A A A K K K
людям із порушенням зору
Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Методичне об’єднання вчителів трудового навчання

“Трудове виховання – це, образно кажучи, гармонія трьох понять: треба, важко та прекрасно.”
    В.Сухомлинський

 Проблема  над  якою працює  МО  вчителів  трудового  навчання:

 «Розвиток креативного потенціалу учнів, як засіб формування компетентної та творчої особистості».

Для реалізації даної проблеми методоб’єднання вчителів трудового навчання ставить такі завдання:

 • Розробити шляхи і засоби індивідуальної та диференційованої роботи з учнями на уроках трудового навчання.
 • Удосконалювати форми і методи навчання.
 • Створити сприятливі умови для інтеграції дитини з особливими потребами в суспільстві.
 • Проявити творчий характер науково-методичної роботи всіх членів методоб’єднання.
 • Проводити позакласну роботу, предметні тижні, семінари, виставки робіт учнів з трудового навчання.
 • Змістовне та організоване забезпечення корекційної спрямованості трудового навчання.
 • Методичну роботу проводити в тісному контакті з вчителями- предметниками, вихователями, практичним психологом.
 • Зацікавлювати учнів до трудової діяльності.
 • Проводити заходи з вивчення і підвищення рівня знань, умінь, навичок учнів.
 • Розвивати творчі здібності педагогічних працівників, підвищувати рівень професійної компетентності, удосконалювати рівень самоосвіти.
 • Розробляти, апробовувати та впроваджувати новітні освітні технології і системи пер­спективного педагогічного досвіду.

Кожен вчитель індивідуально підходить до вирішення даної проблеми і працює над своїм проблемним питанням, яке є складовою загальної проблеми школи.

 

План  засідань  МО  вчителів  трудового  навчання

                      на  2018 – 2019 н.р                                         

 

 

п/п

 

Зміст  роботи

 

Дата

 

Відповідальний

 

 

 

 

1

Організаційно - методичні аспекти роботи на новий навчальний рік

 

1.Аналіз роботи МО за 2017-2018н.р.

2. Ознайомлення та опрацювання нормативно-правових та інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації нового навчального року в умовах оновленого освітнього простору.

3.Обговорення  та  затвердження  календарного  планування  навчально-виховного  процесу вчителів  МО

4. Обговорення проблеми над  якою  буде  працювати  МО  та  ознайомлення  з завданнями,  що  сприяють  реалізації  мети.

5.Ознайомлення з новинками методичної літератури та інтернет ресурсів.

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

Голова МО

Стецула Н.П.

 

 

 

 

Члени МО

 

 

Члени МО

 

 

Стецула Н.П.

 

 

 

 

2

Шляхи удосконалення навчально-виховного процесу

 

 1. Презентація: «Творчо-пошукова діяльність – як важлива складова роботи вчителя».
 2. Проблеми трудової підготовки учнів в сучасних умовах.
 3. Різне.

 

 

Жовтень

 

 

 

 

Родь П.А.

 

 

Марценко М.І.

 

Члени МО

 

 

 

 

 

3

Круглийстіл:

«Шляхи розвиткутворчоїособистості»

 

 1. Стимулювання розумової діяльності –шлях до  соціалізації учнів.
 2. Готовність учнів середньої школи до творчої діяльності.
 3. Планування  методичного тижня з   трудового навчання.

 

 

Грудень

 

 

 

 

Стецула Н.П.

 

Члени МО

 

Члени МО

 

 

4

Аукціон педагогічних ідей: «Навчаючи інших – навчаюся сам!»

 1. Сучасний урок з трудового навчання і спецдисциплін.
 2. Проведення методичного тижня з трудового навчання.
 3. Обговорення відкритих уроків і заходів  проведених під час методичного тижня.

 

 

 

березень

 

 

 

Сивульська  Н.І.

Члени МО

 

 

Члени МО

 

 

 

 

5

Підсумки роботи МО плани, перспективи

 

1. Аналіз результатів перевірки ведення  класних журналів, поурочних планів.

2. Підсумок роботи  МО за 2018 – 2019н.р.

3. Обговорення та обмін досвідом з метою  впровадження в практику.
4. Планування роботи МО на 2019 -2020 н. р.

 

 

травень

 

 

Члени  МО

 

Стецула Н.П.

 

Члени МО

 

Члени МО трудового навчання

До складу МО вчителів трудового навчання входить 4педагоги, з них:  3 -  мають вищу категорію  і  звання «Старший вчитель», 1 -має ІІ категорію.

                 У своїй роботі вчителі впроваджують інноваційні технології, поєднують групові та індивідуальні форми роботи. Удосконалення професійної майстерності вчителя є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою його успішної, творчої праці.

       Діяльність наших вчителів, в процесі навчання і виховання школярів, спрямована на вдосконалення їхньої теоретичної і практичної підготовки, необхідної для практичної діяльності. Перед учителем виникають питання вирішення яких передбачає суттєвий практичний і теоретичний інтерес. Працюючи над індивідуальною науково-методичною проблемою, вчитель поглиблено і цілеспрямовано аналізує, прогнозує та моделює ситуації вирішення проблеми.

Під час проведенная уроків всі вчителі у своїй діяльності керуються вимогами сучасних навчальних програм з трудового навчання, спецдисциплін та виробничого навчання.

При вивченні  тем з трудового навчанняучителі – Стецула Н.П. та Сивульська Н.І. за допомогою сучасної комп'ютерної техніки, використовують електронні програми, розроблені Міністерством освіти і науки України, власні доробки у вигляді електронних таблиць, слайдів, мультимедійних презентацій.

Члени МО систематизували свої багаторічні надбання і зібрали їх в методичні посібники та записали розробки уроків, майстеркласів, виховних заходів на диски.

                 Всі вчителі мають практику та достатні навички роботи в мережі Інтернет. Вчителі СтецулаН.П., Родь П.А. та Сивульська Н.І. мають  свої блоги де обмінюються досвідом роботи з колегами. Багато своїх розробок уроків та позакласних заходів ці вчителі регулярно розміщають в «Учительському журналі онлайн».

Всі члени МО трудового навчання є активними учасниками шкільних і позашкільних заходів, педрад, конференцій, семінарів. Сумлінно виконують свої обов’язки. Долучаються до шкільних волонтерських акцій.

Професійно - технічна освіта

             Учні    школи  після  десятого  класу  мають  можливість  в  стінах  нашого  Центру  здобути  професію  «Кравець».

       Мета професійно – технічної освіти спрямована на створення сприятливих умов для якісної підготовки конкурентоспроможних робітничих кадрів, які здатні задовольнити вимоги сучасного ринку праці регіону та забезпечити рівний доступ до професійно-технічної освіти.

Мета сучасного навчання – зацікавити молодь навчанням, зробити відвідування уроків не обов’язком, а можливістю здобутим нові знання, які в майбутньому знадобляться для професійного зростання.

Учні  протягом  трьох  років  оволодівають  теоретичними знаннями  і  практичними  навичками  з  виконання    всіх  видів ручних  та  машинних  робіт  та  волого-теплових робіт з використанням сучасного обладнання; оздоблювати вироби строчками, додатковими деталями та фурнітурою; готувати вироби до примірок індивідуально або в бригадах з розподілом праці; проводити лагодження швейних виробів середньої складності з використанням машинних та ручних робіт; виконувати та читати ескіз моделі; набувати  компетенцій  у  роботі  на  всіх  швейних  машинах,  які  є  в  нашому  училищі,  усувати неполадки в роботі швейного устаткування; шити  штори,  ламбрекени,  спідниці та брюки, сукні  та  блузи нескладної технологічної обробки.  А  завершальним  етапом  навчального  процесу  є  захист  кваліфікаційних  робіт.

Для  цього  в  нашому  НРЦ  є  хороша  матеріально-технічна база,  яка відповідає всім сучасним вимогам  і  відповідні  спеціалісти,  майстри  своєї  справи.

         Навчальний процес забезпечений необхідними навчальними підручниками, навчально-методичними посібниками, фаховими виданнями з професій. В навчальному процесі ефективно використовуються сучасні комунікаційні комп’ютерні   технології.

Швейна  майстерня  обладнана  промисловими  швейними  машинами  1022 – М  класу  та  краєобметувальною  машиною  51 – А  класу.  Це  основні  машини  за  якими  працюють  учні.  Крім  того  в  нас  є  і  сучасні  машини,  промислова  швейна  машина фірми SPARK,  швейна  машина  з  інтерфейсом,  яка  виконує  90 операцій,  фірми   JANOME,    краєобметувальна  машина    фірми   JANOME.

Особливий  інтерес  учнів  проявляють  до  предмету  оздоблення  одягу,  де  вони  мають  можливість  навчитися  найрізноманітніших  технік  та  видів  оздоблення  одягу  від  вишивання  до  виготовлення  квітів  з  різних  матеріалів.

Крім  програмового  матеріалу  учні  беруть  активну  участь  у  створенні  затишку  в  нашому  центрі.  Руками  учнів  під  керівництвом  майстра  виробничого  навчання  та  вчителя  спецдисциплінпошито  всі  штори,  ламбрекени  в  школі  та  в  спальнях,  в  спальні  пошито  покривала  та  постільна  білизна.

Також  ми  виготовляємо  всі  костюми  для  виступів  наших  учнів,  де  вони  можуть  проявити  свої  здібності,  як  модельєра  так  і  кравця. 

В  рамках  тижня  трудового  навчання  учні  училища  проводять  виставки  своїх  робіт,  виготовлені  роботи  демонструють  на  показах  мод.

Наші  учні  після  училища  можуть  працювати  на  різних швейних фабриках,  а  також  продовжувати  навчання  в  інститутах.  Можемо  похвалитися,  що  наші  учні  вже  працюють  на  швейних  фабриках  міста  Харків,  Івано – Франківськ,  Тернопіль.

Cемінар педагогічної майстерності вчителів трудового навчання закладів інтернатного типу області

 

31  жовтня 2017 р. у Теребовлянському навчально-реабілітаційному центрі відбувся семінар педагогічної майстерності вчителів трудового навчання закладів інтернатного типу області з питання «Навчально - виховна та корекційна  спрямованість трудового навчання як засобу адаптації до соціуму та  інтеграції у нього дітей з різними психофізичними можливостями».

Члени нашого методичного об’єднання були співорганізаторами і активними учасниками семінару.Учасники семінару мали можливість послухати виступи-доповіді Жизномірської О.Я,доцента кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти ТОКІППО, Фука М.М., методиста трудового навчання відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО,         Костенко О.С., методиста відділу дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти ТОКІППО.

Серед виступаючих були члени нашого МО  Стецула Н.П. «Трудове навчання як засіб адаптації до соціуму та  інтеграції у нього дітей з різними психофізичними можливостями» та Сивульська Н.І. «Професійне самовизначення старшокласників як результат навчально-виховної та корекційної спрямованості трудового навчання на всіх етапах»

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень