A A A K K K
людям із порушенням зору
Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Про організацію освітнього процесу у 2021-2022н.р.

 
   


Україна

 

Міністерство  освіти  і  науки

ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 

 

Адреса:  вул.  Залізнична,  8,  м. Теребовля,  Тернопільська  область,  48100          Тел.:  2-10-43,  2-24-04,  2-12-22.

Код  ЄДРПОУ  04590984, e-mail    tersh-int@i.ua

 

 

Н А К А З

 

30.08.2021                                                                                                 № 97

 

Про організацію освітнього процесу

у 2021/2022 навчальному році

 

          На виконання Закону України «Про освіту»,  «Про повну загальну середню освіту»,  нормативно-правового забезпечення Нової української школи,   листа МОНУ  від  30.08.2021р. №1/9-436 «Методичні рекомендації  щодо організації навчання  осіб    особливими  освітніми  потребами   у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної  хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,  вимог наказів  Міністерства освіти і науки України: від  30.10.2020р. №148  «Про  затвердження  Методичних  рекомендацій  з  питань  формування  внутрішньої  системи  якості освіти  у  закладах  загальної  середньої  освіти»,    від  23.03.2019р.№536  «Про  затвердження  Положення про  інституційну  форму  здобуття  загальної  середньої  освіти»,  від 16.08.2018 № 815 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів    з інтелектуальними порушеннями  помірного  та  тяжкого  ступенів»;  від 29.01.2021 № 121 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 4 класу з порушеннями інтелектуального розвитку»;  від 26.07.2018 № 814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами» (зі змінами, наказ МОН від 16.08.2019 № 917); від 12.06.2018 №627«Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» (зі  змінами,  накази  МОН  від  26.07.2018р. №815,  від 10.06.2019р. №808);  від 22.07.2020 № 944  «Про затвердження типової освітньої  програми  спеціальних закладів загальної середньої освіти III ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»; від  13.07.2021р.№813  «Про  затвердження  методичних  рекомендацій  щодо  оцінювання  результатів  навчання учнів  1-4 класів  закладів  загальної  середньої  освіти»; листа  управління  освіти  і науки   від 11.05.2021р.№09-04/563-26 «Про  підготовку  матеріально-технічної  бази  закладів  освіти  області  до  роботи  в  2021/2022н.р.  в осінньо-зимовий  період»; Положення  про навчально-реабілітаційний  центр,  затвердженого  постановою Кабінету  Міністрів  України  від  06 березня  2019р. №221;  на  виконання  рішення педагогічної ради  від 30.08.2021р. (протокол №1) та з метою чіткої організації  роботи педагогічного та учнівського колективів на виконання Освітньої програми Центру, забезпечення якісного освітнього процесу,  безпечного  освітнього середовища

 

Н А К А З У Ю:

1. На  виконання  рішення педагогічної ради Центру   від 30.08.2021 року «Щодо організації освітнього процесу в Центрі  у 2021/2022 навчальному році»:

1.1. 2021/2022 навчальний рік розпочати 01 вересня 2021 року і закінчити  09 червня  2022р.

1.2. Навчальні заняття організувати за семестровою системою:

І семестр  – з 01 вересня по 30 грудня 2021 року,

ІІ семестр – з 17 січня 2022 року по 09  червня 2022 року.

1.3. Впродовж навчального року для учнів провести канікули (прогнозовано):

осінні  - з 25 жовтня  по 31 жовтня 2021 року;
зимові - з 31  грудня  2021 року  по 16 січня 2022 року;
весняні - з 28 березня 2022 року по 03 квітня 2022 року;
літні канікули - з дня закінчення навчального  року  до 31 серпня 2022 року.

1.4. Навчальний процес організувати за 5-денним  тижневим  розкладом  занять

для 1-11 класів.

1.5. Заняття  корекційно-розвиткового  та  реабілітаційного спрямування  проводити  у  післяурочний  час  відповідно  до  начальних  планів.

1.6. Довести до відома батьків учнів, осіб, які їх замінюють, що невакциновані

діти, за винятком тих, які мають медичні протипоказання до вакцинації, що

підтверджуються довідкою ЛКК, не зможуть відвідувати  заклад  з 1 вересня

2021 року. Батьки таких дітей мають право на організацію навчання дітей за

індивідуальною формою здобуття загальної середньої освіти (наказ МОНУ від

10.07.2019 № 955).

1.7. Організувати   індивідуальну (групову) форму  навчання  учнів 10-А класу  відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОНУ від 10.02.2021 №160 «Про  внесення  змін  до  деяких  наказів  МОН України»  та Положення про  навчально-реабілітаційний  центр, затвердженого  постановою Кабінету  Міністрів  України  від  06 березня  2019р. №221.

1.8.  Унормувати  ведення  діловодства  в  Центрі  відповідно  до  наказу  МОН  України  від  25.06.2018 р.№676  «Про  затвердження  Інструкції  з  діловодства    у  ЗЗСО».

1.9. Проведення навчальних екскурсій, походів, відвідування виставок,  музеїв  тощо проводити лише за наказом директора  з проведенням та реєстрацією відповідних інструктажів з БЖД.

1.10. Провести свято Першого дзвоника 01 вересня 2021 та Останнього дзвоника  09.06.2022р..

1.11. Відповідно ст. 34 Закону України «Про загальну середню освіту»,  наказу  МОН України  від 13  липня 2021 року №813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти» контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти, які закінчили 1-4 класи, здійснити вербально,  а  5-11 кл. - шляхом річного оцінювання.

1.12. У свідоцтві досягнень учня  надавати розгорнуту характеристику результатів навчання учнів та учениць, які вони здобули протягом навчального року; окремо передбачити свідоцтва для двох циклів навчання – для 1–2 та 3–4 класів (наказ  МОН України  від 13  липня 2021 року №813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»).

1.13. Навчальний день  в  НРЦ  розпочинати о 8 годині 30 хвилин.

1.14. Учасникам  освітнього  процесу  не допускати порушення санітарно-гігієнічних вимог при організації освітнього процесу.

1.15. Вчителям-предметникам дотримуватися вимог гранично допустимих обсягів домашніх завдань, щоб витрати на їх виконання не перевищували: у 2-4 кл. – 1год.;  у 5-12 кл. -  1,5год. В 1-х класах домашніх завдань не задавати.

1.16. З метою адаптації п’ятикласників до нових умов навчання у І чверті не ставити учням бали початкового рівня навчальних досягнень з усіх предметів, крім контрольних робіт. Впродовж навчання вчителям не створювати психотравмуючі ситуації при виставленні оцінок за контрольні роботи, за тему,

за семестр тощо. Оцінки виставляти не формально, а з урахуванням особистих

якостей і досягнень кожного учня. 

1.17. Робочий  день  вчителям/вихователям  починати за 15 хв. до початку уроків/занять і закінчувати через 15 хвилин після закінчення останнього уроку/заняття.

1.18. Під час перерв чергові вчителі згідно із графіком, затвердженим директором  Центру  та погодженим з ПК, відповідно до правил внутрішнього

розпорядку закладу, чергують на своїх постах і несуть відповідальність за поведінку дітей на всіх перервах, забезпечуючи дисципліну та безпеку учасників освітнього процесу. Черговий адміністратор забезпечує та контролює

якість чергування вчителів, класні керівники - учнів.

1.19. З метою виховання в учнівської молоді поваги до Конституції, Державних

Прапора, Герба, Гімну здійснювати  урочисто і  виключно державною  мовою організацію і проведення заходів, державних, національних і шкільних свят. Оновлювати (де це необхідно) куточки державної символіки (класні керівники)

1.20. В кожному навчальному кабінеті закріпити за учнями робоче місце з урахуванням санітарно-гігієнічних норм, листків здоров’я та з метою забезпечення порядку та дисципліни, збереження меблів та майна. (особи, відповідальні за кабінети, вчителі)

1.21. Класним керівникам забезпечувати контроль за відвідуванням учнів Центру відповідно до Інструкції з обліку дітей. До 09.30 год. щоденно подавати відомості про відсутніх учнів та причину відсутності черговому  педагогу.

1.22. За умови дотримання температурного режиму учні у верхньому одязі на уроки не допускаються.

1.23. Охайний, зручний стиль одягу є обов’язковим для здобувачів освіти та педагогів. 

1.24. Сторонні особи не допускаються на уроки без дозволу адміністрації.

1.25. На підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 № 888 заборонити принесення в начальний заклад  вогнепальної, холодної зброї, алкогольних та тютюнових виробів, наркотичних засобів, порнографічної продукції.

1.26. Під час уроків мобільні телефони мають бути вимкнені в усіх учасників освітнього процесу, якщо це не передбачено навчальними цілями.

2. Педагогічним працівникам неухильно дотримуватися Статуту Центру, Правил внутрішнього розпорядку, Інструкції з діловодства у  закладах  загальної  середньої  освіти, Єдиних вимог до орфографічного режиму.

3. Затвердити розклад  дзвінків та погодити розпорядок роботи Центру  з ПК до 01.09.2020 року.(Додаток 1,2)

4. Заступникам директора  скласти графіки чергування вчителів та учнів.

5.  ЗДВР скласти  графік  щоденного  чергування  педпрацівників  по  Центру. Чергування вчителів починати за 10 хв. до підйому  дітей  і закінчувати після  вечірнього  прийому  їжі.

6. Класні керівники організовують і несуть відповідальність за якість чергування учнів у  класах (у  спальнях - вихователі). Контроль за чергуванням учнів здійснює(черговий вчитель,вихователь) та медичний працівник  Центру.

7. Прибирання кабінетів проводити щоденно після уроків. Прибирання території проводити 1 раз на місяць.

8. Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог здійснює  ЗАГД  І.Ганчин. 

9. Призначити відповідальних осіб за збереження матеріальних цінностей, дотримання вимог з охорони праці і санітарно-гігієнічних норм у навчальних кабінетах, майстернях, спортивній залі  тощо (відповідно  у  класах - класні  керівники,  у  спальнях – вихователі, інженер  з  ОП,  завідувачі  кабінетами,  спортзалою,  майстернями).

10. Призначити класних керівників відповідно до наказу.

11. Класним керівникам заборонити відпускати учнів з уроків без заяви батьків або осіб, які їх замінюють, та без дозволу адміністрації

12. Робочий час вчителя починається за 15 хвилин до початку уроку. Учитель,

який веде останній урок, передає  дітей  вихователю

13. На внесення змін у класному журналі щодо зарахування чи вибуття здобувачів освіти  має право лише класний керівник на підставі наказу директора Центру.

14. Заборонити проведення замін уроків за домовленістю між учителями.

15. Вихід на роботу працівників після хвороби можливий лише за наявності лікарняного листка, вихід учнів на навчання – за наявності довідки від лікаря або письмового  пояснення  батьків  чи  осіб,  які  їх заміняють.

16. Визначити час проведення нарад о 15 год.30 хв. 

17. Визначити проведення:

- батьківських днів, батьківських зборів класних колективів, засідання

батьківських класних комітетів, - щомісяця третя  пятниця;

- засідання учнівського самоврядування – щовівторка;

- класних годин – четвер;

- засідання ради профілактики – за  планом.

18. В канікулярний час педагогічний колектив працює за окремим графіком та

планом, затвердженим директором Центру.

19. Секретарю  Центру ознайомити педагогічних працівників з наказом під особистий підпис.

20. Контроль за виконанням  наказу покласти на заступника директора з навчальної  роботи  Д.Капелюх.

 

 

Директор  НРЦ                                     Марія  Кацан

ЗДНР  Д.Капелюх

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень