місті,  області

Упродовж 2021/2022 навчального року

Педагог соціальний

Класні керівники

 

2

Забезпечити  можливість  проїзду дітей (зменшеної вартості), які цього потребують,  до НРЦ і в зворотньому напрямку

Упродовж 2021/2022 навчального року

Педагог соціальний

Класні керівники

 

3

Систематично перевіряти житлово-побутові умови дітей пільгових категорій – учнів НРЦ

Вересень

Січень

Педагог соціальний

Класні керівники

 

4

Вести систематичний контроль відвідування НРЦ учнями, в тому числі й пільгових категорій

Упродовж 2021/2022 навчального року

Педагог соціальний

Класні керівники

 

5

Забезпечити участь у роботі гуртків учнів з  особливими  освітніми  потребами, в т.ч. учнів пільгових категорій

Упродовж 2021/2022 навчального року

Педагог соціальний

Класні керівники

Вихователі

 

6

Залучати учнів пільгового контингенту до роботи шкільної бібліотеки

Упродовж 2021/2022 навчального року

Бібліотекар

Класні керівники

 

7

Надавати соціально-психологічні консультації батькам та особам, що їх замінюють

Упродовж 2021/2022 навчального року

Педагог соціальний

 

 

8

Надавати  соціально-педагогічні  консультації учням

Упродовж 2021/2022 навчального року

Педагог соціальний

 

 

9

Вивчення учнів 1-х класів. Готовність до шкільного навчання. Рівень адаптації учнів, психодіагностика учнів 1-х кл. Групова консультація учнів, педагогів, батьків.

Вересень

Педагог соціальний

 

 

10

Організація роботи консультаційного пункту для батьків і учнів «Служба довіри»

щоп’ятниці

Педагог соціальний

 

 

11

Психологічний супровід учнів 1,5,10-х кл. у період первинної адаптації (спостереження, консультації, патронаж).

І семестр

Пр. психолог

 

12

Анкетування батьків учнів 1,5-х кл.

Вересень – жовтень

Педагог соціальний

 

 

13

Анкетування учнів, схильних до тютюнопаління та алкоголізму , з метою виявлення їх нахилів, інтересів, здібностей. Профілактика шкідливих звичок.

Упродовж 2021/2022 навчального року

Педагог соціальний

 

 

14

Участь у нараді при директорові з питання психологічного моніторингу учнів 1,5,10-х кл.

І семестр

Педагог соціальний

 

 

15

Психологічні коментарі до вивчення первинної адаптації 1-х кл. до шкільного навчання

 

Жовтень

Педагог соціальний

 

 

16

Психологічне вивчення учнів 5-х кл. Готовність до навчання в школі ІІ ступеня. Рівень особистісної адаптації  учнів, психодіагностика учнів 5-х кл. Групова консультація учнів, педагогів, батьків.

Жовтень

Педагог соціальний

 

 

17

Психологічні коментарі до вивчення адаптації учнів 10-го кл. в школі ІІІ-го ступеню.

Листопад

Педагог соціальний

 

 

18

Робота  психологічної  «Служби довіри»

щоп’ятниці

Педагог соціальний

 

 

19

Індивідуальні консультації для батьків 1,5,10-х кл.

Упродовж 2021/2022 навчального року

Педагог соціальний

 

 

20

Індивідуальні консультації для педагогів  1,5,10-х кл.

Упродовж 2021/2022 навчального року

Педагог соціальний

 

 

21

Участь у раді профілактики з доповіддю на тему «Ймовірні причини негативних девіацій».

Згідно з планом роботи ради профілактики

Педагог соціальний

 

 

22

Довідка  для  наказу  «Управління адаптацією учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеню.»

І семестр

        Педагог соціальний

 

23

Вивчення особистісних мотивів  учнів  10-А класу

листопад

Педагог соціальний

 

 

24

Аналіз роботи вчителів-предметників і класних керівників з учнями, які мають низький рівень навчальних досягнень.

Упродовж 2021/2022 навчального року

Педагог соціальний

 

 

25

Організація занять з учнями 1,5 кл., які мають труднощі адаптації до навчання в школі.

Упродовж 2021/2022 навчального року

Педагог соціальний

 

 

26

Участь у раді профілактики з доповіддю на тему «Відповідальність батьків за поведінку дитини».

Згідно з планом роботи

Педагог соціальний

 

 

27

Вивчення професійних  нахилів учнів 7-8-х кл: психодіагностика, консультації

(допрофільне обстеження)

Грудень

Педагог соціальний

 

 

28

Проведення семінару-тренінгу «Психологічні особливості пізнавальної діяльності школярів»  у школі молодого учителя .

Згідно  плану

Пр.психолог

 

 

29

Індивідуальні бесіди з учнями, які мають низький рівень навчальних досягнень,  пропуски  занять

Упродовж 2021/2022 навчального року

Педагог соціальний

 

 

30

Психологічна просвіта учнів 9-12кл. «Майбутня професія»

Січень 2022

Педагог соціальний

 

 

31

Створення куточка для батьків майбутніх першокласників

Січень 2022

Педагог соціальний

Пр.психолог

 

32

Довідка  для  наказу  «Управління адаптацією учнів 1-х кл.до навчання в школі І ступеню».

Грудень 2021

Педагог соціальний

 

 

33

Вивчення професійних  нахилів учнів 11-го кл: психодіагностика, консультації . Психологічне вивчення учнів 11-го кл. Психодіагностика учнів 11-го кл, групова консультація, індивідуальні консультації для вчителів, батьків(за потребою)

Лютий 2022

Педагог соціальний

 

 

34

Індивідуальні консультації для вчителів за результатами психологічного вивчення (за потребою)

Упродовж 2021/2022 навчального року

Педагог соціальний

 

 

35

Проведення психологічного тренінгу «Суть і зміст процесу виховання» у школі молодого вчителя.

Згідно  плану

Пр.психолог

 

36

Психологічна  допомога   учням  у професійному визначенні.Індивідуальні консультації учнів,  які мають труднощі у виборі майбутньої професії.

Квітень 2022

Пр..психолог

 

37

Тиждень соціально-психологічної служби  НРЦ

Квітень 2022

Педагог соціальний

Пр. психолог

 

38

Участь у педраді «Моніторинг навчально-виховної роботи в 4-х кл .Готовність дітей до навчання у школі ІІ ступеня»

Травень 2022

Педагог соціальний

Пр. психолог

 

39

Загальний аналіз психологічних досліджень за 2021/2022 н.р. Статистичний звіт.

Травень 2022

Педагог соціальний

Пр. психолог

 

40

Планування роботи на наступний навчальний рік. Упорядкування документації кабінету.

Травень 2022

Педагог соціальний

Пр. психолог

 

41.

Індивідуальні та групові консультації для учнів, батьків, педагогів(за потребою)

Упродовж 2021/2022 навчального року

Педагог соціальний

Пр. психолог

 

 

10. Робота з організації працевлаштування випускників

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

1

Проводити попереднє опитування випускників 10-го, 11-го класів щодо їх професійного самовизначення

Вересень 2021

Квітень 2022

травень  2022

ЗДВР

Класні керівники

 

 

 

2

Вести облік працевлаштування випускників НРЦ

Вересень

2021

ЗДВР соціальний педагог,

кл. керівники

 

3

Проводити зустрічі з випускниками закладу освіти -представниками різних професій

Упродовж 2021/2022 навчального року

ЗДВР,

класні керівники

 

 

4

Проводити зустрічі випускників з представниками центру зайнятості з метою інформованості про ринок праці в місті, районі,  області.

Упродовж 2021/2022 навчального року

ЗДВР,

класні керівники

 

 

 

11. Заходи щодо роботи з учнями пільгових категорій

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

1

Провести роботу щодо обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та занесення їх до соціального паспорту НРЦ

До 03.09.2021

ЗДВР

 

2

Поновити списки дітей пільгового контингенту

до 06.09.2021

Педагог соціальний

 

3

Організувати оздоровлення дітей, в тому числі й пільгового контингенту, під час літніх канікул  в закладі  в таборі  «Барвіночок»

червень 2022

ЗДВР,

 педагог соціальний

 

4

Залучити дітей, в тому числі й пільгового контингенту, до занять в гуртках за інтересами

до 10.09.2021 

ЗДВР,

класні керівники

 

5

Охопити всіх дітей, в тому числі й пільгового контингенту, поглибленим медичним оглядом

Жовтень - грудень 2021

Директор,

сестра медична

 

6

Забезпечити дієтичним харчуванням дітей пільгового контингенту, якщо вони цього потребують

до 03.09.2021

Директор,

сестра медична

 

7

Обстежити житлові умови дітей, що знаходяться під опікою, та тих, що цього потребують.

Вересень 2021

Січень 2022

Педагог соціальний,

класні керівники 

 

8

Забезпечити дітям пільгового контингенту безкоштовне відвідування розважальних заходів, які будуть проводитися на базі школи,  в місті,  області.

Упродовж 2021/2022 навчального року

Директор,

педагог соціальний

 

9

Забезпечити відвідування міських новорічних свят (дітям пільгового контингенту - безкоштовно)

Грудень 2021

Педагог соціальний

 

10

Організувати вручення подарунків на день Святого Миколая, новорічні свята учням  молодших класів та дітям пільгового контингенту.

Грудень 2021-

Січень

2022

 

ЗДВР,

педагог соціальний

 

 

11

Розважальна програма для дітей з особливими потребами «День святого Миколая»

Грудень

2021

ЗДВР,

педагог соціальний,

 

 

12

Забезпечити безкоштовну участь учнів пільгового контингенту у екскурсіях, які будуть проводитися

Упродовж 2021/2022 навчального року

Класні керівники

 

13

Організувати учнів на участь у заходах, присвячених Дню захисту дітей.

01 червня 2022

ЗДВР,

педагог соціальний,

 

 

14

Надавати  грошову допомогу учням НРЦ, які мають на це право

За необхідності

Директор.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень